Hantera dina utgifter

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Du kan hantera dina utgifter genom att visa dina kostnader per månad, ange budgetar samt stoppa dina annonser.

Visa utgifter per månad

Visa dina kostnader per månad för att hålla reda på var och hur din budget spenderas.

 1. Klicka på Annonser i det övre vänstra hörnet

 2. Klicka på Rapportera
 3. Klicka på Senaste 7 dagarna bredvid Datafilter och välj "Senaste 30 dagarna"
 4. Bläddra ner för att se en detaljerad fördelning av dina kostnader efter kampanj, annonsgrupp eller annons

Ange budget per dag eller livstid

Genom att ange budget per dag eller livstid på kampanjnivå skyddar du dig mot att spendera för mycket.

 1. Klicka på Annonser i det övre vänstra hörnet och välj sedan Rapporter
 2. Klicka på den kampanj du vill redigera
 3. Klicka på pennikonen till vänster om kampanjnamnet högst upp på sidan
 4. Ange beloppet du vill spendera under "Dagsbudget" eller "Livstidsbudget" 
 5. Klicka på Spara ändringar

Stoppa annonser

Pausa dina kampanjer, annonsgrupper eller annonser när som helst i annonshanteraren för att stoppa ackumulerade kostnader. 

 1. Klicka på Annonser i det övre vänstra hörnet och välj sedan Rapporter

 2. Klicka på den kampanj, annonsgrupp eller annons som du vill redigera
 3. Växla reglaget ”Av/på” till läget "Av".

Om du kör en kampanj med flera annonsgrupper och pausar en av dessa kommer alla annonser i den annonsgruppen att pausas. De andra annonsgrupperna i kampanjen påverkas inte. Om du slutar att köra en kampanj kommer alla annonsgrupperna i den att pausas.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss