IMG-tagg

Du verkar titta på det här från en region där Pinterest-taggen inte är tillgänglig ännu. Se var taggen finns tillgänglig för Pinterest Business-konton.

Mer information

<img>-taggen fungerar som en säkerhetsmekanism om användarna inaktiverat JavaScript i sina webbläsare. Du kan dock välja om du endast vill inkludera bildtaggens händelsekod utan JavaScript. I sådant fall ska du ta bort <noscript>-taggarna eftersom du inte kommer att använda javascript. Vi rekommenderar att du inkluderar både JavaScript- och bildtaggsdelarna i händelsekoden, eftersom detta ger bättre användarinriktning.

<img>-taggens baskod

Vi rekommenderar att du placerar baskoden på varje sida på din webbplats, även om du använder <img>-taggen. Detta gör att du kan fånga upp data från all trafik på din webbplats. <img>-taggversionen för baskoden är en del av hela koden som genereras i Annonshanteraren, se nedan för ett exempel på <img> Pinterest-taggens baskod

<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=init&noscript=1" />

Se till att du placerar baskoden mellan taggarna <head> och </head> i HTML-koden.

Händelsedata i <img>-taggen

Du kan inkludera händelsedata i <img>-taggen. De nedan för exempel på en köphändelse med händelsedata i <img>-taggen.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&ed[currency]=USD&ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots&[line_items][0][product_id]='1414'&ed[line_items][0][product_price]=5.00&ed[line_items][0][product_quantity]=1&ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals&ed[line_items][1][product_id]='ABC'&ed[line_items][1][product_price]=5.00&ed[line_items][1][product_quantity]=1&noscript=1"/>

Koden nedan visar hur <img>-taggen ovan ser ut när vi separerar dataparametrarna för bättre läsbarhet. Du bör dock vara medveten om att tillägg av mellanslag i attributet src kommer att bryta koden.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt=""
 src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID
 &event=checkout
 &ed[value]=10.00
 &ed[order_quantity]=2
 &ed[currency]=USD
 &ed[line_items][0][product_name]=Parker+Boots
 &ed[line_items][0][product_id]='1414'
 &ed[line_items][0][product_price]=5.00
 &ed[line_items][0][product_quantity]=1
 &ed[line_items][1][product_name]=Parker+Sandals
 &ed[line_items][1][product_id]='ABC'
 &ed[line_items][1][product_price]=5.00
 &ed[line_items][1][product_quantity]=1
 &noscript=1"/>

<img>-tagg Kopiera och klistra in händelsekodsexempel

Detta avsnitt innehåller ett exempel på varje händelsetyp i ett komplett, kopieringsbart format som du kan placera direkt på din webbplats. Varje exempel har den händelsedata som behövs för att starta en spårningsaktivitet på din webbplats.

Observera att du måste ersätta exempelvärde med lämpliga statiska värden eller dynamiska variabler för din webbplats. Du kommer till exempel troligen vilja spåra ordervärde dynamiskt eftersom värdet på varje order som läggs på din webbplats kommer att variera beroende på vad en användare köper. Du kan däremot tilldela ett statiskt värde till händelsedata lead_type om den är placerad på en viss sida.

Checkout

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=checkout&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Händelsedata: value, order_quantity och currency.

Se till att du matar in korrekt valutakod för din webbplats.

AddToCart

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=AddToCart&ed[value]=10.00&ed[order_quantity]=2&noscript=1" />

Händelsedata: value, order_quantity och currency. Se till att du matar in korrekt valutakod för din webbplats.

PageVisit

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=pagevisit&noscript=1" />

Händelsedata: none

Signup

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=signup&noscript=1" />

Händelsedata: none

WatchVideo

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=watchvideo&ed[video_title]=My+Product+Video+01&noscript=1" />

Händelsedata: video_title

Lead

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=lead&ed[lead_type]=Newsletter&noscript=1" />

Händelsedata: lead_type

Search

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=search&ed[search_query]=horse&noscript=1" />

Händelsedata: search_query

ViewCategory

 

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=viewcategory&noscript=1" />

Händelsedata: none

Custom

Händelsetypen måste anropas anpassat — annars kommer de konversioner som spåras av taggen inte att rapporteras i Annonshanteraren.

 <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?tid=YOUR_TAG_ID&event=custom&noscript=1" />

Händelsedata: none

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss