Skapa Rich Pins för artiklar på din webbplats

Om du inte har läst artikeln Skapa Rich Pins ännu rekommenderar vi att du börjar där.

I artikel-pins visas rubriken eller titeln, en beskrivning samt författaren till artikeln eller blogginlägget. Enligt vår definition är en artikel en sida med text, till exempel en nyhetsartikel eller ett blogginlägg. Vi anser inte att listartiklar eller sidor med bilder med lite text är artiklar.

Lägg till artikel-pins på din webbplats

Lägg till Open Graph eller  Schema.org kod mellan taggarna <head> </ head> i HTML-koden för varje sida där du vill aktivera artikel-Rich Pins. Använd vår Rich Pins-validering för att säkerställa att vi kan se Rich Pin-datan.

Om det ser bra ut klickar du på Verkställ. Välj HTML-taggar när du börjar använda dina pins.

Open Graph- eller Schema.org- koder

Här är de fält som krävs för Rich Pins för varje typ av kod. Redigera fälten med versaler så att de återspeglar dina artiklar.

Open Graph-koder:

<meta property="og:title" content="Titeln på din artikel"/>
<meta property="og:description" content="Beskrivning av din artikel" />
<meta property="og:type" content="artikel" />

 
Schema.org- kod:

<meta property="og:site_name" content="Exempel på webbplats” />
<div itemscope itemtype="https://schema.org/article">
    <meta itemprop="url" content="Https://www.exempel.com/2013/10/article.html" />
    <span itemprop="name" content="Artikeltitel” /> by <span itemprop="author" content="N Person” />
    <span itemprop="description">En beskrivning eller sammanfattning av artikeln.</span>
    </div>

Besök vår webbplats för utvecklare om du vill läsa mer.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss