Exempel på händelsekoder

Du verkar titta på det här från en region där Pinterest-taggen inte är tillgänglig ännu. Se var taggen finns tillgänglig för Pinterest Business-konton.

Mer information

För konversionsspårning och rapportering måste du ange en av de nio händelsetyperna i händelsekoden. Detta exempel avser spårning av händelsen köp. Du måste även ersätta YOUR_TAG_ID med ditt Pinterest-konversionstagg-ID från din baskod.

<script>
 pintrk('track', 'checkout');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&noscript=1" />
</noscript>

Om du vill spåra en annan händelse ska du helt enkelt ersätta förekomsterna av köp med händelsetypen du vill spåra. Kom ihåg att du måste justera händelsetypen på två ställen: i JavaScript-koden (mellan taggarna <script> och </script>) och i taggen <img>.

Andra exempel på händelsekoder

Kom ihåg att du kan inkludera vilken kombination av händelsedata per händelse som helst, förutom de som visas i exemplet nedan.

PageVisit
 

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit', {
   promo_code: 'WINTER10'
 });
</script>

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup', {
   lead_type: 'New release promotion'
 });
</script> 

 

Checkout
 

<script>
 pintrk('track', 'checkout', {
  value: 116,
  order_quantity: 2,
  currency: 'USD',
  line_items: [
   {
    product_name: 'Pillows (Set of 2)',
    product_id: '11',
    product_price: 48.00,
    product_quantity: 1
   },
   {
    product_name: 'Pillows, Large (Set of 2)',
    product_id: '15',
    product_price: 68.00,
    product_quantity: 1
   },
  ]
 });
</script>

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchVideo', {
   video_title: 'My product video 01'
 });
</script>

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>

Kopiera och klistra in exempel på händelsekod

 

Detta avsnitt innehåller ett exempel på varje händelsetyp i ett komplett, kopieringsbart format som du kan placera direkt på din webbplats. Varje exempel har den händelsedata som behövs för att starta en spårningsaktivitet på din webbplats.

Observera att du måste ersätta exempelvärden med lämpliga eller för din webbplats. Du kommer till exempel troligen vilja spåra ordervärde dynamiskt eftersom värdet på varje order som läggs på din webbplats kommer att variera beroende på vad en användare köper. Du kan däremot tilldela ett statiskt värde till händelsedata lead_type om den är placerad på en viss sida.

Checkout

<script>
pintrk('track', 'checkout', { 
  value: 10.00, 
  order_quantity: 2, 
  currency: 'USD', 
  product_ids: ['1414', '1415'] }
);
</script>
<noscript>
<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Händelsedata: value, order_quantity och currency.

Se till att du matar in korrekt valutakod för din webbplats.

AddToCart

<script>
 pintrk('track', 'AddToCart', {
   value: 10.00,
   order_quantity: 1,
   currency: 'USD'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />
</noscript>

Händelsedata: value, order_quantity och currency. Se till att du matar in korrekt valutakod för din webbplats.

PageVisit

<script>
 pintrk('track', 'pagevisit');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />
</noscript>

 

Signup

<script>
 pintrk('track', 'signup');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />
</noscript>

 

WatchVideo

<script>
 pintrk('track', 'watchvideo', {
   video_title: 'My Product Video 01'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />
</noscript>

Händelsedata: Video_title

Lead

<script>
 pintrk('track', 'lead', {
   lead_type: 'Newsletter'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />
</noscript>

Händelsedata: lead_type

Search

<script>
 pintrk('track', 'search', {
   search_query: 'horse'
 });
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />
</noscript>

Händelsedata: search_query

ViewCategory

<script>
 pintrk('track', 'viewcategory');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />
</noscript>

Custom

Händelsetypen måste anropas anpassat — annars kommer de konversioner som spåras av taggen inte att rapporteras i Annonshanteraren.

<script>
 pintrk('track', 'custom');
</script>
<noscript>
 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />
</noscript>

 

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss