Lägga till din datakälla

Du verkar titta på det här från en region där kataloger inte är tillgängliga ännu. Se var kataloger finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Du måste lägga till datakällans webbadress på Pinterest så att vi kan komma åt din datakällfil och skapa pins för dina produkter. Innan du gör detta ser du till att du har förberett din datakälla och att du har bekräftat din webbplats. Om det finns några fel i din datakällfil kan du lära dig hur du felsöker dem nedan.

Du kan lägga till upp till 20 datakällor till ett företagskonto för att annonsera dina produkter på olika marknader, språk och valutor.

Du kan också ta bort en datakälla om du inte längre vill ha den på ditt konto.

Obs! Om användare på Pinterest redan har sparat pins från din datakälla raderas inte de pins som sparats på deras anslagstavlor om du tar bort din datakälla.

Kom ihåg:

 • Vi matar in din datakälla en gång var 24:e timme. Se till att din uppdaterade datakälla är tillgänglig varje dag för att hålla din produktinformation aktuell. Schemalagda uppdateringar av datakällor är tillgängliga, men inmatning på begäran stöds inte just nu.
 • Var värd för din egen datakälla med en FTP-/SFTP-server eller med en HTTP-/HTTPS-nedladdningslänk. Dessa måste vara tillgängliga för en användaragent och kan inte kräva vitlistade IP- eller SSH-nycklar. Om du använder en nedladdningslänk får det inte krävas någon extra navigering för att Pinterest ska komma åt filen. Vi tillhandahåller inte webbhotell för datakällor.
 • Vi kan behandla upp till 20 miljoner produkter per konto. Om din datakälla har mer än 20 miljoner produkter bearbetar vi de första 20 miljoner raderna. Kontakta din kontoansvarige om du vill bearbeta mer än 20 miljoner rader för din katalog.
 • När du ändrar bilden för en produkt måste du uppdatera bildens webbadress till en annan. Om du inte uppdaterar bildens webbadress träder inte bildändringen i kraft.

Felsökning vid felmeddelanden om datakälla

Vi använder unika meddelanden för att informera dig om något gick fel vid skapandet av en produkt-pin eller om vi har en rekommendation till dig. Det finns tre olika meddelandetyper: 

 • Fel på filnivå: Inmatningen kan misslyckas för hela din datakälla om datakällan innehåller några av de filnivåfel som listas nedan. 
 • Fel på produktnivå: Om din produkt innehåller fel kan den inte skapa produkt-pins.
 • Varning på produktnivå: Produkter med varningar kommer fortfarande att skapa produkt-pins men du rekommenderas att justera produktdata för att undvika varningar.

Du kan felsöka dessa fel och varningar genom att följa stegen nedan:

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser och sedan på Kataloger.
 3. Klicka på nedåtpilen  bredvid den datakälla du vill felsöka.
 4. Klicka på Visa problem. Här ser du en beskrivning av problemet och instruktioner för vad du ska göra. 
 5. Klicka på nedåtpilen bredvid felet eller varningsnumret för att se en lista över objekt som påverkas av samma problem.
 6. Klicka på Visa fler berörda objekt för att se hela listan över berörda objekt.
 7. Klicka på nedåtpilen bredvid titlarna på objekten för att visa mer information. 

Matcha felmeddelandet du får med numret nedan för råd om hur du uppdaterar och korrigerar din datakälla.

Felkod Felmeddelande Feltyp Åtgärder
3 Din datakälla matades inte in eftersom den inte har ändrats under de senaste 90 dagarna. Fel på filnivå Uppdatera din datakälla innan nästa inmatning för att säkerställa att din produktinformation är korrekt.
100 Det går inte att komma åt din datakälla. Fel på filnivå Granska autentiseringsuppgifterna och filsökvägen för datakällan.

Säkerställ att ditt filnamn inte har ändrats på platsen (för ftp/sftp).
Kontrollera att anslutningen till ditt webbhotell fungerar.
Kontrollera att du inkluderade användarnamn/lösenord i filens webbadress.
101 Din datakälla använder ett kodningsformat som inte stöds. Fel på filnivå Omkoda din fil till UTF-8 eller Latin1.
102 Din datakälla innehåller formateringsfel. Fel på filnivå Kontrollera att din fil avgränsas av antingen komman (dubbelcitering rekommenderas) eller flikar. Kontrollera att det inte finns några extra eller saknade avgränsare i varje rad.
103 Din datakälla saknar några obligatoriska kolumnrubriker. Fel på filnivå Kontrollera att du skickar alla nödvändiga kolumnrubriker. Granska de obligatoriska specifikationerna för datakällan.
104 Vissa bildlänkar är felaktigt formaterade.  Fel på radnivå Kontrollera att din bildlänk börjar med http:// eller https:// samt är en giltig webbadress.
105 Vissa objekt saknar ett artikel-ID i metadata för produkten, så dessa objekt kommer inte att publiceras. Fel på radnivå ID är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar artikel-ID för alla rader i din datakälla. Ta bort alla artiklar utan ID.
106 Vissa objekt saknar en titel i metadata för produkten, så dessa objekt kommer inte att publiceras.  Fel på radnivå Titel är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar en produkttitel för alla rader i datakällan. Ta bort alla artiklar utan titlar.
107 Vissa objekt saknar en beskrivning i metadata för produkten, så dessa objekt kommer inte att publiceras. Fel på radnivå Beskrivning är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar en beskrivning för alla rader i datakällan. Ta bort alla artiklar utan beskrivning.
108 Obligatoriska attribut saknas: Googles produktkategori – dina
produkter saknar värden för Googles produktkategori i det obligatoriska
attributet Googles produktkategori. 
Fel på radnivå Skicka rätt taxonomi enligt google_product_category. Vi accepterar för närvarande endast den svenska taxonomin.
109 Ogiltig formatering för obligatoriska attribut: Google Product Category – dina produkter innehåller inte en giltig Google Product Category.  Fel på radnivå Kontrollera att du följer rätt taxonomi. Vi accepterar för närvarande endast den amerikanska taxonomin.
110 Vissa objekt saknar en länk i metadata för produkten, så dessa objekt kommer inte att publiceras. Fel på radnivå Länk är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar landningssidan för en produkt.
111 Vissa objekt saknar en bildlänk i metadata för produkten, så dessa objekt kommer inte att publiceras. Fel på radnivå Image_link är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar en bildlänk för din produkt.
112 Vissa objekt saknar ett tillgänglighetsvärde i metadata för produkten, så dessa objekt kommer inte att publiceras. Fel på radnivå Tillgänglighet är ett obligatoriskt fält. Kontrollera att du skickar antingen: ”in stock”, ”out of stock” eller ”preorder”.
113 Vissa objekt har formateringsfel i prisvärdet i metadata för produkten, så dessa objekt kommer inte att publiceras.  Fel på radnivå Prisfältet måste formateras som ”nummer” ”valuta”. Exempelvis 1.00 USD, 1 USD eller 1.00USD.
114 Din titel för detta objekt är avkapad eftersom den innehåller för många tecken.  Varning på radnivå Vi kapar titeln om den är längre än 128 tecken. För att säkerställa att din titel inte kapas. Skicka produkttitlar som är kortare än 128 tecken.
115 Din beskrivning för detta objekt är avkapad eftersom den innehåller för många tecken.  Varning på radnivå Vi kapar beskrivningen om den är längre än 500 tecken. För att säkerställa att din produktbeskrivning inte kapas. Skicka beskrivningar som är kortare än 500 tecken.
116 Vissa objekt saknar ett villkorsvärde eller så har värdet formaterats felaktigt. Dessa produkter kommer att publiceras utan ett angivet villkor.  Varning på radnivå De accepterade värdena för din produkt är: ”new”, ”used” eller ”refurbished”. Säkerställ att du inte skickar andra värden för denna kolumn.
117 Vissa könsvärden är felaktigt formaterade, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser.  Varning på radnivå Kön måste vara ett av följande: ”male”, ”female” eller ”unisex”. Alla andra strängar kommer att tas bort från dina produktdata och påverka relevansen för produkten.
118 Vissa åldersvärden är felaktigt formaterade, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser.  Varning på radnivå Åldersgruppen måste vara en av följande: ”newborn”, ”infant”, ”toddler”, ”kids” eller ”adult”. Alla andra strängar kommer att tas bort från dina produktdata och påverka relevansen för produkten.
119 Vissa storleksvärden är felaktigt formaterade, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser.  Varning på radnivå Storlektstypen måste vara en av följande: ”regular”, ”petite”, ”plus”, ”big_and_tall” eller ”maternity”. Alla andra strängar kommer att tas bort från dina produktdata och påverka relevansen för produkten.
120 Din datakälla innehåller formateringsfel för vissa objekt.  Fel på radnivå Din datakälla innehåller formateringsfel som orsakar överföringsfel för en eller flera rader, vilket även kan påverka överföringen för hela produktflödet. Kontrollera och korrigera eventuella formateringsfel innan du försöker igen.
121 Ogiltig formatering för obligatoriska attribut: Länk – Dina produktlänkar innehåller UTM-spårningsparametrar. Varning på radnivå Kontrollera att UTM-parametrarna följer våra riktlinjer för spårning och är konfigurerade för Pinterest.
122 Vissa länkar är felaktigt formaterade. Fel på radnivå Kontrollera att din länk börjar med http:// eller https:// samt är en giltig webbadress.
123 Produktflödet innehåller dubbletter.  Varning på radnivå Raden har en varning eftersom datakällan redan innehåller en artikel med samma produkt-ID. Skicka inte in dubbletter av dina produkter.
125 Vissa objekt har ett reapris som är högre än originalpris. Varning på radnivå Fältet för reapris måste formateras som ”nummer” ”valuta”. Exempelvis 1.00 USD, 1 USD eller 1.00USD. Reapriset får inte vara högre eller samma som i priskolumnen. 
126 Vissa objekt har bara en eller två nivåer av Googles produktkategorier listade, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser. Varning på radnivå Vi rekommenderar att du skickar hela den specifika produktkategorin från Google. Fler kategorier hjälper oss att bättre förstå produkten.
127 Vissa Adwords_redirect-webbadresser är dubbletter av länkarna för objektet. Varning på radnivå Bekräfta att kolumnen ad_link skickar rätt spårningsparametrar för Pinterest. Vi rekommenderar att du skickar organiska länkar i kolumnen Link och alla webbadresser med spårning i ad_link.
129 Din datakälla innehåller dubbletter av rubriker. Varning på filnivå Din datakälla innehåller dubbla kolumnnamn. Ta bort dubbla kolumner och skicka endast in unika kolumner. Vi accepterar endast den första kolumnen om dubbletter påträffas.
130 Dina skattevärden för vissa objekt är felaktigt formaterade.  Varning på radnivå Kontrollera att din skattekolumn följer rätt inställningar. Alla kolon krävs, även för tomma värden, till exempel US::0.13:
131 Dina leveransvärden för vissa objekt är felaktigt formaterade.  Varning på radnivå Kontrollera att din fraktkolumn följer rätt inställningar. Alla kolon krävs, även för tomma värden, till exempel US:::0.00
132 Vissa objekt har en ogiltig fraktvikt.  Varning på radnivå Den aktuella raden misslyckades eftersom fältet för fraktvikt inte angetts i följande format: "3kg " eller "3 kg". Strängen måste först innehålla ett numeriskt värde och sedan en giltig viktenhet (antingen "lb", "oz" eller "kg").
133 Vissa objekt har ett ogiltigt flerpacksvärde. Varning på radnivå Multipack-värdet måste vara numeriskt. Alla andra strängar kommer att tas bort från dina produktdata.
134 Vissa Adwords_redirect-länkar är felaktigt formaterade.  Fel på radnivå Kontrollera att värdet i ad_link börjar med http:// eller https:// samt är en giltig webbadress.
135 Vissa Adwords_redirect-länkar innehåller för många tecken. Fel på radnivå Kontrollera att länken i ad_link är kortare än 511 tecken samt är en giltig webbadress.
136 Din bildlänk är felaktigt formaterad, så detta objekt kommer att publiceras utan bild.  Varning på radnivå Kontrollera om det finns problem med din bildlänks formatering eller ditt webbhotell och korrigera dem innan nästa uppdatering.
137 Vissa bildlänkar är felaktigt formaterade och kommer inte att publiceras med ditt objekt. Varning på radnivå Vi raderar alla additional_image_links som inte är korrekt formaterade. Kontrollera att de är giltiga webbadresser.
138 Din datakälla innehåller för många objekt, så vissa objekt kommer inte att publiceras. Varning på filnivå För närvarande accepterar vi bara 20 miljoner rader. Endast de första 20 miljoner produkter kommer att behandlas. Produkter utöver detta ignoreras. Skicka färre än 20 miljoner produkter för att säkerställa att alla produkter du vill ladda upp accepteras.
139 Din produktlänk stämmer inte med den verifierade domän som är kopplad till kontot. Fel på filnivå Dina webbadresslänkar måste matcha den bekräftade domänen för ditt konto. Kontrollera att du inte skickar omdirigeringar eller andra domäner i länkkolumnen i din datakälla.
140 Din säljardomän måste bekräftas. Fel på filnivå Du måste ha en bekräftad domän för att kunna mata in din datakälla. Bekräfta din domän och försök igen.
141 Vissa objekt har ett ogiltigt vuxen-värde. Fel på radnivå Om du inkluderar kolumnen "adult" och kolumnen har ett värde måste det vara antingen: "true", "false", "yes" eller "no".
142 Din produktlänk för detta objekt publicerades inte eftersom den innehåller för många tecken. Fel på radnivå Kontrollera din produktlänk och se till att den inte är längre än 511 tecken innan nästa uppdatering. 
143 Din datakälla kunde inte valideras eftersom din xml-fil är felaktigt formaterad.  Fel på filnivå Kontrollera om det finns formateringsfel i din xml-fil (saknade sluttaggar, ogiltiga tecken osv.) och korrigera dem innan nästa uppdatering.
144 Ditt förfallodatum är felaktigt formaterat, så detta objekt kommer att publiceras utan ett förfallodatum.  Varning på radnivå Se till att kolumnposten för förfallodatum är formaterad numeriskt och korrigera eventuellt annan formatering innan nästa uppdatering.
145 Ditt tillgänglighetsdatum är felaktigt formaterat, så detta objekt kommer att publiceras utan ett tillgänglighetsdatum.  Varning på radnivå Se till att kolumnposten för tillgänglighetsdatum är formaterad numeriskt och korrigera eventuellt annan formatering innan nästa uppdatering.
146 Ditt readatum är felaktigt formaterat, så detta objekt kommer att publiceras utan readatum.  Varning på radnivå Se till att kolumnposten för readatum är formaterad numeriskt och korrigera eventuellt annan formatering innan nästa uppdatering.
147 Din viktenhet är felaktigt formaterad, så detta objekt kommer att publiceras utan viktenhet.  Varning på radnivå Se till att kolumnposten för viktenhet är formaterad som "lb", "oz" eller "kg" och korrigera eventuellt annan formatering innan nästa uppdatering.
148 Kolumnposten för paket är felaktigt formaterad, så detta objekt kommer att publiceras utan att paketeras med andra produkter.  Varning på radnivå Se till att kolumnposten för paket är formaterad som "yes", "no", "true" eller "false" och korrigera eventuellt annan formatering innan nästa uppdatering.
149 Din kolumn för uppdaterad tid är felaktigt formaterad, så detta objekt kommer att publiceras utan uppdaterad tid.  Varning på radnivå Se till att kolumnposten för uppdaterad tid är formaterad numeriskt och korrigera eventuellt annan formatering innan nästa uppdatering.
150 Din datakälla kunde inte laddas ner på grund av problem med omdirigering av webbadress.  Fel på filnivå Kontrollera om det finns problem med formateringen av din bildlänks webbadress eller ditt webbhotell och korrigera dessa före nästa uppdatering. Din datakällas webbadress kan ha överskridit tio omdirigeringar, ändrat protokoll under en omdirigering eller vara helt ogiltig.  
151 Detta objekt kommer inte att publiceras eftersom prisinformation krävs.  Fel på radnivå Ange korrekt prisinformation i priskolumnen innan nästa uppdatering.
152 Din datakälla kunde inte verifieras eftersom din fil inte innehåller det minsta antal rader som krävs för en giltig datakälla.  Fel på filnivå Kontrollera att din datakälla innehåller minst två rader (en rubrikrad och en eller flera produktrader) innan nästa uppdatering.
153 Din anpassade etikett är för lång, så detta objekt kommer att publiceras utan en anpassad etikett.  Varning på radnivå Kontrollera att din anpassade etikett inte är längre än 100 tecken innan nästa uppdatering.
154 Din produkttyp är för lång, så detta objekt publiceras utan en produkttyp.  Varning på radnivå Kontrollera att din produkttyp inte är längre än 750 tecken innan nästa uppdatering.
155 Din katalog kunde inte verifieras eftersom det inte finns några produkter i din Shopify-butik.  Fel på filnivå Kontrollera produkterna i din Shopify-butik och bekräfta att du har artiklar till försäljning innan nästa uppdatering.
156 Dina ytterligare bildlänkar överskrider gränsen för ytterligare bilder, så detta objekt publiceras utan vissa av dina bilder. Varning på radnivå Begränsa antalet poster i kolumnen för ytterligare länkar till maximalt tio.
157 Vissa värden för Googles produktkategorier saknas, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser. Varning på radnivå Kontrollera dina värden för Googles produktkategorier och se till att de är formaterade med taxonomivärden för US-EN GPC för objekt med tillhörande värden för Googles produktkategorier innan nästa uppdatering.
158 Vissa värden för Googles produktkategorier är felaktigt formaterade, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser. Varning på radnivå Kontrollera dina värden för Googles produktkategorier och se till att de är formaterade med taxonomivärden för US-EN GPC för objekt med tillhörande värden för Googles produktkategorier innan nästa uppdatering.
159 Vissa skickvärden saknas, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser. Varning på radnivå Kontrollera dina skickvärden och se till att de är formaterade som nytt, använt eller renoverat för objekt med tillhörande skickvärden före nästa uppdatering.
160 Vissa skickvärden är felaktigt formaterade, vilket kan begränsa synligheten i rekommendationer, sökresultat och shoppingupplevelser. Varning på radnivå Kontrollera dina skickvärden och se till att de är formaterade som "new", "used" eller "refurbished" för objekt med tillhörande skickvärden innan nästa uppdatering.
163 Vissa tillgänglighetsvärden var felaktigt formaterade och har korrigerats automatiskt. Varning på radnivå Ange tillgänglighetsvärden för alla objekt eller ta bort objekt som saknar tillgänglighetsvärden innan nästa uppdatering.
164 Vissa skickvärden var felaktigt formaterade och har korrigerats automatiskt. Varning på radnivå Ange skickvärden för alla objekt eller ta bort objekt som saknar skickvärden innan nästa uppdatering. Skickvärde måste anges som nytt, använt eller renoverat.
165 Vissa könsvärden var felaktigt formaterade och har korrigerats automatiskt. Varning på radnivå Kontrollera att dina könsvärden är formaterade som man, kvinna eller unisex innan nästa uppdatering.
166 Vissa åldersvärden var felaktigt formaterade och har korrigerats automatiskt. Varning på radnivå Kontrollera att dina age_group-värden är formaterade som nyfödd, spädbarn, småbarn, barn eller vuxna innan nästa uppdatering.
167 Vissa storlekstyper var felaktigt formaterade och har korrigerats automatiskt. Varning på radnivå Kontrollera att dina storlekstyper är formaterade som "regular", "petite", "plus", "big_and_tall" eller "maternity" före nästa uppdatering.
168 Vissa utm_source-värden är felaktigt formaterade. Dessa värden har korrigerats automatiskt till "pinterest" för att säkerställa korrekt attribution av UTM-källa. Varning på radnivå Granska dina utm_source-värden och se till att de anges som "Pinterest" för att säkerställa korrekt attribution av UTM-källa.
169 Artikelns valuta matchar inte den vanliga valutan för platsen där dina produkter säljs eller skickas från. Varning på radnivå Uppdatera artikelns valuta så att den matchar platsen där artikeln säljs eller skickas från om detta är felaktigt. Om artikelns valuta är korrekt krävs ingen åtgärd.
1001 Vissa bilder kan inte hittas. Fel på radnivå Kontrollera att din bildlänk är en länk till en bildfil som kan laddas ner av en användaragent.
1007 Vissa bilder är i ogiltiga format. Fel på radnivå Skicka giltiga webbadresser som har bildfiler i destinationen.
1012 Detta objekt publiceras inte eftersom det maximala antalet objekt i denna grupp har överskridits.  Fel på radnivå Minska antalet objekt som listas för denna grupp till maximalt 350.
4023 Ditt objekt uppfyller inte Pinterests riktlinjer för säljare, så det kommer inte att publiceras. Fel på radnivå Granska Pinterests riktlinjer för säljare och, om möjligt, korrigera ditt objekts eventuella problem så att det kan publiceras vid nästa inmatning.
4028 Vissa huvudbilder kan inte hittas. Fel på radnivå Kontrollera om det finns problem med formateringen av din huvudbilds webbadress eller med ditt webbhotell innan nästa uppdatering.
4029 Vissa ytterligare bilder kan inte hittas. Varning på radnivå Kontrollera om det finns problem med formateringen av bildernas webbadress eller med ditt webbhotell innan nästa uppdatering. 
4042 Ditt objekt uppfyller inte Pinterests riktlinjer för säljare, så det kommer inte att publiceras. Fel på radnivå Granska Pinterests riktlinjer för säljare och, om möjligt, korrigera ditt objekts eventuella problem så att det kan publiceras vid nästa inmatning.
4059 Varans beskrivning har inte översatts för den här regionen. Fel på radnivå Pinterest kunde inte mata in det här objektet eftersom det saknas en översättning av produktinformationen i flödet. Läs mer om att ställa in översättningar för din butik.

Vad är nästa steg?

När din datakälla har matats in kan du lära dig att Skapa produktgrupper. Om din datakälla inte lyckades matas in kan du läsa om hur du felsöker vid felmeddelanden om datakälla.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss