Ändra din omslagsbild

Om du har bekräftat din webbplats eller bekräftat ditt Instagram-, Etsy- eller YouTube-konto kan du anpassa omslagsbilden på din profil med en bild eller video.

Observera att en omslagsvideo spelas utan ljud när din profil läses in.

Bild- och videospecifikationer för omslag

Bilder:

  • Måste vara minst 800 bildpunkter breda och 450 bildpunkter höga
  • En bild i liggande format med bildförhållandet 16:9 rekommenderas

Video:

  • Måste vara en video i liggande format med bildförhållandet 16:9
  • Måste vara minst 4 sekunder och högst 5 minuter lång
  • Högsta tillåtna filstorlek är 2 GB
  • Måste använda H.264-kodning
Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss