Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton. Mer information

Målgruppsinriktning hjälper dig att nå en specifik grupp användare genom att kombinera information om dina kunder med information om hur människor använder Pinterest. Du kan rikta in dig på en grupp användare som baseras på webbplatsbesökare, en uppladdad lista över kunder med e-postadresser eller mobilannons-ID:n (Androids annons-ID:n), en målgrupp som engagerat sig med pins från din bekräftade domän eller en agerasom-målgrupp som agerar ungefär som en målgrupp du redan har.

Målgrupper som är tillgängliga på Pinterest

Läs mer om olika målgruppstyper på Pinterest, nödvändiga krav och hur du ställer in dessa målgrupper.

Återannonsering för besökare identifierar personer som redan har besökt din webbplats och låter dig rikta in dig på dem på Pinterest.

För att skapa målgrupper för besökare måste du ha konfigurerat Pinterest-taggen. Lägg till baskoden på varje sida på din webbplats och lägg till händelsekoden på de sidor där du vill spåra de händelser du är intresserad av.

Du kan skapa en målgrupp baserat på en eller flera specifika händelsetaggar på din webbplats eller baserat på en eller flera sidor som personer har besökt på din webbplats. För händelser vill du kanske visa annonser för besökare som lade en viss typ av produkt i sin varukorg men aldrig fullföljde köpet. För sidor vill du kanske visa annonser för besökare som landat på specifika webbadresser, till exempel kassan eller bekräftelsesidan.

Skapa en ny målgrupp för webbplatsbesökare

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Målgrupper
 3. Klicka på Skapa målgrupp
 4. Välj Besökare som gick till din webbplats och klicka sedan på Nästa
 5. Ange ett Namn och en Beskrivning för målgruppen
 6. Välj din Pinterest-tagg under Pinterest-tagg
 7. Ange hur många dagar du vill räkna antalet besökare. Du kan också välj att Inkludera tidigare trafik
 8. Om du vill lägga till ett målgruppsfilter klickar du på Lägg till filter
 9. Klicka på Skapa

Obs! När du har skapat din målgrupp uppdateras målgruppsstorleken inom 24 timmar på målgruppssidan i annonshanteraren. Klicka på papperskorgsikonen på målgruppssidan för att ta bort en besöksmålgrupp.

Rikta in dig på en befintlig målgrupp baserad på webbplatsbesökare

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Skapa annons
 3. Klicka på Ny annonsgrupp i navigeringspanelen till vänster
 4. Klicka på Inriktning i navigeringsfältet till vänster
 5. Under Målgrupp kan du hitta och välja din målgruppslista 
 6. När du är klar väljer du Budget och schema, Optimering och leverans och Annonser
 7. Granska din information
 8. Klicka på Starta

Du kan ladda upp dina befintliga kunders e-postadresser eller mobilannons-ID:n (MAID:n) via en CSV-fil med en kolumn. Ta inte med ytterligare information som du kan ha, som namn, telefonnummer eller fysiska adresser. Tänk på att din slutliga målgruppslista troligtvis kommer att vara mindre än det totala antalet e-postadresser och mobilannons-ID:n som du ursprungligen laddar upp när vi matchar kundlistan till användare på Pinterest.

Krav på kundlista

Innan du delar kundlistor med oss ber vi dig att läsa igenom detta avsnitt samt våra villkor för annonsdata och riktlinjer för marknadsföring för att förstå våra krav och begränsningar. 

Som en del av våra planer att utnyttja Apples ATT (App Tracking Transparency Framework), som vi meddelade i maj 2021, ber vi dig uppmärksamma följande ändringar av våra krav för att använda vår kundlistor: Skicka inte Pinterest-kundlistor som är baserade på användaraktivitet från en app eller webbplats på en iOS-enhet. Skicka inte Pinterest information om någon person som har valt bort att sådan information ska användas för riktad annonsering. 

Formatera kundlistan

Du kan ladda upp din kundlista i olika format:

 • E-postfiler: Klartext, SHA256- eller MD5-hashnyckel. Måste innehålla ett ”@”.
 • MAID-filer: Klartext, SHA1-, SHA256- eller MD5-hashnycklar. AAID (Androids annons-ID) måste vara med gemener. MAID (AAID) bör ha formatet 8-4-4-4-12.

Skapa en ny målgrupp från en kundlista

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Målgrupper
 3. Klicka på Skapa målgrupp
 4. Välj En lista över kunder som du laddar upp och klicka sedan på Nästa
 5. Ange ett Namn och en Beskrivning för målgruppen
 6. Klicka på Välj fil för att ladda upp din .csv-fil
 7. Klicka på Skapa

Obs! När du har skapat en målgrupp baserat på din kundlista uppdateras målgruppsstorleken inom 24 timmar på målgruppssidan i annonshanteraren. Klicka på papperskorgsikonen på målgruppssidan för att ta bort en målgrupp.

Om din CSV-uppladdning misslyckas beror det troligen på att ett av ovanstående krav inte har uppfyllts. Rubriker, titlar och tomma rader eller flikar som skapar radbrott bör inte inkluderas.

När din lista har minst 100 matchningar blir statusen grön på målgruppssidan i annonshanteraren och du kan rikta in dig på den målgruppen med din annons. Om listan har mindre än 100 matchningar blir statusen röd på målgruppssidan och du kan då inte använda målgruppen. Försök lägga till fler e-postadresser eller MAID:er (AAID:er) i den befintliga listan för att öka chansen för ytterligare matchningar. Detta gör du genom att följa redigeringsstegen nedan. Detta gör du genom att följa redigeringsstegen nedan.

Redigera kundlistor

När du laddar upp din kundlista till Pinterest hashas den omedelbart och du kan inte ladda ner den eller få tillgång till den igen. Du kan välja att lägga till eller ta bort personer från en befintlig kundlista eller ersätta en befintlig kundlista. Kundlistor uppdateras inte automatiskt om de inte är anslutna till ett CRM via Pinterests API-partner. Klicka på papperskorgsikonen på målgruppssidan för att ta bort en kundlistemålgrupp.

Lägga till eller ta bort personer i en befintlig kundlista

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Målgrupper
 3. I listan hittar du den målgrupp du vill redigera och klickar sedan på Redigera till höger, under Åtgärder
 4. Välj Lägg till personer eller Ta bort personer och sedan Välj fil för att ladda upp en ny .csv-fil med de e-postmeddelanden eller MAID:er (AAID:er) som du vill lägga till eller ta bort
 5. Klicka på Spara.

När målgruppen baserad på din kundlista har laddats upp kan du rikta in dina kampanjer på dessa användare.

Byta ut en befintlig kundlista

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Målgrupper
 3. I listan hittar du den målgrupp du vill redigera och klickar sedan på Redigera till höger, under Åtgärder
 4. Välj Ersätt målgrupp och sedan Välj fil för att ladda upp en ny .csv-fil med nya e-postadresser eller MAID:er (AAID:er) från din dator
 5. Klicka på Spara.

När målgruppen baserad på din kundlista har laddats upp kan du rikta in dina kampanjer på dessa användare.

Rikta in dig på en befintlig målgrupp baserad på en kundlista

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Skapa annons
 3. Klicka på Ny annonsgrupp i navigeringspanelen till vänster
 4. Klicka på Inriktning i navigeringsfältet till vänster
 5. Gå till Målgrupp och välj din målgruppslista
 6. Välj Inkludera eller Exkludera
  • Välj Inkludera för att nå användare som ingår i den valda målgruppen
  • Välj Exkludera för att nå användare på Pinterest som inte ingår i målgruppen du laddat upp
 7. När du är klar väljer du Budget och schema, Optimering och leverans och Annonser
 8. Granska din information
 9. Klicka på Starta

När du har bekräftat din webbplats kan du rikta in dig på besökare som tidigare har interagerat med pins från din webbplats. Detta omfattar sparningar, kommentarer, pin-klick och videovisningar.

Lägg till olika filter för engagemangsmålgruppen för att rikta in dig på eller exkludera användare från målgruppen:

 • Destinationsadress: Filtrera användare som har besökt en viss sida på din webbplats
 • Åtgärdstyper: Filtrera användare som gjort vissa åtgärder, som att spara eller kommentera din pin
 • Pin-ID:n: Filtrera målgruppen med din önskade pins organiska, ursprungliga pin-ID
 • % av video visad: Filtrera användare som spelat upp en viss procentandel av din video-pin
 • Pin-kategori: Filtrera användare som interagerat med en viss kategori av pins

Om du väljer att inte lägga till filter kommer din målgrupp att inkludera personer som interagerat med en pin som leder till din bekräftade webbplats. Detta kan inkludera marknadsförda pins, organiska pins samt pins som inte skapats av ditt konto.

Skapa en ny engagemangsmålgrupp

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Målgrupper
 3. Klicka på Skapa målgrupp
 4. Välj En engagemangsmålgrupp som engagerade sig med pins från din bekräftade domän och klicka sedan på Nästa
 5. Ange ett Namn och en Beskrivning för målgruppen
 6. Ange hur många dagar du vill räkna antalet besökare. Du kan också välj att Inkludera tidigare trafik
 7. Om du vill lägga till ett målgruppsfilter klickar du på Lägg till filter
 8. Klicka på Skapa.

Obs! När du har skapat din målgrupp uppdateras målgruppsstorleken inom 24 timmar på målgruppssidan i annonshanteraren. Klicka på papperskorgsikonen på målgruppssidan för att ta bort en händelsemålgrupp.

Rikta in dig på en befintlig engagemangsmålgrupp

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Skapa annons
 3. Klicka på Ny annonsgrupp i navigeringspanelen till vänster
 4. Klicka på Inriktning i navigeringsfältet till vänster
 5. Under Målgrupp kan du hitta och välja din målgruppslista
 6. Gå tillbaka till annonshanteraren för att använda målgruppen du skapat
 7. När du är klar väljer du Budget och schema, Optimering och leverans och Annonser
 8. Granska din information
 9. Klicka på Starta.

Agerasom-inriktning hjälper dig att nå användare som liknar dina befintliga målgrupper. Du kan använda agerasom-målgrupper för att hitta nya kunder, nya personer som troligtvis vill interagera med dina pins eller nya personer som troligtvis kommer att besöka din webbplats baserat på din agerasom-målgrupp. Du kan också skapa en ny, mer specifik målgrupp baserat på någon av dina befintliga målgrupper. Målgruppen som används som källa kommer inte att ingå i den nya agerasom-målgruppen.

Skapa en ny agerasom-målgrupp

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Målgrupper
 3. Klicka på Skapa målgrupp
 4. Välj En agerasom-målgrupp som agerar som en du redan har och klicka på Nästa
 5. Ange ett Namn och en Beskrivning för målgruppen
 6. Välj ett land du vill rikta in dig på
 7. Välj den procentandel av användarna som du vill rikta in dig på från den befintliga målgruppen
 8. Klicka på Skapa.

Obs! När du har skapat din målgrupp uppdateras målgruppsstorleken inom 24 timmar på målgruppssidan i annonshanteraren. Om din källmålgrupp också är ny uppdateras målgruppsstorleken inom 72 timmar. Klicka på papperskorgsikonen på målgruppssidan för att ta bort en agerasom-målgrupp.

Rikta in dig på en befintlig agerasom-målgrupp

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Skapa annons
 3. Klicka på Ny annonsgrupp i navigeringspanelen till vänster
 4. Klicka på Inriktning i navigeringsfältet till vänster
 5. Under Målgrupp kan du hitta och välja din målgruppslista
 6. Gå tillbaka till annonshanteraren för att använda målgruppen du skapat
 7. När du är klar väljer du Budget och schema, Optimering och leverans och Annonser
 8. Granska din information
 9. Klicka på Starta.
Inriktning av tredjepartsdata

Obs! Inriktning baserat på data från tredje part är för närvarande endast tillgängligt i USA.

Förutom inriktningsalternativen du hittar på Pinterest kan du använda tredjepartsmålgrupper från vår datapartner Oracle Data Cloud (ODC) för att nå nya målgrupper.

Om du väljer att använda inriktning baserat på tredjepartsdata bör du notera att Pinterest hanterar kostnaderna för tredjepartsinriktning automatiskt för att säkerställa att du inte debiteras mer än ditt bud. När du använder tredjepartsinriktning minskar våra system ditt bud i auktionen med högst 15 % för att täcka kostnaderna. Om du vinner auktionen kommer du att debiteras det klubbade priset för att täcka kostnaden för media, samt tillämplig % för auktionspriset för att täcka datakostnaderna.

Vill du läsa mer om tredjepartsmålgrupper kan du ta kontakt med din Pinterest-säljare.

Annonsgranskning

När du har startat kampanjen granskar vi den för att se till att den följer våra riktlinjer för marknadsföring. Granskningen kan ta upp till 24 timmar.

Om din kampanjinriktning strider mot våra riktlinjer för marknadsföring skickar vi ett meddelande till dig i Annonshanteraren och informerar dig om vad som behöver ändras. När du har gjort ändringarna kan din annons granskas igen för godkännande. När annonsen har godkänts börjar vi distribuera den.

Utforska inriktning på Pinterest

Om du vill ställa in flera typer av inriktningar på Pinterest eller redigera en aktuell kampanjinriktning kan du läsa mer i artikeln om inriktningsöversikt.

End of Other articles Links
Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss
User feedback
Var artikeln till hjälp?

collection_fields

Hur kan vi göra artikeln bättre?