Lägg till dina händelsekoder

Du verkar titta på det här från en region där Pinterest-taggen inte är tillgänglig ännu. Se var taggen finns tillgänglig för Pinterest Business-konton.

Mer information

Med händelsekoder kan du mäta den påverkan dina Pinterest-annonser har på vissa åtgärder på webbplatsen. De är också nödvändiga för att starta kampanjer som automatiskt kommer att optimeras mot specifika händelser. 

Innan du börjar: Du måste ha baskoden installerad innan du kan lägga till dina händelsekoder. Se till att dina händelsekoder körs efter din baskod.

Kopiera händelsekod i Annonshanteraren

 1. Öppna Annonshanteraren.
 2. Från rullgardinsmenyn Annonser väljer du Konversioner.
 3. Välj din tagg.
 4. Kopiera koden för händelsen du vill spåra.
   

Lägg till händelsekoden på din webbplats

För att spåra händelser måste du lägga till ett HTML-kodavsnitt i webbplatsens kod.

 1. Öppna koden för sidan där du vill spåra en händelse.
 2. Klistra in händelsekoden:
  • Händelser som laddas på sidan körs när sidan laddas: Klistra in i rubriken innan baskoden.
  • Händelser som laddas av användare körs när de utlöses av en åtgärd: Exakta steg för implementering är beroende av ditt användningsfall och de händelser du spårar.

Det finns händelser som du kan spåra med Pinterest-taggen och om de innehåller målgruppsskapande och konversionsrapportering. 

Händelse

Målgruppsskapande

Konversionsrapport

Köp

Lagd i varukorg

Sidbesök

Registrering

Videovisning

Kundämne

Sökning

Visa kategori

Anpassad*

[Användardefinierad händelse]**

 

*Spåra en anpassad händelse. Använd det här händelsenamnet för att spåra en speciell händelse som du vill inkludera i din konversionsrapport
**Lägg till eventuella ytterligare händelser som du har definierat för målgruppen. Unika händelser är inte tillgängliga för konversionsrapportering. Kom ihåg att mellanslag kommer att beskäras från de ursprungliga händelsenamnen som körs genom taggen

 

Vad är nästa steg?

Kontrollera för att se att allt fungerar korrekt:  Såhär verifierar du Pinterest-taggen

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss