Ändra din omslagsbild

Du kan anpassa ditt profilomslag och ladda upp en bild om du har ett företagskonto på Pinterest. Om du har bekräftat din webbplats eller ditt Instagram-, Etsy- eller YouTube-konto kan du ladda upp en video.

Om du inte har ett profilomslag klickar du på Lägg till en omslagsbild på din profil för att ladda upp en bild. 

Observera att en omslagsvideo spelas utan ljud när din profil läses in.

Bild- och videospecifikationer för omslag

Bilder:

  • Måste vara minst 800 bildpunkter breda och 450 bildpunkter höga
  • En bild i liggande format med bildförhållandet 16:9 rekommenderas

Video:

  • Måste vara en video i liggande format med bildförhållandet 16:9
  • Måste vara minst 4 sekunder och högst 5 minuter lång
  • Högsta tillåtna filstorlek är 2 GB
  • Måste använda H.264-kodning
Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss