Inmatning av datakälla

Du verkar titta på det här från en region där kataloger inte är tillgängliga ännu. Se var kataloger finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Lägg till en datakälla

 1. Gå till Kataloger
 2. Klicka på Kom igång
 3. Klicka på Lägg till datakälla 
 4. Ange datakällans webbadress
  • En datakällas webbadress är en länk till platsen där Pinterest kan hämta din datakälla
  • Denna webbadress måste börja med http://, https://, ftp:// eller sftp://, innehålla hela filsökvägen och inte ha några autentiseringsuppgifter i webbadressen)
  • Vi accepterar för tillfället inte komprimerade filer
 5. Välj filformat (CSV, TSV eller XML)
 6. Välj "Min datakälla är lösenordsskyddad" om din datakälla kräver autentiseringsuppgifter
  • Ange dina autentiseringsuppgifter vid behov
 7. Välj valuta
 8. Klicka på Skapa pins

När du klickar på Skapa pins kommer du tillbaka till sidan Datakälla. Ditt flöde behandlas – vänta på ett bekräftelsemeddelande från Pinterest för att se statusen för din begäran. 

Mer om datakällor

 • Uppdateras dagligen. Vi matar in din datakälla en gång var 24:e timme. Se till att din uppdaterade datakälla är tillgänglig varje dag för att hålla din produktinformation aktuell. Vi stöder inte schemalagd inmatning eller inmatning på begäran.
 • Värd för din datakälla. Var värd för din egen datakälla med en FTP-/SFTP-server eller med en HTTP-/HTTPS-nedladdningslänk. Dessa måste vara tillgängliga för en användaragent och kan inte kräva vitlistade IP- eller SSH-nycklar. Om du använder en nedladdningslänk får det inte krävas någon extra navigering för Pinterest för att komma åt filen. Vi tillhandahåller inte webbhotell för datakällor.
 • Max 5 miljoner produkter . Vi kan behandla upp till 5 miljoner produkter per konto. Om din datakälla har mer än 5 miljoner produkter bearbetar vi de första 5 miljoner raderna.
 • En datakälla per företagskonto.

 

Felmeddelanden om datakälla

Vi använder unika meddelanden för att informera dig om något gick fel vid skapandet av en produkt-pin eller om vi har en rekommendation till dig. Det finns tre olika meddelandetyper. 

 • Fel på filnivå: Hela datakällan kan misslyckas med inmatningen om din datakälla inneh¨åller några av de filnivåfel som listas nedan. 
 • Fel på produktnivå: Om din produkt innehåller fel kan den inte skapa produkt-pins.
 • Varning på produktnivå: Produkter med varningar kommer fortfarande att skapa produkts-pins men du rekommenderas att justera produktdata för att undvika varningar.

Hela datakällan kan misslyckas med inmatningen om din datakälla inneh¨åller några av de filnivåfel som listas nedan. Om din produkt innehåller fel kan den inte skapa produkt-pins. Produkter med varningar kommer fortfarande att skapa produkts-pins men du rekommenderas att justera produktdata för att undvika varningar.

Leta efter felmeddelandet nedan för tips om hur du uppdaterar din datakälla.

Felkod Felmeddelande Feltyp Åtgärder
100 Vi kunde inte komma åt din flödesfil. Kontrollera att webbadressen och uppgifterna är korrekt angivna och att flödet finns på den angivna platsen. Fel på filnivå Granska autentiseringsuppgifterna och filsökvägen för datakällan.

Säkerställ att ditt filnamn inte har ändrats på platsen (för ftp/sftp).

Kontrollera att anslutningen till ditt webbhotell fungerar.

Kontrollera att du inte inkluderade användarnamn/lösenord i filens webbadress.
101 Flödet använder en kodning som inte stöds. Godkända kodningar är UTF-8 eller Latin1. Fel på filnivå Omkoda din fil till UTF-8 eller Latin1.
102 Flödet innehåller otillåtna avgränsare. Kontrollera att ditt flöde är avgränsat av antingen flikar eller komman. Kontrollera att det inte finns några ytterligare eller saknade avgränsare i varje rad. Fel på filnivå Kontrollera att din fil avgränsas av antingen komman (dubbelcitering rekommenderas) eller flikar. Kontrollera att det inte finns några ytterligare eller saknade avgränsare i varje rad.
103 Flödet saknar några nödvändiga kolumnrubriker. Fel på filnivå Kontrollera att du skickar alla nödvändiga kolumnrubriker. Granska de obligatoriska specifikationerna för datakällan.
104 Bildlänken börjar inte med http eller https. Fel på radnivå Kontrollera att din bildlänk börjar med http:// eller https:// samt är en giltig webbadress.
105 Artikel-ID saknas i metadata för produkt Fel på radnivå ID är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar artikel-ID för alla rader i din datakälla. Ta bort alla artiklar utan ID.
106 Titel saknas i metadata för produkt. Fel på radnivå Titel är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar en produkttitel för alla rader i datakällan. Ta bort alla artiklar utan titlar.
107 Beskrivning saknas i metadata för produkt. Fel på radnivå Beskrivning är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar en beskrivning för alla rader i datakällan. Ta bort alla artiklar utan beskrivning.
108 Googles produktkategori saknas i metadata för produkt. Vi accepterar amerikansk taxonomi för Googles produktkategori. Fel på radnivå Skicka rätt taxonomi enligt google_product_category. Vi accepterar för närvarande endast den amerikansk-engelska taxonomin.
109 Googles produktkategori är ogiltig. Googles produktkategori måste följa rätt amerikansk taxonomi för Googles produktkategori. Fel på radnivå Kontrollera att du följer rätt taxonomi. Vi accepterar för närvarande endast den amerikansk-engelska taxonomin.
110 Länk saknas i metadata för produkt. Fel på radnivå Länk är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar landningssidan för en produkt.
111 Image_link saknas i metadata för produkt. Fel på radnivå Image_link är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar en bildlänk för din produkt.
112 Tillgänglighet saknas i metadata för produkt. Möjliga värden bör vara i lager, ej i lager eller förbeställning. Fel på radnivå Tillgänglighet är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar antingen: “in stock”, “out of stock” eller “preorder”.
113 Prisfältet är felaktigt. Kontrollera att du anger ett korrekt pris i formuläret: <number> <currency>. Exempel på giltiga priser är '1.00USD' och '1.00 USD'. Fel på radnivå Prisfältet måste formateras som ”nummer” ”valuta”. Exempelvis 1.00 USD, 1 USD eller 1.00USD.
114 Längden på din titel är över 128 tecken. Vi kommer endast använda de första 128 tecknen. Minska längden på din titel till under 128 tecken. Varning på radnivå Vi kapar titeln om den är längre än 128 tecken. För att säkerställa att din titel inte kapas skickar du produkttitlar som är kortare än 128 tecken.
115 Beskrivningens längd är över 500 tecken. Vi kommer endast använda de första 500 tecknen. Minska längden på beskrivningen till under 500 tecken. Varning på radnivå Vi kapar beskrivningen om den är längre än 500 tecken. För att säkerställa att din produktbeskrivning inte kapas skickar du beskrivningar som är kortare än 500 tecken.
116 Objektets skick saknas eller så accepteras inte det angivna värdet. Ange om objektet är nytt, använt eller renoverat. Varning på radnivå De accepterade värdena för din produkt är: “new”, “used”, or “refurbished”. Säkerställ att du inte skickar andra värden för denna kolumn.
117 Värdet för kön är inte läsbart av våra system. Ange kön som: man, kvinna eller unisex. Varning på radnivå Kön måste vara ett av följande: “male”, “female”, “unisex”. Alla andra strängar kommer att tas bort från dina produktdata och påverka relevansen för produkten.
118 Värdet ålder är inte läsbart av våra system. Ange ålder som: nyfödd, spädbarn, små barn, barn eller vuxen. Varning på radnivå Åldersgruppen måste vara en av följande: “newborn”, “infant”, “toddler”, “kids”, “adult”. Alla andra strängar kommer att tas bort från dina produktdata och påverka relevansen för produkten.
119 Värdet storlekstyp kan inte läsas av våra system. Ange storlekstyp som: vanlig, petite, plus, stor & lång eller mamma. Varning på radnivå Storlektstypen måste vara en av följande: “regular”, “petite”, “plus”, “big_and_tall”, “maternity”. Alla andra strängar kommer att tas bort från dina produktdata och påverka relevansen för produkten.
120 Raden kunde inte läsas. Kontrollera att avgränsaren för den här raden är korrekt. Eventuella saknade/extra avgränsare kommer inte att läsas. Fel på radnivå Din datakälla innehåller formateringsfel som orsakar överföringsfel för en eller flera rader, vilket även kan påverka överföringen för hela produktflödet. Kontrollera och korrigera eventuella formateringsfel innan du försöker igen.
121 Länken kan innehålla UTM-parametrar. Se till att de UTM-parametrar du skickar är inställda på Pinterest. Varning på radnivå Granska att UTM-parametrarna följer våra riktlinjer för spårning och är konfigurerade för Pinterest.
122 Länken är ogiltig. Se till att den börjar med http eller https. Fel på radnivå Kontrollera att din länk börjar med http:// eller https:// samt är en giltig webbadress.
123 Dubbla produkter förekommer. Varning på radnivå Raden har en varning eftersom datakällan redan innehåller en artikel med exakt samma produkt-ID. Skicka inte in dubbletter av dina produkter.
125 Reapriset är felaktigt formaterat eller det angivna reapriset är högre än det ursprungliga priset för varan. Reapriset måste vara lägre än det ursprungliga priset. Varning på radnivå Fältet för reapris måste formateras som ”nummer” ”valuta”. Exempelvis 1.00 USD, 1 USD eller 1.00USD. Reapriset får inte vara högre eller samma som i priskolumnen. 
126 Googles produktkategori är bara en eller två nivåer djup för den här produkten, men ytterligare en specificitetsnivå är tillgänglig. Varning på radnivå Vi rekommenderar att du skickar hela den specifika produktkategorin från Google, om den är relevant. Fler kategorier hjälper oss att bättre förstå produkten.
127 Kolumnen ad_link innehåller samma webbadress som kolumnen Link. Bekräfta att kolumnen ad_link skickar rätt spårningsparametrar. Kolumnen Link ska endast skicka de organiska länkarna om du skickar spårning i ad_link. Varning på radnivå Bekräfta att kolumnen ad_link skickar rätt spårningsparametrar för Pinterest. Vi rekommenderar att du skickar organiska länkar i kolumnen Link och alla webbadresser med spårning i ad_link.
129 Flödet innehåller dubbla rubriker. Ta bort dubbla rubriker och skicka endast unika kolumner. Varning på filnivå Din datakälla innehåller dubbla kolumnnamn. Ta bort dubbla kolumner och skicka endast in unika kolumner. Vi accepterar endast den första kolumnen om dubbletter påträffas.
130 Skattevärdet kan inte läsas av våra system. Vi accepterar fyra underattribut: country:region:rate(required):tax_ship. Alla kolon krävs, även för tomma värden. Varning på radnivå Kontrollera att din skattekolumn följer rätt inställningar. Alla kolon krävs, även för tomma värden, till exempel US::0.13:
131 Fraktvärdet kan inte läsas av vårt system. Vi accepterar fyra underattribut: country:region:service:price. Alla kolon krävs, även för tomma värden. Varning på radnivå Kontrollera att din fraktkolumn följer rätt inställningar. Alla kolon krävs, även för tomma värden, till exempel US:::0.00
132 Fraktviktsvärdet kan inte läsas av vårt system. Varning på radnivå Den aktuella raden misslyckades eftersom fältet för fraktvikt inte angetts som: "3kg " eller "3 kg". Strängen måste först innehålla ett numeriskt värde och sedan en giltig viktenhet (antingen "lb", "oz" eller "kg").
133 Multipack-värdet kan inte läsas av vårt system. Varning på radnivå Multipack-värdet måste vara numeriskt. Alla andra strängar kommer att tas bort från dina produktdata.
134 Värdet i ad_link börjar inte med http eller https. Fel på radnivå Kontrollera att värdet i ad_link börjar med http:// eller https:// samt är en giltig webbadress.
135 Länken i ad_link är felaktig. Kontrollera att det är en giltig webbadress. Fel på radnivå Kontrollera att länken i ad_link är kortare än 511 tecken samt är en giltig webbadress.
137 En eller flera bildlänkar börjar inte med http eller https, eller så är de felaktiga. Vi har tagit bort dem från din produkt. Varning på radnivå Vi raderar alla additional_image_links som inte är korrekt formaterade. Kontrollera att de är giltiga webbadresser.
138 Din flödesfil är över 5 miljoner rader. Vi accepterar för närvarande bara flödesfiler med färre än 5 miljoner rader. Vi kommer endast att mata in de första 5 miljoner raderna i ditt flöde.  Varning på filnivå Vi accepterar för närvarande endast 5 miljoner rader. Endast de första 5 miljoner produkterna kommer att behandlas. Ytterligare produkter ignoreras. Skicka färre än 5 miljoner produkter för att säkerställa att alla produkter du vill ladda upp accepteras.
139 Domänen för din produktlänk stämmer inte med den bekräftade domänen som är kopplad till ditt konto. Kontrollera att den är korrekt. Fel på filnivå Dina webbadresslänkar måste matcha den bekräftade domänen för ditt konto. Kontrollera att du inte skickar omdirigeringar eller andra domäner i länkkolumnen i din datakälla.
140 Detta konto har för närvarande inte en bekräftad handelsdomän. Bekräfta din handelsdomän för att mata in flödet. Fel på filnivå Du måste ha en bekräftad domän för att kunna mata in din datakälla. Bekräfta din domän och försök igen.
141 Vuxenvärdet kan inte läsas av vårt system. Ange vuxen som sant, falskt, ja eller nej för alla berörda objekt. Fel på radnivå Om du skickar vuxenkolumnen och kolumnen har ett värde måste det vara antingen: true, false, yes, or no.
157 Vissa värden för Googles produktkategorier saknas, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser. Varning på radnivå Kontrollera dina värden för Googles produktkategorier och se till att de är formaterade med taxonomivärden för US-EN GPC för objekt med tillhörande värden för Googles produktkategorier före nästa uppdatering.
158 Vissa värden för Googles produktkategorier är felaktigt formaterade, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser. Varning på radnivå Kontrollera dina värden för Googles produktkategorier och se till att de är formaterade med taxonomivärden för US-EN GPC för objekt med tillhörande värden för Googles produktkategorier före nästa uppdatering.
159 Vissa skickvärden saknas, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser. Varning på radnivå Kontrollera dina skickvärden och se till att de är formaterade som nytt, använt eller renoverat för objekt med tillhörande skickvärden före nästa uppdatering.
160 Vissa skickvärden är felaktigt formaterade, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser. Varning på radnivå Kontrollera dina skickvärden och se till att de är formaterade som nytt, använt eller renoverat för objekt med tillhörande skickvärden före nästa uppdatering.
1001 Bilden gick inte att ladda ner. Skicka giltiga bildlänkar Fel på radnivå Kontrollera att din bildlänk är en länk till en bildfil som kan laddas ner av en användaragent.
1007 Bildformatet kunde inte identifieras. Kontrollera att det är en giltig bild. Fel på radnivå Skicka giltiga webbadresser som har bildfiler i destinationen.
4028 Kataloger kan inte hitta din huvudbild för denna rad. Om problemet fortsätter med din nästa uppdatering kan du besöka vårt hjälpcenter för att hitta en lösning. Fel på radnivå Kontrollera om det finns problem med formateringen av din huvudbilds webbadress eller med ditt webbhotell innan nästa uppdatering.
4029 Kataloger kan inte hitta ytterligare bilder för denna rad. Om problemet fortsätter med din nästa uppdatering kan du besöka vårt hjälpcenter för att hitta en lösning. Varning på radnivå Kontrollera om det finns problem med formateringen av bildernas webbadress eller med ditt webbhotell innan nästa uppdatering. 

 

Vad är nästa steg?

Gick det bra att mata in din datakälla? Det kan ta en dag eller två innan du vet.

 

 

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss