Rapportera något på Pinterest

Skaffa hjälp om:
Om du hittar något som strider mot våra riktlinjer kan du anmäla det till oss. Vi granskar anmälan och vidtar åtgärder om vi upptäcker att någon inte är som det ska.
 
Våra riktlinjer gäller för både privata och offentliga anslagstavlor. När vi tar bort en pin från Pinterest tar vi även bort den från eventuella privata anslagstavlor där den finns.
 
Vi granskar alla rapporter manuellt, men ibland begår vi misstag. Vi ber alla som drabbas om ursäkt för detta! Om du anser att vi har gjort ett misstag, ber vi dig höra av dig till oss.
 
Finjustera ditt startflöde
 
Kom ihåg att ditt startflöde är fullt av pins från sådant som du följer och pins som vi valt ut åt dig. Om du inte vill se vissa pins i startflödet kan du sluta följa dessa medlemmar eller anslagstavlor. Om du vill ge feedback om pins som är utvalda för dig, klickar du på ... under aktuell pin.
 
Läs mer om:
 
Anmäl en pin
Anmäl en kommentar
Anmäla ett meddelande
Vad som händer när du rapporterar någonting
Det här händer om någon anmäler dig
Anmäl med omsorg
Varför försvinner inte det här gula meddelandet?
Vad händer om ditt konto stängs av?
Rapportera anteckningar från en provad pin
Anmäl en pin:
 1. Klicka på en pin för att öppna den
 2. Klicka ... överst på Pin:en
 3. Klicka på Rapportera Pin 
 4. Välj lämplig typ av anmälan och klicka sedan på Nästa
 5. Välj orsaken till anmälan och sedan Rapportera pin
 6. Klicka på Klart
Innan du klickar på Klar kan du välja att sluta följa medlemmens anslagstavla, sluta följa medlemmen eller blockera medlemmen.
 

Du kommer dessutom inte att kunna rapportera felaktiga eller onödiga platser för din egen Pin. Du måste hitta någon annans som matchar din Pin och rapportera från den.

Anmäl en kommentar:
 1. Klicka på en pin för att öppna den
 2. Håll muspekaren över flaggan till höger om kommentaren
 3. Klicka på Anmäl kommentar
 4. Välj orsak för anmälan och klicka på Anmäl kommentar

Anmäla ett meddelande:
 1. Klicka på meddelande- knappen och sedan på Meddelanden
 2. Leta upp meddelandet och klicka på det
 3. För muspekaren i närheten av X:et och klicka på flaggan
 4. Välj en orsak till varför du anmäler meddelandet
 5. Du kan även klicka på Blockera om du vill blockera medlemmen

Vi granskar rapporten och undersöker om den strider mot våra användarregler.
 
Det går fortfarande att visa konton, anslagstavlor, pins och kommentarer för någon som du anmält.
 
Alla anmälningar är anonyma. Vi berättar aldrig för någon vem som gjorde anmälan. 
 

Om någon anmäler dig:
 • Du får inget meddelande
 • Du får ingen information om vem som anmälde dig
 • Du använder ditt Pinterest-konto som vanligt
Om vi granskar rapporten och fastställer att detta strider mot våra användarvillkor eller våra användarregler, kan vi göra följande:
 • Ta bort pins eller anslagstavlor
 • Begränsa din användning av kontot
 • Inaktivera ditt konto

Vi tar anmälningar på allvar och vill se till att vi får bort dåligt innehåll från Pinterest så fort som möjligt. Om vi märker att du ofta anmäler innehåll som inte bryter mot våra regler kommer vi att ignorera dina framtida anmälningar. Tänk på att pins eller profiler inte tas bort automatiskt bara för att du anmäler dem – vi granskar anmälningar för att avgöra om något bör tas bort.

Vi har policyer och verktyg som ska hjälpa till att göra Pinterest till en säker och tillförlitlig plats även i fortsättningen. Om du ser meddelandet "Du kanske har sparat innehåll som vi inte tillåter." bör du granska vår policy.

 • Klicka på Läs vår policy
 • Klicka på Okej för att bekräfta

If your account’s suspended, you’ll see an error message when you try to log in. It may be because you did something that went against our Acceptable Use Policy. Sometimes we make mistakes though, so if you think we shouldn’t have suspended your account, get in touch with us.

Att rapportera en anteckning eller bild som någon lagt till när de bockat av en pin de provat:

 1. Klicka på ... på anteckningen eller bilden du vill rapportera
 2. Klicka på Rapportera detta innehåll
 3. Välj en rapporttyp
 4. Klicka på orsaken till rapporten  

Tips och felsökning

Det snabbaste sättet att åtgärda ett problem är att anmäla innehållet på ovanstående sätt. Det finns även möjlighet att blockera någon om du inte vill att medlemmen interagerar med dig.
Om du hittar något som strider mot våra riktlinjer kan du anmäla det till oss. Vi granskar anmälan och vidtar åtgärder om vi upptäcker att någon inte är som det ska.
 
Läs mer om:
 
Anmäl en pin
Anmäl en kommentar
Anmäla ett meddelande
Vad som händer när du rapporterar någonting
Det här händer om någon anmäler dig
Rapportera anteckningar från en provad pin
Anmäl en pin:
 1. Tryck på en pin för att öppna den
 2. Tryck på ... under aktuell Pin och sedan på Anmäl pin
 3. Tryck på Denna pin bryter mot Pinterests policyer
 4. Välj lämplig typ av anmälan och tryck sedan på Nästa
 5. Välj orsaken till anmälan och sedan Rapportera pin
 6. Tryck på Klart
Du kan anmäla pins av en mängd olika orsaker, till exempel:

Du kommer dessutom inte att kunna rapportera felaktiga eller onödiga platser för din egen Pin. Du måste hitta någon annans som matchar din Pin och rapportera från den.

För närvarande går det inte att anmäla en kommentar via iOS-appen. För att kunna göra det måste du använda Pinterest på webben.
 
Vi ber om ursäkt för besväret.

Anmäla ett meddelande:
 1. Tryck på meddelandeknappen, sedan på Meddelanden
 2. Leta upp meddelandet och öppna det
 3. Tryck på kugghjulet i hörnet
 4. Välj en orsak till varför du anmäler meddelandet och sedan på Rapportera

Vi granskar rapporten och undersöker om den strider mot våra användarregler.
 
Det går fortfarande att visa konton, anslagstavlor, pins och kommentarer för någon som du anmält.
 
Alla anmälningar är anonyma. Vi berättar aldrig för någon vem som gjorde anmälan. 
 

Om någon anmäler dig:
 • Du får inget meddelande
 • Du får ingen information om vem som anmälde dig
 • Du använder ditt Pinterest-konto som vanligt
Om vi granskar rapporten och fastställer att detta strider mot våra användarvillkor eller våra användarregler, kan vi göra följande:
 • Ta bort pins eller anslagstavlor
 • Begränsa din användning av kontot
 • Inaktivera ditt konto

Att rapportera en anteckning eller bild som någon lagt till när de bockat av en pin de provat:

 1. Klicka på ...  på anteckningen eller bilden du vill rapportera
 2. Klicka på Rapportera detta innehåll
 3. Välj en rapporttyp
 4. Välj orsak för anmälan

Tips och felsökning

Det snabbaste sättet att åtgärda ett problem är att anmäla innehållet på ovanstående sätt. Det finns även möjlighet att blockera någon om du inte vill att medlemmen interagerar med dig.
Om du hittar något som strider mot våra riktlinjer kan du anmäla det till oss. Vi granskar anmälan och vidtar åtgärder om vi upptäcker att någon inte är som det ska.
 
Läs mer om:
 
Anmäl en pin
Anmäl en kommentar
Anmäla ett meddelande
Vad som händer när du rapporterar någonting
Det här händer om någon anmäler dig
Rapportera anteckningar från en provad pin
Anmäl en pin:
 1. Tryck på en pin för att öppna den
 2. Tryck på ... under aktuell Pin och sedan på Anmäl pin
 3. Tryck på Denna pin bryter mot Pinterests policyer
 4. Välj lämplig typ av anmälan och tryck sedan på Nästa
 5. Välj orsaken till anmälan och sedan Rapportera pin
 6. Tryck på Klart
Innan du trycker på Klar, kan du välja att sluta följa medlemmens anslagstavla, sluta följa medlemmen eller blockera medlemmen.
 

Du kommer dessutom inte att kunna rapportera felaktiga eller onödiga platser för din egen Pin. Du måste hitta någon annans som matchar din Pin och rapportera från den.

För närvarande går det inte att anmäla en kommentar via iOS-appen. För att kunna göra det måste du använda Pinterest på webben.
 
Vi ber om ursäkt för besväret.

Anmäla ett meddelande:
 1. Tryck på meddelandeknappen, sedan på Meddelanden
 2. Leta upp meddelandet och öppna det
 3. Tryck på kugghjulet i hörnet
 4. Välj en orsak till varför du anmäler meddelandet och sedan på Rapportera

Vi granskar rapporten och undersöker om den strider mot våra användarregler.
 
Det går fortfarande att visa konton, anslagstavlor, pins och kommentarer för någon som du anmält.
 
Alla anmälningar är anonyma. Vi berättar aldrig för någon vem som gjorde anmälan. 
 

Om någon anmäler dig:
 • Du får inget meddelande
 • Du får ingen information om vem som anmälde dig
 • Du använder ditt Pinterest-konto som vanligt
Om vi granskar rapporten och fastställer att detta strider mot våra användarvillkor eller våra användarregler, kan vi göra följande:
 • Ta bort pins eller anslagstavlor
 • Begränsa din användning av kontot
 • Inaktivera ditt konto

Att rapportera en anteckning eller bild som någon lagt till när de bockat av en pin de provat:

 1. Klicka på ...  på anteckningen eller bilden du vill rapportera
 2. Klicka på Rapportera detta innehåll
 3. Välj en rapporttyp
 4. Välj orsak för anmälan

Tips och felsökning

Det snabbaste sättet att åtgärda ett problem är att anmäla innehållet på ovanstående sätt. Det finns även möjlighet att blockera någon om du inte vill att medlemmen interagerar med dig.
Om du hittar något som strider mot våra riktlinjer kan du anmäla det till oss. Vi granskar anmälan och vidtar åtgärder om vi upptäcker att någon inte är som det ska.
 
Läs mer om:
 
Anmäl en pin
Anmäl en kommentar
Anmäla ett meddelande
Vad som händer när du rapporterar någonting
Det här händer om någon anmäler dig
Rapportera anteckningar från en provad pin
Anmäl en pin:
 1. Tryck på en pin för att öppna den
 2. Tryck på ... under aktuell Pin och sedan på Rapportera...
 3. Tryck på Denna pin bryter mot Pinterests policyer
 4. Välj lämplig typ av anmälan och tryck sedan på Nästa
 5. Välj orsaken till anmälan och sedan Rapportera pin
 6. Tryck på Klart
Innan du trycker på Klar kan du välja att sluta följa medlemmens anslagstavla, sluta följa medlemmen eller blockera medlemmen.
 

Du kommer dessutom inte att kunna rapportera felaktiga eller onödiga platser för din egen Pin. Du måste hitta någon annans som matchar din Pin och rapportera från den.

För närvarande går det inte att anmäla en kommentar med Android-appen. Du måste använda Pinterest på webben för detta.
 
Vi ber om ursäkt för besväret.

Anmäla ett meddelande:
 1. Tryck på meddelandeknappen och sedan på MEDDELANDEN
 2. Leta upp meddelandet och öppna det
 3. Tryck på ...och sedan på Rapportera diskussionen…
 4. Välj en orsak till varför du anmäler meddelandet

Vi granskar rapporten och undersöker om den strider mot våra användarregler.
 
Det går fortfarande att visa konton, anslagstavlor, pins och kommentarer för någon som du anmält.
 
Alla anmälningar är anonyma. Vi berättar aldrig för någon vem som gjorde anmälan. 
 

Om någon anmäler dig:
 • Du får inget meddelande
 • Du får ingen information om vem som anmälde dig
 • Du använder ditt Pinterest-konto som vanligt
Om vi granskar rapporten och fastställer att detta strider mot våra användarvillkor eller våra användarregler, kan vi göra följande:
 • Ta bort pins eller anslagstavlor
 • Begränsa din användning av kontot
 • Inaktivera ditt konto

Att rapportera en anteckning eller bild som någon lagt till när de bockat av en pin de provat:

 1. Klicka på ...  på anteckningen eller bilden du vill rapportera
 2. Klicka på Rapportera detta innehåll
 3. Välj en rapporttyp
 4. Välj orsak för anmälan

Tips och felsökning

Det snabbaste sättet att åtgärda ett problem är att anmäla innehållet på ovanstående sätt. Det finns även möjlighet att blockera någon om du inte vill att medlemmen interagerar med dig.

Relaterade artiklar