Förbättrad matchning

Du verkar titta på det här från en region där Pinterest-taggen inte är tillgänglig ännu. Se var taggen finns tillgänglig för Pinterest Business-konton.

Mer information

Förbättrad matchning är en valfri ändring av din Pinterest-tagg för att skicka tillbaka säkra, hashade e-postadresser med dina konversioner. Med förbättrad matchning kan du se fler konversioner genom att spåra webbplatsåtgärder när det inte finns någon Pinterest-cookie närvarande.

Aktivera förbättrad matchning i JavaScript-delen av din tagg

Om du vill aktivera förbättrad matchning ska du ändra din Pinterest-taggs baskod (inte någon händelsekod) för att inkludera parametern em i laddningsfunktionen pintrk(). Du lägger till parametern em så att JavaScript-bastaggen blir:

<script type="text/javascript">
!function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(Array.prototype.slice.call(arguments))};var n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}("https://s.pinimg.com/ct/core.js");

pintrk('load','<YOUR_TAG_ID>', {
 em: '<email_address>',
});
pintrk('page');
</script>

 

Du måste byta ut <YOUR_TAG_ID> och <email_address> mot din specifika information. Till exempel, så här skulle funktionen pintrk() visas med statiska värden:

pintrk('load', '0123456789012', {
 em: 'user [at] example.com',
});

För att skydda användarnas sekretess, kommer den <email address> som skickas till kommandot pintrk att hashas innan den skickas till Pinterest.

Observera att JavaScript-taggens em-parameter accepterar båda hashade och icke-hashade e-postadresser. Vi hanterar identifiering för att säkerställa säkerhet och korrekt lagring.

Aktivera förbättrad matchning i img pixel-delen av din tagg

Förbättrad matchning kan också användas med img-taggen. Om du använder img-taggen måste du formatera och hasha <email_address> på egen hand med hjälp av algoritmen SHA-256, SHA-1 eller MD5. <email_address> måste även vara skriven med små bokstäver och alla mellanslag måste tas bort.

Den formaterade och hashade <email_address> ska läggas till i varje Pinterest-taggs img-tagg-webbadress på din sida med hjälp av parametern "&pd[em]=<hashed_email_address>". em-parametern måste läggas till i både baskodens och händelsekodens img-taggar.

Här är ett exempel:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=<YOUR_TAG_ID>&event=<EVENT_NAME>&pd[em]=<hashed_email_address>&noscript=1" />
</noscript>

Kom ihåg att du måste byta ut variablerna <YOUR_TAG_ID>, <EVENT_NAME> och <hashed_email_address> med motsvarande värden eller variabler på din webbplats. Om vi infogar de statiska värdena från JavaScript-exemplet ovan, blir img-taggen:

<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=0123456789012&event=pagevisit&pd[em]=b4c9a289323b21a01c3e940f150eb9b8c542587f1abfd8f0e1cc1ffc5e475514&noscript=1" />
</noscript>

Sekretess

Hur skickas e-postmeddelanden till Pinterest?

Av sekretesskäl kommer vår JavaScript-tagg att hasha alla icke-hashade <email_address> i webbläsaren (med SHA-256) innan du skickar dem till Pinterest. Hashningsprocessen omvandlar värdet till en kort textsträng som inte kan läsas av människor.

Pinterest använder även den säkra standarden för anslutningsprotokoll https för att kryptera alla data som taggen skickar från en webbläsare till våra servrar.

Om en partner använder img-versionen av vår tagg, måste de hasha <email_address> innan de skickar den till taggen.

Vår img-tagg bör inte användas med en icke-hashad <email_address>, men vi kommer inte att använda eller lagra icke-hashade värden som skickas via en img-tagg.

Accepterar eller lagrar Pinterest ursprungliga (råa) e-postadresser?

Pinterest tillåter att partners skickar icke-hashade <email_address> *enbart* genom vår Pinterest JavaScript-tagg. Om vår JavaScript-tagg upptäcker en ursprunglig <email_address> kommer JavaScript att hasha den innan den skickas till Pinterest. Vi lagrar inte icke-hashade värden.

Om du använder vår img-tagg måste du hasha värdet för <email_address> med hjälp av SHA-256, SHA-1 eller MD5 innan du skickar det till taggen.

Hur använder Pinterest hashade e-postadresser? Hur länge lagras de?

När taggen skickar <email_address> till Pinterests server, kontrollerar Pinterest för att se om den är kopplad till något befintligt Pinterest-konto.

Vi raderar värdet för <email_address> efter att vi genomfört denna kontroll.

När används de hashade e-postadresserna?

En matchad, hashad e-postadress kommer endast att användas för att matcha konversioner till Pinterest-aktiviteter.

Privacy

What's the next step?

Verify the Pinterest tag to make sure everything is working correctly.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss