Plats-, språk-, enhets- och könsinriktning

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Använd plats-, språk-, enhets- och könsinriktning för att visa din annonser för den mest relevanta målgruppen och säkerställ att du når rätt personer vid rätt tidpunkt.

Platser

Med platsinriktning kan du fokusera din annonser på de områden där du hittar rätt kunder. Du kan rikta dig mot regioner, städer eller postnummer. Vi föreslår att du väljer platser där dina kunder bor och där ditt företag ligger.

Den förvalda platsen i annonshanteraren är ditt företags land. Amerikanska företag kommer exempelvis som standard att riktas mot USA.

Språk

Din språkinriktning är som standard alla språk, men du kan välja specifika språk om du vill.

Enheter

Din enhetsinriktning är som standard alla enheter, men du kan välja specifika enheter om du vill.

Kön

Din könsinriktning är som standard alla kön, men du kan välja specifikt kön om du vill. Ospecificerat innebär alla som inte valde ett kön när de registrerade sig på Pinterest.

Add location targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Create ad
 3. Click New Ad group from the left-side navigation
 4. Click Targeting from the left-side navigation
 5. Scroll to Locations and select Pick specific locations
  • Click Countries, regions, and metros to add larger geographic locations
  • Click Postal codes to add specific cities and towns
 6. Once complete, select your Budget & Schedule, Optimization & delivery and Ads
 7. Review your information
 8. Click Launch

Add location targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account.
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor.
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet.
 4. Fill out column AK, Geos.
 5. Enter the postal codes you want to add in this format: [US:94100]. Leave column AJ, Locations, blank as entering locations will cancel the postal codes you want to target.
 6. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet.
 7. Click Upload.

Ad review process

Once you launch your campaign, we’ll review it to make sure it follows our Advertising guidelines. The campaign review process can take up to 24 hours.

If your campaign targeting goes against our advertising guidelines, we’ll send you a notification in Ads Manager letting you know what needs to change so that your ad can be reviewed again for approval. Once approved, we’ll start distributing your ad.

Explore targeting on Pinterest

If you want to set up multiple different kinds of targeting on Pinterest or edit current campaign targeting, you can learn more in our targeting overview article.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss