Händelsekoden

Du verkar titta på det här från en region där Pinterest-taggen inte är tillgänglig ännu. Se var taggen finns tillgänglig för Pinterest Business-konton.

Mer information

När du lagt till baskoden kan du lägga till händelsekoden för att spåra specifika Konversionshändelser på din webbplats.

I tabellen nedan visas de händelser som du kan spåra med Pinterest-taggen och om de innehåller och

Händelse

Syfte

Målgruppsskapande

Konverteringsrapport

Checkout

Spåra användare som slutför transaktioner

AddToCart

Spåra användare som lägger till artiklar i varukorgar

PageVisit

Spåra användare som tittar på primära sidor, såsom produktsidor och artikelsidor

Signup

Spåra användare som registrerar sig för din produkt eller tjänst

WatchVideo

Spåra användare som tittar på videor

Lead

Spåra användare som visar intresse för din produkt eller tjänst

Search

Spåra användare som söker på din webbplats för att leta efter specifika produkter eller butiker

ViewCategory

Spåra användare som tittar på kategorisidor

Custom

Spåra en anpassad händelse. Använd detta händelsenamn för att spåra en speciell händelse som du vill inkludera i din konversionsrapportering

[User-defined event]

Lägg till en ytterligare händelse som du definierat i syfte att rikta in målgrupper. Unika händelser är inte tillgängliga för konversionsrapportering. Kom ihåg att mellanslag kommer att beskäras från de ursprungliga händelsenamnen som passerade genom taggen

 

Placering

Såväl baskoden som händelsekoden måste läggas till på alla sidor där du vill spåra konversioner. Baskoden ska placera på varje sida på din webbplats, medan händelsekoden endast behöver placeras på sidor där du vill spåra konversioner. Baskoden måste läsas av innan händelsekoden, så se till att du placerar den först.

Om du till exempel vill spåra felfria köp ska du placera baskoden och sedan köphändelsekoden mellan taggarna <head> och </head> på din köpbekräftelsesida. Denna placering säkerställer att koderna körs då sidan laddas.

Om en händelse istället utlöses endast när en användare vidtar en viss åtgärd på sidan, såsom att klicka på en knapp eller skicka in ett formulär, måste du kontrollera att händelsekoden endast läses av till följd av åtgärden. Detta kräver en förståelse för de befintliga händelsehanterarna i sidans JavaScript-kod.

Händelsedata

Du kan tillhandahålla ytterligare information om en händelse genom att bifoga ett objekt som innehåller händelsedata.

Kom ihåg att vi endast erbjuder rapportering för händelsedata för värdet och order_quantity vid denna tidpunkt. All ytterligare händelsedata finns tillgänglig för målgruppsanpassning men är inte tillgänglig för konversionsrapportering.

Värdet bör skickas tillbaka tillsammans med lämplig valutakod. Vi kommer att konvertera konversionsvärdet i annonshanterarens rapportering till din kontovaluta med hjälp av valutakursen mellan den valutakod som skickas tillbaka i konversionstaggen konvertering och ditt kontos valuta.

Händelsedata

Provvärde

Typ

Målgruppsskapande

Konverteringsrapport

value

100,00

Nummer (heltal eller flytande punkt)

order_quantity

1

Heltal

product_name

Parker-boots

line_items array

 

product_id

1414

line_items array

 

product_category

Skor

line_items array

 

product_variant_id

1414-Red

line_items array

 

product_variant

Röd

line_items array

 

product_price

99,99

Nummer (integer eller floating point), line_items array

 

product_quantity

1

Integer, line_items array

 

product_brand

Parker

line_items array

 

promo_code

WINTER10

Sträng

 

property

Athleta

Sträng

 

search_query

boots

Sträng

 

video_title

Såhär stylar du dina Parker-boots

Sträng

 

lead_type

Nyhetsbrev

Sträng

 
currency USD En av följande: AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BAM, BGN, BHD, BMD, BND, BOB, BRL, BSD, CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CZK, DKK, DOP, EGP, EUR, FJD, GBP, GEL, GIP, HKD, HNL, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JMD, JPY, KGS, KRW, KWD, KZT, MAD, MDL, MOP, MXN, MYR, NOK, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, UAH, USD, UYU, VND, ZAR  

 

Exempelkoden nedan spårar en köphändelse med händelsedata som beskriver ett köp av två produkter. Kom ihåg att detta exempel är JavaScript-delen av händelsekoden. I detta exempel är order_quantity och value statiska, men du kanske vill .

Se avsnittet händelsedata för värde och antal nedan för exempel på dynamiska värden och antal.
 

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 2,
   currency: 'USD',
   line_items: [
     {
       product_name: 'Parker Boots',
       product_id: '1414',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     },
     {
       product_name: 'Parker Sandals',
       product_id: 'ABC',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     }
   ]
 });
</script>

Händelsedata för värde och antal

Värde och orderantal är de två händelsedata som för tillfället är tillgängliga i konversionsrapporteringen. Om du vill lägga till värde och antal kan du antingen använda statiska värden eller skicka tillbaka dem dynamiskt. Om du vill skicka tillbaka värde och antal dynamiskt, såsom rekommenderas, kommer detta att vara unikt för din webbplats och hur du registrera köp. Vanligtvis varierar värdet för och antalet produkter i varje köp som göra på din webbplats. För att spåra totalvärdet för försäljningen på korrekt sätt rekommenderar vi en dynamisk variabel för spårning av antal och värde i dina konversionstaggar.

Exempel på hårdkodat värde och antal:

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 10.00, // Read this value (must be a number)
   order_quantity: 5 // Read this quantity (must be an integer)
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=5&noscript=1"/>
</noscript>

Rapporterat värde: 10,00

Rapporterat antal: 5

Exempel på dynamiskt värde och antal:

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: {{Enhanced Transaction Revenue}},
   order_quantity: {{item.quantity}}
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=checkout&ed[value]={{Enhanced Transaction Revenue}}&ed[order_quantity]={{item.quantity}}&noscript=1" />
</noscript>

Rapporterat värde: Dynamiskt belopp köpt med motsvarande köp

Rapporterat antal: Dynamiskt antal köpt med motsvarande köp

Observera att inställningen av dynamiskt orderantal och värde är unik för din webbplats.

Callback

Utöver händelsedata kan du även skicka tillbaka en JavaScript-callback-funktion som ett alternativt argument till funktionen pintrk(). Denna callback-funktion körs varje gång en händelse spårar ett anrop och funktionen pintrk() utlöses.

Callback-funktionen antar följande två argument:

function(didInit, error) {}
  • didInit: Detta första argument tar emot ett booleskt värde, vilket är inställt till att vara sant om händelsespårningens konstruktion lyckas, och falskt om ett fel uppmärksammas under händelsespårningsanropet.

  • error: Detta andra argument tar emot en sträng, vilken beskriver felet då didInit returnerar falskt; om didInit är sant är strängen odefinierad.

Exempel

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 2,
   currency: 'USD',
   line_items: [
     {
       product_name: 'Parker Boots',
       product_id: '1414',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     },
     {
       product_name: 'Parker Sandals'
       product_id: 'ABC',
       product_price: 5.00,
       product_quantity: 1
     }
   ]
 }, function(didInit, error) { if (!didInit) { console.log(error); }
 });
</script>

Nästa steg

Du kan se några fler exempel här. När du har lagt till din baskod och händelsekoder kan du använda pinterest-tagg hjälpen för att bekräfta att du har implementerat taggarna korrekt.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss