Innan du börjar med kataloger

Du verkar titta på det här från en region där kataloger inte är tillgängliga ännu. Se var kataloger finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Innan du kan skapa kataloger måste du slutföra dessa steg. Klicka på en länk nedan för att hoppa till det avsnitt du behöver:

Är kataloger något för dig?

Kataloger är ett verktyg för att mata in flöden som är utformat för företag som säljer produkter på sina webbplatser. För att använda kataloger krävs:

 • Ett Pinterest-företagskonto
 • En datakälla – en fil som innehåller en lista över dina produkter och deras motsvarande attribut, kan även kallas för produktkatalog eller produktflöde
 • En bekräftad webbplats
 • En webbplats som uppfyller våra handelsriktlinjer med leveranspolicy, återbetalningspolicy och kontaktinformation som är tydligt och enkelt att hitta
 • Värdplats för datakällan – ett sätt att konsekvent spara och lagra en datakälla för dina produkter som du dagligen kan skicka till Pinterest

Om du inte uppfyller dessa krav och vill skapa köpbara pins kan du samarbeta med en e-handelswebbplats för att formatera dina produkter för Pinterest. Hittills integrerar vi med GoDataFeed och Productsup. Du kan även marknadsföra ditt innehåll på andra sätt på Pinterest.

Översikt över datakällor

Vad är en datakälla?

En datakälla (kallas även produktkatalog, produktflöde eller dataflöde) är en fil med en lista över dina produkter och deras motsvarande attribut strukturerade på ett specifikt sätt. Denna fil behandlas dagligen för att dynamiskt skapa pins från dina produkter.

Hur en datakälla fungerar

För att skicka in en datakälla till Pinterest tillhandahåller du en länk där vi kan komma åt din datakälla. Vi validerar filen och skapar en produkt-pin för varje artikel som godkänns av vår validering. Läs mer om specifikationer för datakällan.

Underhålla en datakälla

Att skapa en datakälla startar ett pågående arbete med att tillhandahålla uppdaterad information om de produkter du har tillgängliga. Pinterest kommer att mata in din datakälla dagligen och varna dig om fel uppstår. Det är viktigt att granska och åtgärda fel så snabbt som möjligt för att säkerställa att din produktinformation är korrekt och aktuell.

Beroende på feltyp kan ett fel innebära att hela flödet inte uppdateras, att vissa artiklar inte uppdateras eller att du måste göra vissa ändringar för att anpassa dig till bästa praxis.Läs mer om att felsöka felmeddelanden.

Mer om datakällor:

 • Uppdateras dagligen. Vi matar in din datakälla en gång var 24:e timme. Se till att din uppdaterade datakälla är tillgänglig varje dag för att hålla din produktinformation aktuell. Vi stöder inte schemalagd inmatning eller inmatning på begäran.
 • Värd för din datakälla. Var värd för din egen datakälla med en FTP-/SFTP-server eller med en HTTP-/HTTPS-nedladdningslänk. Dessa måste vara tillgängliga för en användaragent och kan inte kräva vitlistade IP- eller SSH-nycklar. Om du använder en nedladdningslänk får det inte krävas någon extra navigering för Pinterest för att komma åt filen. Vi tillhandahåller inte webbhotell för datakällor.
 • Max 5 miljoner produkter. Vi kan behandla upp till 5 miljoner produkter per konto. Om din datakälla har mer än 5 miljoner produkter bearbetar vi de första 5 miljoner raderna.
 • En datakälla per företagskonto.

Ha en bekräftad webbplats på Pinterest

Alla destinationsadresser i din datakälla måste ha en domän som är registrerad som en bekräftad webbplats på Pinterest. Ett företag kan bekräfta flera domäner men varje domän kan endast bekräftas av ett enda Pinterest-företagskonto. Läs hur du bekräftar din webbplats.

Förbereda din datakälla

Innan du kan skapa ditt flöde måste du skapa en datakälla – en fil som innehåller en lista över dina produkter och deras motsvarande attribut.

Värdkrav för datakällor till kataloger

Du måste vara värd för din egen datakälla med en FTP-/SFTP-server eller med en HTTP-/HTTPS-nedladdningslänk. Pinterest kan inte agera värd för våra användare. Din datakälla måste vara tillgänglig för en användaragent och kan inte kräva vitlistade IP- eller SSH-nycklar. Om du använder en nedladdningslänk i form av HTTP/HTTPS får det inte krävas någon extra navigering för Pinterest för att komma åt filen.

Formatkrav för datakällor till kataloger

Stödda format:

Formateringstips:

 • Om du använder en csv-fil sätter vi dina värden inom dubbla citationstecken för att undvika eventuella tolkningsproblem
 • Ytterligare flytande avgränsare (komma, flik) kan leda till att artikeln eller filen inte behandlas korrekt
 • Säkerställ att avgränsarna för alla dina kolumner och rader är korrekta genom att kontrollera att du har samma antal avgränsare i varje rad.
 • Specifikationerna för följet måste följa standardiserad amerikansk engelska för de obligatoriska värdena.
 • För flikavgränsade eller kommaavgränsade filer måste datakällfilen vara oformaterad text, UTF-8 eller Latin1-kodad.

Krav på produktdata

Kontrollera att du följer våra handelsriktlinjer. Vi kan ta bort produkter eller konton som bryter mot dessa riktlinjer.

Obligatoriska och valfria fält

Det finns sju obligatoriska fält. Om något av dessa fält saknas eller inte har formaterats korrekt kommer inmatningen av hela ditt flöde att misslyckas.

Obligatoriska fält:

 • id
 • title
 • description
 • link
 • image_link
 • price
 • availability

Det finns även valfria fält som du kan lägga till för att hjälpa Pinterest att bättre mappa dina produkter för sina användare. Ju mer information du tillhandahåller, desto mer relevanta kommer dina pins att vara för de användare som ser dem. Vi rekommenderar starkt att du lägger till våra valfria fält för att lägga till fler detaljer i ditt flöde och förbättra relevansen.

Obligatoriska fält

Kolumnnamn Beskrivning Syntax/stödda värden Exempel Krav
id

Det användarskapade unika ID som representerar produkten.

Endast unicode-tecken accepteras.

Max 127 tecken DS0294-L Obligatoriskt
title Produktens namn. Måste ha samma namn som produkten på landningssidan. Inkludera variantdetaljer, till exempel färg och storlek. Max 500 tecken Jeansskjorta för kvinnor, large Obligatoriskt
description Produktbeskrivning. Detta fält stöder inte HTML och måste vara i oformaterad text för optimal upplevelse. Max 10 000 tecken Jeansskjorta med avslappnad passform tillverkad av japansk denim av finaste kvalitet. Obligatoriskt
link Produktens landningssida. Länken måste direkt leda till samma produkt och visa upp samma data. Vi avråder mot inloggningskrav. Webbadressen måste börja med http:// eller https://  Max 511 tecken https://www.example.com/cat/womens-clothing/denim-shirt-0294 Obligatoriskt
image_link

Länken till produktbilden. Webbadressen måste vara tillgänglig för en användaragent samt skicka korrekt bild. Säkerställ att det inte finns några mallar eller platshållarbilder i länken. Länken måste börja med http:// eller https://

Komman måste kodas eller tas bort om de ingår i bildlänken eftersom vi för närvarande inte kan behandla bildlänkar som innehåller kommatecken.

  https://scene.exempel.com/image/image.jpg Obligatoriskt
price Priset på produkten. Priset bör inkludera valuta i ISO-4217 om det inte är amerikanska dollar. Om valutan inte anges använder vi amerikanska dollar (USD). Vi accepterar valuta efter det numeriska priset, med eller utan mellanslag. Valutan ska följa standardkoden ISO-4217. Vi accepterar inte värdet 0 som pris. Använd inte valutasymboler.

<siffra>

<ISO 4217>

24.99 USD
24.99USD
24.99
24.99 GBP
Obligatoriskt
availability Produktens tillgänglighet. Måste vara ett av följande värden: ‘in stock’, ‘out of stock’, ‘preorder’. in stock
out of stock
preorder
in stock Obligatoriskt

Valfria attribut

Kolumnnamn Beskrivning Syntax/stödda värden Exempel Krav
product_type Kategoriseringen av produkten baseras på din anpassade produkttaxonomi. Underkategorier måste skickas in separerade med “ > ”. > måste vara omgiven av mellanslag. Vi accepterar inte några andra avgränsare som komma eller pipe.

L0 > L1 > L2 > L3 > L4

Max 1 000 tecken

Kläder > Dam > Skjortor > Denim valfritt
additional_image_link

Länkar till ytterligare bilder för din produkt. Separera varje bild med ett komma. Vi rekommenderar att du avgränsar hela strängen med citat. Måste börja med http:// eller https://

Komman måste kodas eller tas bort om de ingår i bildlänken eftersom vi för närvarande inte kan behandla bildlänkar som innehåller kommatecken.
 

Vi skapar en ny pin för varje bildlänk som skickas.

  "https://scene.exempel.com/image/image_v2.jpg, https://scene.exempel.com/image/image_v3.jpg" valfritt
mobile_link Den mobiloptimerade versionen av din landningssida. Måste börja med http:// eller https://   https://m.exempelcom/cat/damkläder/jeansskjorta-0294 valfritt
sale_price Produktens rabatterade pris. Reapriset måste vara lägre än priset. Inkludera valuta på samma sätt som för ditt pris. Den bör inkludera valuta i ISO-4217 om det inte är amerikanska dollar. Om valutan inte anges använder vi amerikanska dollar (USD). Vi accepterar valuta efter det numeriska priset, med eller utan mellanslag. Vi accepterar inte värdet 0. Använd inte valutasymboler.

<siffra>

<ISO 4217>

14.99 USD
14.99USD
14.99
14.99 GBP
valfritt

Valfria produktidentifierare

Kolumnnamn Beskrivning Syntax/stödda värden Exempel Krav
item_group_id Produktens överordnade ID.  Max 127 tecken DS0294 krävs för artiklar med flera varianter

brand

Produktens varumärke.   Josie’s Denim valfritt
gtin Den unika universella produktidentifieraren. Numerisk 3234567890126 valfritt
mpn Tillverkarens varunummer är alfanumeriska koder skapade av tillverkaren för att identifiera produkten bland alla andra produkter från samma tillverkare. Alfanumerisk "mpn":
"PI12345NTEREST"
valfritt
identifier_exists Krävs när unika produktidentifierare (GTIN eller MPN) inte finns. När attributet inte anges blir standardvärdet TRUE. true
false
yes
no
true valfritt

Valfria produktegenskaper

Kolumnnamn Beskrivning Syntax/stödda värden Exempel Krav

color

Produktens primära färg   blå valfritt
gender Kön som är associerat med produkten. Måste vara ett av följande värden om det skickas: ‘male’, ‘female’, ‘unisex’ male
female
unisex
female valfritt
age_group Åldersgruppen för produkten. Måste vara en av följande värden: ‘newborn’, ‘infant’, ‘toddler’, ‘kids’, ‘adult’ newborn
infant
toddler
kids
adult
adult valfritt
material Material som använts för att tillverka produkten.   bomull valfritt
pattern Beskrivning av mönstret som använts för produkten.   rutig valfritt
size Produktens storlek.   M valfritt
size_type Ytterligare beskrivning för storleken. Måste vara ett av följande värden om det skickas: ‘regular’, ‘petite’, ‘plus’, ‘big_and_tall’, ‘maternity’ regular
petite
plus
big_and_tall
maternity
regular valfritt
size_system Anger landets storlekssystem där du lägger ut din produkt. Landskod

US
UK

valfritt

Valfri skatte- och fraktdata

Kolumnnamn Beskrivning Syntax/stödda värden Exempel Krav
tax Varje skatteattributsgrupp kan bestå av fyra underattribut: country:region:rate (required):tax_ship
Alla kolon krävs, även för tomma värden.
country:region:rate(required):tax_ship US:1025433:6.00:y valfritt
shipping Varje leveransattributsgrupp kan bestå av fyra underattribut: country, region, service och price (required).
Alla kolon krävs, även för tomma värden.
country:region:service:price(required)

US:CA:Ground:0 USD

US::Express:13.12

valfritt

shipping_weight

Produktens vikt. Kontrollera att det finns ett avstånd mellan numret och enheten. <siffra> <mått> 3 kg
5 lbs
valfritt
shipping_width Paketets bredd för att skicka produkten. Kontrollera att det finns ett avstånd mellan numret och enheten. <siffra> <mått> 16 in valfritt
shipping_height Paketets höjd för att skicka produkten. Kontrollera att det finns ett avstånd mellan numret och enheten. <siffra> <mått> 12 in valfritt

Flagga produkt som barnförbjuden

Kolumnnamn Beskrivning Syntax/stödda värden Exempel Krav
adult Ställ in detta attribut som TRUE om du lägger upp artiklar som anses vara "barnförbjudna". Dessa kommer inte att visas på Pinterest. TRUE
FALSE
true valfritt

Valfria anpassade etiketter

Anpassad gruppering av produkter. Dessa kan användas för en mängd olika ändamål, till exempel för säsonger, kampanjer, bästsäljare. Vi accepterar upp till 5 olika anpassade etiketter.

Du kommer att kunna skapa produktgrupper i kataloger med hjälp av anpassade etiketter.

Kolumnnamn Beskrivning Syntax/stödda värden Exempel Krav
custom_label_0 Anpassad gruppering av produkter. Max 1 000 tecken

Bästsäljare

Sommarkampanj

valfritt
custom_label_1 Anpassad gruppering av produkter. Max 1 000 tecken   valfritt
custom_label_2 Anpassad gruppering av produkter. Max 1 000 tecken   valfritt
custom_label_3 Anpassad gruppering av produkter. Max 1 000 tecken   valfritt
custom_label_4 Anpassad gruppering av produkter. Max 1 000 tecken   valfritt

Valfria fält för shoppingannonser

Kolumnnamn Beskrivning Syntax/stödda värden Exempel Krav
ad_link Tillåter annonsörer att ange en separat webbadress som kan användas för att spåra trafik från shoppingannonserna på Pinterest. Måste skicka hela webbadressen inklusive spårning, skicka inte bara spårningsparametrar. För tillfället stöder vi inte visningsspårning. Måste börja med http:// eller https:// string URL https://www.example.com/cat/denim-shirt/item012?utm_source=Pinterest valfritt
condition Produktens skick. Måste vara ett av följande värden: ‘new’, ‘used’, ‘refurbished’. new
used
refurbished
new valfritt
google_product_category Kategoriseringen av produkten baserad på standardiserad Google Product Taxonomy. Detta är en fast taxonomi. Både textvärden och numeriska koder accepteras. Full taxonomi Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
212
valfritt

 

Ställ in Pinterest-taggen

Pinterest-taggen är en bit JavaScript-kod som du lägger till på din webbplats för att få insikter om konversioner samt bygga upp målgrupper baserat på de åtgärder som personer utför på webbplatsen.

Säkerställ att du skickar shoppingspecifika fält via Pinterest-taggen.

 • Du måste ha implementerat Pinterest-taggen med följande konversionstyper: PageVisits, AddToCart och Checkouts 
 • Du måste skicka händelsesdata för “product_id” som ett attribut för PageVisit, AddToCart och Checkouts
  • Product_id måste passera under en radartikel (syns inte på sidan Konversioner).
  • Använd Chrome-tillägget Tag Helper för att dubbelkolla att du har produkt-ID:n som skickas tillbaka till sidor för produktdetaljer.
 • Data för product_id som skickas i taggen måste matcha "item_group_id" eller "id" som finns i datakällan
 • Minst sammanlagt 100 000 PageVisit- och AddtoCart-händelser under de senaste sju dagarna som skickar tillbaka produkt-ID:n
   

Vad är nästa steg?

Läs vår guide Inmatning av datakälla för att lära dig hur du ansluter ditt produktflöde till Pinterest.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss