Pinterest Analytics

Se instruktioner för:

Pinterest Analytics hjälper dig att förstå din totala närvaro på Pinterest. De visar dig vilket innehåll, både betalt och organiskt, som fungerar bäst på Pinterest. 

Använda analyser

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest

 2. Klicka på Analyser i det övre vänstra hörnet och välj Översikt, eller gå till analytics.pinterest.com

 3. Hitta filterpanelen på vänster sida, här kan visa ditt innehåll efter datum, innehållstyp, konto, enhet och källa

 4. Du kommer att se dina bästa pins, sorterade efter visningar eller händelser

 5. Klicka på Exportera i det övre högra hörnet för att exportera en ögonblicksbild av dina valda datafilter till en CSV-fil

Du kan använda data som är tillgänglig via Analyser för att anpassa innehållet och förbättra prestandan. Om du till exempel ser att 50 % av dina visningar är från personer som använder mobila enheter kan du välja att förbättra din webbplatsvy på mobilen. Om du upptäcker att en viss produkt styr mest trafik till din webbplats kan du spara den på flera anslagstavlor samt se till att den finns i lager och är tillgänglig. Sådana insikter gör att du kan förstå vad din målgrupp vill ha och vilket innehåll de interagerar med mest.

 

Videoanalys

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Analyser i det övre vänstra hörnet och välj Översikt, eller gå till analytics.pinterest.com/overview/video
 3. Klicka på Video till vänster
 4. Du kommer att se dina bästa video-pins, sorterade efter visningar eller händelser
 5. Klicka på Exportera i det övre högra hörnet för att exportera en ögonblicksbild av dina valda datafilter till en CSV-fil.

Dina 50 bästa pins

När du filtrerar data kommer dina bästa pins för det filtret att visas. Dina bästa pins är de, antingen organiska eller betalda, som personer har sett eller engagerat sig med mest. Bläddra ner på sidan för att se dina bästa pins.

Som standard visas "Bästa pins" efter antal visningar, vilket betyder de som visats mest. Du kan dock använda pilen under rubriken "Bästa pins" för att visa dina bästa pins efter händelser, sparningar, närbilder eller länkklick. Detta är ett bra ställe att se vilket innehåll från din profil och/eller webbplats som tilltalar din målgrupp.

Definitioner

 • Visningar: det totala antalet gånger dina pins visades.
 • Händelser: det totala antalet händelser för dina pins. Detta inkluderar sparningar, närbilder, länkklick samt bläddringar av karusellkort.
 • Närbilder: det totala antalet gånger någon tittade på en närbild av din pin.
 • Sparningar: det totala antalet gånger som någon har sparat dina pins på en anslagstavla.
 • Länkklick: Det totala antalet gånger som någon har klickat på din pin och kommit fram till din destinationsadress på eller utanför Pinterest. 
 • Videovisningar: antalet visningar i minst 2 sekunder med 50 % av videon synlig

 • Genomsnittlig visningstid: den genomsnittliga tid som någon har tittat på din video

 • Sparningar: antalet gånger som någon sparade din video-pin på en anslagstavla

 • Länkklick: antalet klick på en video-pin som ledde till en destination, på eller utanför Pinterest

 • 95 % visningar: antalet gånger din video har visats till 95 % av sin längd

 • Total visningstid: den totala visningstiden för din video i minuter

Filtrera efter datum

Du kan se data från den 1 januari 2019 och framåt. Om du vill se ett tidigare datumintervall växlar du tillbaka till den gamla versionen genom att klicka på Växla tillbaka i det övre högra hörnet av analyser.

 1. Gå till analytics.pinterest.com.

 2. Hitta filterpanelen till vänster och klicka under datumintervall.

 3. Markera cirkeln bredvid det datumintervall du vill visa eller lägg till egna start-och slutdatum i kalendern.

 4. Om du vill ange en egen tidsram klickar du först på startdatumet och sedan på slutdatumet. Data kommer automatiskt att uppdateras för att återspegla den tidsramen.

Om du vill exportera historiska data som inte är tillgängliga i den nya versionen av analyser bläddrar du ner till slutet av översiktssidan och klickar på Äldre exporter.

Filtrera efter innehållstyp

Analyser visar en översikt över både organisk och betald aktivitet över tid.

Organiskt innehåll avser aktivitet på:

 • Pins som skapats eller sparats av dig på din profil

 • Pins som skapats eller sparats av andra som länkar till din bekräftade webbplats eller konto

Betalt innehåll avser aktivitet på:

 • Pins som annonseras av dig, inklusive intjänad aktivitet. Detta innebär att pins som sparats från en tidigare kampanj kan fortsätta att tjäna in visningar och händelser när någon sparar dina pins på sina anslagstavlor på Pinterest

 1. Gå till analytics.pinterest.com

 2. Välj Alla i filterkolumnen om du vill visa data från båda, eller ange en innehållstyp genom att välja organisk eller betald. Om du vill se rapporteringsdata från dina annonser går du till instrumentpanelen för rapportering.

 3. Gå längst upp i diagrammet och använd pilen bredvid "Visningar" och "Dela efter" för att se organisk och betald aktivitet sida vid sida.

Filtrera efter källa

Analyser hjälper dig att se vad användare sparar från din bekräftade webbplats.

 1. Gå till analytics.pinterest.com

 2. Välj Alla i filterkolumnen till vänster om du vill visa data från båda. Du kan även välja att fokusera på pins som skapats eller sparats av dig (indikeras av "från dig"). Du kan jämföra dem med pins som skapats eller sparats av andra på Pinterest och som länkar till din bekräftade webbplats eller ditt konto (indikeras av "inte från dig").

 1. Log in to your Pinterest business account

 2. Click Analytics in the top-left corner and select Overview

On the analytics page, you can:

 • Filter your results: Use the filter panel on the left-hand side where you can view your content by date, content type, claimed account(s), device, source, and format

 • View your top Pins: Scroll down to see your top Pins, ordered by impressions or engagements

 • Export your data: Click on Export in the top-right corner to export a snapshot of the selected data filters in a CSV file

 1. Log in to your Pinterest business account
 2. Tap your profile picture in the bottom-right to go to your profile
 3. Tap See more under the “Your analytics” section

On the analytics page, you can:

 • See an overview: Tap Overview at the top of the screen to see your impressions, total audience, engagements, and engaged audience
 • Filter your results: Tap the filter icon in the top-right to view your content by type, claimed accounts, device, source, and format
 • View your top Pins: Tap Top Pins at the top of the screen to see your top Pins, ordered by impressions or engagements
 1. Log in to your Pinterest business account
 2. Tap your profile picture in the bottom-right to go to your profile
 3. Tap See more under the “Your analytics” section

On the analytics page, you can:

 • See an overview: Tap Overview at the top of the screen to see your impressions, total audience, engagements, and engaged audience
 • Filter your results: Tap the filter icon in the top-right to view your content by type, claimed accounts, device, source, and format
 • View your top Pins: Tap Top Pins at the top of the screen to see your top Pins, ordered by impressions or engagements

The insights you get from Analytics can help you make better decisions and customize your content. For example, if most of your impressions are mobile, you can optimize your website for mobile. If an item on your site is driving traffic, you can make sure it's available, feature it in more Pins, and save it to more boards.

Video analytics

 1. Log in to your Pinterest business account
 2. Click Analytics in the top-left corner and select Overview
 3. Click Video on the left side
  • You'll see your top video Pins, ordered by impressions or engagements
  • Click Export in the top-right corner to export a snapshot of the selected data filters in a CSV file

 Video analytics is only available on desktop. 
 

Video analytics is only available on desktop. 

Top Pins and boards

As you filter the data, your top Pins and top boards for that selected filter will show. Top Pins and top boards are the Pins and boards, either organic or paid, that people have viewed or engaged with most. 

To start, your top Pins and boards will be sorted by most impressions. Click on "Top Pins" or "Top boards" to update the filter to engagements, saves, closeups, or link clicks. 

Metrics

Metric Definition
Impressions The total number of times your Pins were shown
Engagements The total number of engagements on your Pins. This includes saves, closeups, link clicks, and carousel card swipes
Closeups The total number of times people viewed a close-up version of your Pin
Saves The total number of times people saved your Pins to a board
Link clicks The total number of times people have clicked on your Pin to a destination on or off of Pinterest
Video views The amount of views for at least 2 seconds with 50% of video in view
Average watch time The average time someone spent watching your video
Saves The number of times people saved your video Pin to a board
Link click rate The number of video Pin clicks that drive to a destination, on or off Pinterest
95% views The number of times your video was viewed to 95% of its length
Total watch time The total watch time for your video in minutes
10-second views The number of times your video was viewed for at least 10 seconds or more of the length of the video

 

Filters

You can apply filters to get more insight about your performance:

 • Date: View data from January 1, 2019 onward.
 • Organic content: Pins created or saved by you on your profile. Pins created or saved by others that drive people to your claimed website or account.
 • Paid content: Pins promoted by you, including earned activity. This means Pins saved from a campaign you ran in the past may continue to earn impressions and engagements as people save your Pins to their boards on Pinterest.
 • Source: What people on Pinterest are saving from your verified website.

Filter your data

 1. Go to Analytics
 2. Find the filter panel on the left
  • Filter by date: click the clock icon under “Date range”. Select the circle next to the date range you want to see, or select custom start and end dates from the calendar. The data will automatically update to reflect that timeframe.
  • Filter by content type: select All to view data from both, or specify a content type by selecting Organic or Paid under “Content types”. If you want to see reporting data from your ads, go to your reporting dashboard. At the top of the chart and use the drop-down arrow next to “Impressions” or “Split by” to see organic and paid activity side by side.
  • Filter by source: select All to view data from both, select “Your Pins” to view Pins created or saved by you or “Other Pins” to view Pins created or saved by others on Pinterest that point to your claimed website or account.
 1. Tap your profile picture in the bottom-right to go to your profile
 2. Tap See more under the “Your analytics” section
  • Filter by date: Tap Last 30 days at the top. Select the circle next to the date range you want to see, or select custom start and end dates from the drop-down menus. Tap Done.
 3. Tap the filter icon in the top-right
  1. Filter by content type: Under “Content types”, select All to view data from both, or specify a content type by selecting Organic or Paid. Tap Done.
  2. Filter by source: Under “Source”, select All to view data from both, or select “Your Pins” to view Pins created or saved by you or “Other Pins” to view Pins created or saved by others on Pinterest that point to your claimed website or account.
 1. Tap your profile picture in the bottom-right to go to your profile
 2. Tap See more under the “Your analytics” section
  1. Filter by date: Tap Last 30 days at the top. Select the circle next to the date range you want to see, or select custom start and end dates from the drop-down menus. Tap Done.
 3. Tap the filter icon in the top-right
  1. Filter by content type: Under “Content types”, select All to view data from both, or specify a content type by selecting Organic or Paid. Tap Done
  2. Filter by source: Under “Source”, select All to view data from both, or select “Your Pins” to view Pins created or saved by you or “Other Pins” to view Pins created or saved by others on Pinterest that point to your claimed website or account.
Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss