Sökordsinriktning

Sökordsinriktning låter dig nå personer som söker efter en specifik idé på Pinterest.

Lägg till sökord som är relaterade till den annons som du annonserar, om du till exempel vill annonsera vardagsrumsmöbler kan du försöka rikta in dig på personer som söker efter ”vardagsrumsinredning” eller ”heminredningsidéer”. Kontrollera att alla sökord som du lägger till är relevanta för din pin och följer våra regler annars kan din annons bli nekad.

Matchningstyper för sökord

Du kan använda matchningstyper och negativa sökord för att rikta in dig på användares söktermer med ännu mer precision.

Få kontroll över i vilka sökningar som din annons visas med hjälp av fraser och exakta matchningar för att rikta in dig på specifika sökningar, eller använd breda matchningar för att nå en större målgrupp. Negativa sökord låter dig utesluta vissa söktermer från att aktivera dina annonser, dessa kan ställas in på annonsgrupps- eller kampanjnivå.

När du lägger till matchningstyper i annonshanteraren kan du använda operatorer för att indikera matchningstyp. Lämna sökordet som det är för en bred matchning. Använd citattecken runt sökorden för frasmatchning. Använd hakparenteser runt dina sökord för exakt matchning (se exempel på sökord nedan). Operatorerna behöver inte användas när du använder vår Bulkredigerare.

Matchningstyp

Sammanfattning

Exempelsökord Kvalificerad sökning Ej kvalificerad sökning
Bred matchning (standard) Pins visas för dina egna sökord samt för felstavningar, synonymer och andra relaterade söktermer. Ordföljd spelar ingen roll. Köksdesign Köksinredningsidéer, tapetmönster T-shirtidéer
Frasmatchning Pins visas efter söktermer som inkluderar hela frasen i det angivna sökordet samt felstavningar och liknande varianter av denna fras. Frasen måste använda samma ordföljd som sökorden. ”Köksdesign” Köksdesign idéer, köks design Kök inredningsidé, designkök
Exakt matchning Pins visas efter ditt exakta sökord eller en nära variant av sökordet. Ordföljd spelar roll. [Köksdesign] Köksdesign, köks design Köksdesign idéer, designkök, köksinredning
Negativ frasmatchning Dina pins kommer inte att visas för sökningar som innehåller hela frasen inom söktermen. Ordföljd spelar roll. ”Sovrumsinredning” Köksinredning Tips sovrumsinredning
Negativ exakt matchning Dina pins kommer inte att visas på en sökning som matchar ditt sökord exakt. Ordföljd spelar roll. [Sovrumsinredning] Modern sovrumsinredning, köksinredning Sovrumsinredning

Sökord kan läggas till när du skapar annonsgruppen. Du redigerar dem däremot i panelen "Sökord" i en annonsgrupp och inte i annonsgruppens redigeringsmodal. På sidan för annonsgrupper i sökplaceringar ser du ett reglage för "Annonspins" och "Sökord" under diagrammet och ovanför datatabellen. Välj "Sökord" här och lägg sedan till eller ta bort sökord efter behov.

Negativa sökord kan bara läggas till från panelen ”Sökord” i en kampanj eller annonsgrupp.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss