Åldersinriktning

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

För att hjälpa dig att nå rätt målgrupp kan du nu välja att rikta in dig på personer i ett specifikt åldersintervall när du skapar en annons.

Inrikta dig på specifika åldersintervall

  1. I annonshanterare, börja med att skapa en annons

  2. Under avsnittet "Inriktning” bläddra ner tills du hittar avsnittet "Ålder"

  3. Välj Alla åldrar för att rikta din annons till människor i alla åldrar, eller klicka på Välj specifika åldrar för att välja åldersgrupper

  4. Här kan du välj alla åldersintervaller som du vill visa din annons för

  5. Fyll i resten av annonsinformationen och klicka på Starta

Vi erbjuder åtta (8) fördefinierade åldersintervaller, du väljer den intervall som bäst representerar din målgrupp.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss