Arkiv över annonspin-kampanjer

Arkivera inaktiva kampanjer, annonsgrupper och annonspins för att rensa bland kampanjerna och minska laddningstiden när du använder annonshanteraren.

Du kan arkivera i annonshanteraren eller bulkredigeraren. I annonshanteraren kan du arkivera på samma sätt som du redigerar. Med bulkredigeraren kan du arkivera flera kampanjer, annonsgrupper eller annonspins i taget genom att ange ‘ARCHIVE’ i åtgärdskolumnen.

Genom att arkivera en kampanj eller en annonsgrupp kommer du även arkivera allt inom den. Om du till exempel arkiverar en kampanj kommer även alla annonsgrupper och annonspins i den kampanjen att arkiveras. Om du arkiverar en annonsgrupp kommer dess annonspins att arkiveras, men kampanjen och andra annonsgrupper i kampanjen kommer inte att påverkas.

När något har arkiverats kan inte det återställas. Arkiveringen tar permanent bort en komponent från dina standardvyer och rapporter. Även om du inte kan ångra åtgärden kan du fortfarande exportera prestandadata från arkiverade objekt.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss