Exempel på kombinerade bass- och händelsekoder

Du verkar titta på det här från en region där Pinterest-taggen inte är tillgänglig ännu. Se var taggen finns tillgänglig för Pinterest Business-konton.

Mer information

 

Här är några exempel på baskoder kombinerade med händelsekoder. Kom ihåg att kontrollera att händelsekoden är placerad efter baskoden på din webbplats. 

Exempel 1: Spåra en pagevisit-händelse utan ytterligare händelsedata

  • Exempel Konversionstagg-ID 123456789 (byt ut mott ditt Pinterest-konversionstagg-ID)

  • Exempel händelsekod: pagevisit

<head>
 <script type="text/javascript">
 !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
   Array.prototype.slice.call(arguments))};var
   n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
   t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
   r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
   ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); pintrk('load', '123456789'); pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&noscript=1" />
 </noscript>
 <script>
   pintrk('track', 'pagevisit');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=pagevisit&noscript=1" />
 </noscript>
</head>

Exempel 2: Kör två händelsekoder på en sida

  • Exempel Konversionstagg-ID 123456789 (byt ut mott ditt Pinterest-konversionstagg-ID)

  • Exempel händelsekoder: pagevisit och addtocart

<head>
 <script type="text/javascript">
 !function(e){if(!window.pintrk){window.pintrk=function(){window.pintrk.queue.push(
   Array.prototype.slice.call(arguments))};var
   n=window.pintrk;n.queue=[],n.version="3.0";var
   t=document.createElement("script");t.async=!0,t.src=e;var
   r=document.getElementsByTagName("script")[0];r.parentNode.insertBefore(t,r)}}
   ("https://s.pinimg.com/ct/core.js"); pintrk('load', '123456789'); pintrk('page');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&noscript=1" />
 </noscript>
 <script>
   pintrk('track', 'pagevisit');
   pintrk('track', 'addtocart');
 </script>
 <noscript>
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=pagevisit&noscript=1" />
   <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=123456789&event=addtocart&noscript=1" />
 </noscript>
</head>

 

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss