Plats-, språk-, enhets- och könsinriktning

Använda plats-, språk-, enhets- och könsinriktning för att visa din annonspins för den mest relevanta målgruppen och säkerställ att du når rätt personer vid rätt tidpunkt.

Platser

Med platsinriktning kan du fokusera din annonser på de områden där du hittar rätt kunder. Du kan rikta dig mot regioner, städer eller postnummer. Vi föreslår att du väljer platser där dina kunder bor och där ditt företag ligger.

Den förvalda platsen i annonshanteraren är ditt företags land. Amerikanska företag kommer exempelvis som standard att riktas mot USA.

Språk

Din språkinriktning är som standard alla språk, men du kan välja specifika språk om du vill.

Enheter

Din enhetsinriktning är som standard alla enheter, men du kan välja specifika enheter om du vill.

Kön

Din könsinriktning är som standard alla kön, men du kan välja specifikt kön om du vill. Ospecificerat innebär alla som inte valde ett kön när de registrerade sig på Pinterest.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss