Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton. Mer information

Sökordsinriktning låter dig nå personer som söker efter en specifik idé på Pinterest. Om du vill använda sökordsinriktning väljer du sökord som är relaterade till den annons du marknadsför. Om du till exempel vill annonsera vardagsrumsmöbler kan du försöka rikta in dig på personer som söker efter ”vardagsrumsinredning” eller ”heminredning”. Om du vill ha mer exakt kontroll över vilka sökningar din annons visas eller inte visas i kan du använda matchningstyper för sökord .

Obs! Använd minst 25 sökord för att få bästa resultat. Du kan använda upp till 20 000 sökord per annonsgrupp.

Lägga till sökordsinriktning i Annonshanteraren
 • Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 • Klicka på Ads högst upp på skärmen och klicka sedan på Skapa annons
 • Klicka på Ny annonsgrupp i navigeringsfältet till vänster
 • Klicka på Inriktning i navigeringsfältet till vänster
 • Under Sökord lägger du till dina sökord
 • Ange en lista med sökord i den tomma rutan till vänster. Separera sökorden med kommatecken 
 • Sök efter sökord i sökfältet i rutan till höger och klicka på [+ i cirkel] bredvid de sökord du vill ha
 • Om du vill använda matchningstyper för sökord formaterar du sökorden för att ange matchningstyp: bred matchning, "frasmatchning", [exakt matchning], -"negativ frasmatchning" eller -[negativ exakt matchning] 
 • När du är klar väljer du Budget och schema, Optimering och leverans och Annonser
 • Granska din information
 • Klicka på Starta
 • Redigera sökordsinriktning i Annonshanteraren
 • Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 • Klicka på Annonser överst på skärmen och klicka sedan på Översikt
 • Klicka på annonsen som du vill redigera 
 • Klicka på fliken Sökord nedanför diagrammet
 • Klicka på Skapa sökord eller Skapa negativa sökord för att lägga till nya
 • Markera de sökord du inte vill ha och klicka på Arkivera för att ta bort dem
 • Lägga till sökordsinriktning i bulkredigeraren
 • Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 • Klicka på Annonser överst på skärmen och klicka sedan på Bulkredigerare
 • Klicka på Ladda ned exempelblad för att ladda ned ett kalkylbladsexempel
 • Fyll i kolumnen CR, Sökord
 • Ange de sökord som du vill lägga till och placera vart och ett på en egen rad
 • Om du vill använda sökordsmatchningstyper går du till kolumn CS, Matchningstyp , och anger matchningstypen för varje sökord genom att ange BROAD, PHRASE, EXACT, NEGATIVE_EXACT, NEGATIVE_PHRASE, CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT eller CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE
 • När du är klar klickar du på Ladda upp mall för att ladda upp arket till bulkredigeraren
 • Klicka på Ladda upp
 • Redigera sökordsinriktning i bulkredigeraren
 • Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 • Klicka på Annonser och klicka sedan på Rapporter
 • Klicka på Exportera nedanför diagrammet och klicka sedan på Bulkark för redigering eller kopiering
 • Välj din information och klicka sedan på Starta export
 • När du fyller i kolumn A:
 • Ange Redigera som åtgärd för de sökord som du vill redigera 
 • Ange Arkivera som åtgärd för de sökord du vill arkivera
 • Ange Skapa som åtgärd för de sökord du vill lägga till
 • När du är klar klickar du på Annonser och klickar sedan på Bulkredigerare
 • Klicka på Ladda upp mall i navigeringen till vänster
 • Markera din fil och klicka på Ladda upp
 • Rikta in specifika sökordsmatchningstyper

  Styr vilka sökningar din annons ska visas i genom att använda fraser och exakta matchningar för att begränsa visningen till specifika sökningar, eller använd bred matchning för att nå en bredare målgrupp. Med negativa sökord kan du utesluta vissa söktermer från att utlösa dina annonser. De kan ställas in i annonsgruppen.

  När du lägger till matchningstyper via Annonshanteraren använder du parenteser eller citattecken för att ange matchningstypen, enligt nedan Exempel på sökord i tabellen nedan. Parenteser och citattecken behöver inte användas när du använder bulkredigeraren.

  Matchningstyp

  Sammanfattning

  Exempelsökord Kvalificerad sökning Ej kvalificerad sökning
  Bred matchning (standard) Pins visas för dina egna sökord samt för felstavningar, synonymer och andra relaterade söktermer. Ordföljd spelar ingen roll. Köksdesign Köksinredningsidéer, tapetmönster T-shirtidéer
  Frasmatchning Pins visas för söktermer som inkluderar hela frasen i det angivna sökordet samt felstavningar och närliggande varianter av denna fras. Frasen måste använda samma ordföljd som sökorden. ”Köksdesign” Köksdesign idéer, köks design Kök inredningsidé, designkök
  Exakt matchning Pins visas efter ditt exakta sökord eller en nära variant av sökordet. Ordföljd spelar roll. [Köksdesign] Köksdesign, köks design Köksdesign idéer, designkök, köksinredning
  Negativ frasmatchning Dina pins visas inte för sökningar som innehåller hela frasen inom söktermen. Ordföljd spelar roll. – "Sovrumsinredning" Köksinredning Tips sovrumsinredning
  Negativ exakt matchning Dina pins visas inte för sökningar som matchar ditt sökord exakt. Ordföljd spelar roll. – [Sovrumsinredning] Modern sovrumsinredning, köksinredning Sovrumsinredning
  Annonsgranskning

  När du har startat kampanjen granskar vi den för att se till att den följer våra riktlinjer för marknadsföring. Kampanjgranskningen kan ta upp till 24 timmar. 

  Om din kampanjinriktning strider mot våra riktlinjer för marknadsföring skickar vi ett meddelande till dig i Annonshanteraren och informerar dig om vad som behöver ändras. När du har gjort ändringarna kan din annons granskas igen för godkännande. När annonsen har godkänts börjar vi distribuera den.

  Utforska inriktning på Pinterest

  Om du vill ställa in flera olika typer av inriktningar på Pinterest eller redigera inriktningen för en aktuell annonsgrupp kan du läsa mer i artikeln översikt över inriktning.

  End of Other articles Links
  Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss
  User feedback
  Var artikeln till hjälp?

  collection_fields

  Hur kan vi göra artikeln bättre?