Sökordsinriktning

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Sökordsinriktning låter dig nå personer som söker efter en specifik idé på Pinterest.

Lägg till sökord som är relaterade till den annons som du annonserar, om du till exempel vill annonsera vardagsrumsmöbler kan du försöka rikta in dig på personer som söker efter ”vardagsrumsinredning” eller ”heminredningsidéer”. Kontrollera att alla sökord som du lägger till är relevanta för din pin och följer våra regler annars kan din annons bli nekad.

Matchningstyper för sökord

Du kan använda matchningstyper och negativa sökord för att rikta in dig på användares söktermer med ännu mer precision.

Få kontroll över i vilka sökningar som din annons visas med hjälp av fraser och exakta matchningar för att rikta in dig på specifika sökningar, eller använd breda matchningar för att nå en större målgrupp. Negativa sökord låter dig utesluta vissa söktermer från att aktivera dina annonser, dessa kan ställas in på annonsgrupps- eller kampanjnivå.

När du lägger till matchningstyper i annonshanteraren kan du använda operatorer för att indikera matchningstyp. Lämna sökordet som det är för en bred matchning. Använd citattecken runt sökorden för frasmatchning. Använd hakparenteser runt dina sökord för exakt matchning (se exempel på sökord nedan). Operatorerna behöver inte användas när du använder vår Bulkredigerare.

Matchningstyp

Sammanfattning

Exempelsökord Kvalificerad sökning Ej kvalificerad sökning
Bred matchning (standard) Pins visas för dina egna sökord samt för felstavningar, synonymer och andra relaterade söktermer. Ordföljd spelar ingen roll. Köksdesign Köksinredningsidéer, tapetmönster T-shirtidéer
Frasmatchning Pins visas efter söktermer som inkluderar hela frasen i det angivna sökordet samt felstavningar och liknande varianter av denna fras. Frasen måste använda samma ordföljd som sökorden. ”Köksdesign” Köksdesign idéer, köks design Kök inredningsidé, designkök
Exakt matchning Pins visas efter ditt exakta sökord eller en nära variant av sökordet. Ordföljd spelar roll. [Köksdesign] Köksdesign, köks design Köksdesign idéer, designkök, köksinredning
Negativ frasmatchning Dina pins kommer inte att visas för sökningar som innehåller hela frasen inom söktermen. Ordföljd spelar roll. – "Sovrumsinredning" Köksinredning Tips sovrumsinredning
Negativ exakt matchning Dina pins kommer inte att visas på en sökning som matchar ditt sökord exakt. Ordföljd spelar roll. – [Sovrumsinredning] Modern sovrumsinredning, köksinredning Sovrumsinredning

Sökord kan läggas till när du skapar annonsgruppen. Du redigerar dem däremot i panelen "Sökord" i en annonsgrupp och inte i annonsgruppens redigeringsmodal. På sidan för annonsgrupper i sökplaceringar ser du ett reglage för "Annons" och "Sökord" under diagrammet och ovanför datatabellen. Välj "Sökord" här och lägg sedan till eller ta bort sökord efter behov.

Negativa sökord kan bara läggas till från panelen ”Sökord” i en kampanj eller annonsgrupp.

Add keyword targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Create ad
 3. Click New ad group from the left-side navigation
 4. Click Targeting from the left-side navigation
 5. Under Keywords, add your keywords
  • Enter a list of keywords in the empty box on the left, separating multiple keywords with a comma 
  • Search for keywords in the search bar in the square on the right, and click [+ in circle] beside the keywords you want
 6. If you want to use keyword match types, format your keywords to specify your match type: broad match, “phrase match”, [exact match], -”negative phrase match” or -[negative exact match] 
 7. Once complete, select your Budget & Schedule, Optimization & delivery and Ads
 8. Review your information
 9. Click Launch

Edit keyword targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Overview
 3. Click the ad you want to edit 
 4. Click the Keywords tab below the graph
  • Click Create keywords or Create negative keywords to add new ones
  • Select the keywords you don’t want and click Archive to remove them

Add keyword targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet
 4. Fill out column CR, Keyword
 5. Enter the keywords you want to add placing each one in a separate row
 6. If you want to use keyword match types, in column CS, Match Type, specify the match type for each keyword by entering BROAD, PHRASE, EXACT, NEGATIVE_EXACT, NEGATIVE_PHRASE, CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT, or CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE
 7. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet
 8. Click Upload

Edit keyword targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads, then click Reporting
 3. Click Export below the graph, then click Bulk sheet for editing or duplicating
 4. Select your information, then click Start export
 5. When filling out column A:
  • Enter Edit as the action for the keywords you want to edit 
  • Enter Archive as the action for the keywords you want to archive
  • Enter Create as the action for new keywords you want to add
 6. Once complete, click Ads, then click Bulk editor
 7. Click Upload template from the left-side navigation
 8. Select your file, then click Upload

Target specific keyword match types

Control which searches your ad appears in by using phrase and exact matches to narrow in on specific searches, or use broad match to reach a wider audience. Negative keywords let you exclude certain search terms from triggering your ads and can be set at the ad groupl.

When adding match types through Ads Manager, use brackets or quotations to indicate the match type, shown below Example keyword in the table below. These brackets and quotations are not necessary when using Bulk editor.

Match type

Summary

Example keyword Eligible search Ineligible search
Broad match (default) Pins show for your own keyword as well as for misspellings, synonyms, and other related search terms. Word order does not matter. Kitchen design Kitchen decor ideas, wall paper designs T-shirt ideas
Phrase match Pins show on search terms that include the entire phrase contained in the specified keyword as well as misspellings and close variations of that phrase. The search term phrase must use the same word order as the keyword. "Kitchen design" Kitchen design ideas, Kitchen designs Kitchen decor idea, Design kitchen
Exact match Pins show on your exact keyword or on a close variation of that keyword. Word order matters. [Kitchen design] Kitchen design, Kitchen designs Kitchen design idea, Design kitchen, Kitchen decor
Negative phrase match Pins will not show on any search that contains the entire keyword phrase within the search term. Word order matters. -"Bedroom decor" Kitchen decor Bedroom decor tips
Negative exact match Pins will not show on a search that matches your keyword exactly. Order matters. -[Bedroom decor] Modern bedroom decor, Kitchen decor Bedroom decor

Ad review process

Once you launch your campaign, we’ll review it to make sure it follows our Advertising guidelines. The campaign review process can take up to 24 hours. 

If your campaign targeting goes against our advertising guidelines, we’ll send you a notification in Ads Manager letting you know what needs to change so that your ad can be reviewed again for approval. Once approved, we’ll start distributing your ad.

Explore targeting on Pinterest

If you want to set up multiple kinds of targeting on Pinterest or edit a current ad group’s targeting choices, you can learn more in our targeting overview article.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss