Konversionskampanjer

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Konversionskampanjer hjälper dig att driva åtgärder på din webbplats, spårade av Pinterest-taggen. Konversionskampanjer kan användas för händelserna köp, registrering, kundämne eller lagd i varukorg. Välj vilken typ av konversioner du vill driva samt ange din genomsnittliga CPA och budget, så optimerar vi dina kostnader efter dessa.

Förbered din konversionskampanj 

Följ de obligatoriska stegen nedan för att starta en konversionskampanj:

 1. Börja med att lägga till Pinterest-taggen på din webbplats

 2. Se till att du spårar åtminstone en av följande händelser: köp, lagd i varukorg, registrering eller kundämne

 3. När en framgångsrik händelse aktiverats är du redo att skapa en konversionskampanj.

Om din kampanj inte körs längre ser du till att Pinterest-taggen fungerar och att ditt CPA-mål är tillräckligt högt för att annonser ska visas.  

Om du inte uppfyller kraven måste du implementera Pinterest-taggen eller använda ett annat kampanjmål.

Inlärningsläge

När du har skapat en konversionskampanj visar vi annonserna för olika typer av personer för att lära oss vilka som mest troligt kommer att konvertera. Denna inledande process kallas inlärningsläget. Under denna fas kan din kampanjs resultat variera något.

När inlärningsläget är avklarat och vi har tillräckligt med data kommer vi att visa dina annonser för de personer som mest sannolikt kommer att konvertera. Då bör kampanjens resultat stabiliseras och du kan göra ändringar. Vi rekommenderar att du inte gör några ändringar i din konversionskampanj förrän efter inlärningsläget är avslutat, annars kan det återställas och ta längre tid.

För en optimerad kampanj föreslår vi att du inte gör mer än två förändringsomgångar per vecka. Kampanjen behöver 3–5 dagar för att kalibrera, lära sig och justera sig efter varje ändring så att vi kan leverera bästa resultat. Du får en bättre uppfattning om ditt riktiga kampanjresultat om du kontrollerar det varje vecka eller månad istället för dagligen.

Skapa en konversionskampanj

Skapa en konversionskampanj i annonshanteraren

 1. Börja med att skapa en kampanj.

 2. Välj Konversioner som ditt kampanjmål. Om det är grått har du inte uppfyllt kraven.

 3. Fyll i din kampanjinformation och klicka sedan på Fortsätt för att skapa din annonsgrupp.

 4. Under avsnittet "Optimering och leverans" fyller du i dessa fält: Pinterest-tagg, konversionshändelse, konversionsfönster och genomsnittligt CPA-mål.

 5. Avsluta konfigurationen av din annonsgrupp och klicka sedan på Annonser i menyn till vänster eller bläddra ner för att välja pins till din annonsgrupp.

   

Skapa en konversionskampanj i bulkredigeraren

 1. Börja med att skapa en ny kampanj i bulkredigeraren eller klona en befintlig kampanj. Följande kolumner kommer att vara de konversionsoptimeringsspecifika fälten: Kampanjmål , Konversionstagg-ID , Konversionshändelse och eventuellt Budstrategityp.

 2. Använd den ursprungliga inställningen för bulkredigeraren men fyll i dessa specifika fält för konversionsoptimering: (kampanjmål) , (målvärde), (konversionstaggens ID), (konversionshändelse) och (attributionsfönster).

Såhär väljer du konversionsfönster

Konversionsfönster berättar vilka konversionsdata vi ska använda när vi visar annonser för våra användare – det är detta som används för optimering. 

Attributionsfönster handlar istället om att mäta värde – med hjälp av detta kan vi se vilka konversioner du värdesätter för att uppnå dina affärsmål. 

Både konversionsfönster och attributionsfönster visas med ett återkopplingsfönster (tid från konversionshändelse till annonshändelse) såväl som händelsetyp (post-klick, post-händelse eller post-visning). De återkopplingsfönster vi använder är: 30 dagar, 7 dagar och 1 dag. 

Ha detta i åtanke när du bestämmer dig för vilka fönster du ska använda:

 • Ditt företags köpcykel: Vanliga produkter eller billiga produkter köps snabbare än dyrare (mer hållbara/lyxiga) produkter. Om din produkt har en lång övervägandeperiod för köp är det särskilt viktigt att välja ett längre fönster.

 • Justera med attributionsfönster för statistik: Vi rekommenderar att du justerar dina konversions- och attributionsfönster så nära varandra som möjligt. Om du redan har valt ett attributionsfönster som fungerar för ditt företag och vi inte erbjuder ett matchande konversionsfönster behöver du inte oroa dig. Välj bara det som är närmast så är du på god väg!

 • Hur Pinterest används: Även om vissa användare loggar in varje dag eller till och med flera gånger per dag, är användningsmönstret på Pinterest vanligtvis djupare och mindre frekvent än på andra sociala plattformar. Det är också vanligare att titta på innehåll än att klicka på det, så vår värdering av visningar är knuten till skalbarhet.

 • Konversionsvolym: Se till att ditt konversionsfönster innehåller tillräckligt många optimeringshändelser för att vara effektivt. Vi anser vanligtvis att 50–200 konversioner per vecka är tillräckligt för att vårt system ska lära sig vem det ska visa dina annonser för. Ju fler konversioner desto bättre så länge de har ett betydande affärsvärde.

Rekommendationer

 • Använd så få kampanjer och annonsgrupper som möjligt för att förenkla strukturen och ge tydligare resultat.

 • När du skapar dina annonsgrupper bör du hålla inriktningen så bred som möjligt så att dina annonser visas för så många som möjligt som troligen kommer att konvertera.

 • Använd kreativt innehåll i dina annonser som uppmuntrar människor att vidta åtgärder på din webbplats snarare än innehåll som syftar till att skapa ökad varumärkeskännedom.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss