Så här fungerar faktureringen

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Vi debiterar dig för dina ackumulerade utgifter för dina aktiva annonser den första dagen i följande månad, eller när du når din debiteringsgräns, beroende på vilket som sker först. Du kan förhindra ytterligare utgifter genom att pausa dina annonser, detta stoppar dina pins från att visas. Se vår lista över godkända betalningar

Debiteringsgränser

En debiteringsgräns är det belopp som utlöser en debitering i slutet av dagen.

När du först börjar annonsera sätts din debiteringsgräns till ett litet belopp. När du genomfört flera betalningar utan problem kommer din debiteringsgräns att öka tills den når ett maximalt gränsbelopp. När detta sker kommer du antingen att debiteras när du når maximalt gränsbelopp eller den första dagen i följande månad, beroende på vilket som sker först.

Om din första debiteringsgräns till exempel är 50 $. När din annons har nått 50 $ kommer vi att debitera dig vid slutet av dagen. När din betalning gått igenom kommer ditt saldo att nollställas och vi kommer att höja din debiteringsgräns till ett högre belopp allt eftersom dina annonser fortsätter att ackumulera utgifter.

Faktureringsfrekvens

Du kan nå din debiteringsgräns flera gånger under en månad, eller inte alls, beroende på din debiteringsgräns och hur mycket du spenderar på dina annonser. Om du inte når din debiteringsgräns, kommer du att debiteras den första dagen i följande månad.

Kom ihåg att om du når en debiteringsgräns kommer du att debiteras för den totala kostnaden fram till slutet av dagen. Beloppet kan därför bli större än din debiteringsgräns.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss