Felmeddelanden för bulkredigeringsmallar

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Vi använder unika felmeddelanden för att låta dig veta om något går fel i bulkredigeraren.

Du får en varning, märkt med ett 'W', om du har duplicerat sökord. Uppladdningen kommer fortfarande att lyckas så länge inga andra fel förekommer, så detta är mer av ett meddelande om duplicerade sökord än ett fel, och du kan fortfarande betrakta din uppladdning som lyckad: 

SUCCESS;W1622: Duplicerade sökord hittade under samma överordnade entitet. Ta bort alla dubbletter. 

Leta efter felmeddelandet nedan för tips om hur du uppdaterar ditt bulkredigerarblad.

Felmeddelande Föreslagen åtgärd
Error 1559: Ogiltigt UTC startdatum, startdatum måste vara före slutdatum och efter dagens datum. Se till att ditt startdatum är i framtiden och före ditt slutdatum. Tänk på att du måste ange datumet i UTC, vilket kanske inte är din lokala tid.
Error 1569: Ogiltig placering. När du skapar en annons kan du inte redigera placering. Om du vill testa ytterligare placeringar måste du duplicera den befintliga kampanjen och uppdatera placeringen.
Error 1619: Bild, beskrivning eller webbadress för organisk pin saknas. En bildfil, beskrivning och landningssida krävs för att skapa en ny pin. Kontrollera om en av dessa saknas i bulkredigeringsarket.
Error 1622: Duplicerade sökord hittade under samma överordnade entitet. Ta bort alla dubbletter. Om du har samma sökord och samma matchningstyper inom en enda kampanj eller annonsgrupp, kommer endast den första förekomsten av detta skapas. Du kommer att behöva ta bort dubbletterna.
Error 2009: Denna rad saknar information. Du måste fylla i ett namn eller kolumn-ID. Om du skapar en kampanj m¨åste du lägga till ett kampanjnamn. Om du redigerar en kampanj eller annonsgrupp ska du ange den kampanjens eller annonsgruppens ID.
Error 2016: Det gick inte att hitta en överordnad rad. Om detta är ett kampanjsökord bör matchningstypen börja med CAMPAIGN. Till exempel CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE På kampanjnivå kan du bara lägga till negativa sökord. Ange 'CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE' eller 'CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT' för att korrigera matchningstyperna.
Error 2017: Kolumnen har ett ogiltigt värde - Ogiltigt entitets-ID. Detta betyder vanligtvis att du saknar prefixet för enhetens ID. Använd 'C' för att ange kampanj, 'AG' för att ange annonsgrupp, 'KW' för att ange ett sökord, 'P' för att ange ID för organisk pin, 'PP' för att ange ett annons-ID och 'COL' för att ange beställningsrad för kampanjen.
Error 2017: Kolumnen 'Interests' har ett ogiltigt värde. Se till att din lista med intressen är korrekt formaterad. Se rad 2 i bulkredigerarbladet för vägledning.
Error 2017: Ogiltigt värde - pin kunde inte skapas. En bild, pin-beskrivning och organisk pin-URL måste anges. Se till att bildfilnamnet du laddar upp matchar bildfilnamnet i din csv. En bildfil, beskrivning och landningssida krävs för att skapa en ny pin. Kontrollera om en av dessa saknas i bulkredigeringsbladet.
Error 2017: Kolumn "Existing Pin ID" har ett ogiltigt värde - pin går inte att annonsera. Se till att den organiska pin du vill annonsera har en destinationsadress och finns på en offentlig eller skyddad anslagstavla som ägs av dig. Tänk på att du inte kan annonsera pins från privata anslagstavlor.
Error 2017: Kolumnen "Annonsstatus" har ett ogiltigt värde – "ARCHIVED". För att arkivera ett objekt anger du "Arkiv" som åtgärd i kolumn A. Du kan inte arkivera ett objekt genom att ändra status.
Error 2017: Kolumnen "Annons-URL" har ett ogiltigt värde – ogiltig webbadress har angetts. Redigera din annons-URL för att ta bort mellanslag eller korrigera felaktig formatering.
Error 20178: Det uppstod ett fel. Ladda upp och försök igen Det har uppstått ett fel i vår backend. Försök att ladda upp filen vid en senare tidpunkt. Kontakta oss om du fortsätter att uppleva problem.
Error 2019: Det finns ett fel i en av de överordnade filerna. Fixa felen och ladda upp filen igen. Om det finns ett fel i en av de överordnade filerna kommer vi inte att kunna skapa eller uppdatera objekt som är associerade med dessa. Åtgärda eventuella felmeddelanden för de överordnade filerna och försök sedan ladda upp igen.
Error 2020: Kolumnen har ogiltiga tecken. Endast UTF8-värden är tillåtna. Excel kanske omformaterar din text. Prova att spara filen som en "CSV UTF-8"-fil och ladda upp den igen.
Error 2033: Raden innehåller fält från flera enheter. Inkludera endast fält från en enhet: kampanj, annonsgrupp, pin eller sökord. Kontrollera om du har fyllt i kolumner som inte hör till objektet du försöker skapa eller redigera. Varje rad representerar ett annat objekt (kampanj, annonsgrupp, pin eller sökord) och bulkarket visar en nestad struktur med pins och sökord under annonsgrupper, och annonsgrupper under kampanjer. Se till att de kolumner du har fyllt i endast gäller för objektet i raden som du skapar.
Error 2038: Denna rad behandlades inte. Se till att du har en uppdatering på den här raden. Det här felet visas när du har angett "Redigera" eller "Skapa" i kolumn A men inte har fyllt i kolumnerna för att skapa något eller gjort några ändringar i den befintliga arbetsboken.
Error 2044: Ett sökord med samma värde och matchningstyp finns redan. Vänligen hämta bladet igen. Kontrollera om något av de sökord och matchningstyper som du försöker lägga till redan finns i dina nuvarande annonsgrupper eller kampanjer.
Error 12: Ett okänt fel uppstod vid behandling av den här raden. Kontrollera ditt konto för att verifiera åtgärden. Detta fel uppstår oftare med stora filer. Försök ladda upp igen vid ett senare tillfälle.
Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss