Pinterest Analytics

Pinterest Analytics hjälper dig att förstå din totala närvaro på Pinterest. Det visar dig vilket innehåll, både betalt och organiskt, som fungerar bäst på Pinterest.

Se dina resultat

Insikterna du får från analyser kan hjälpa dig att fatta bättre beslut och anpassa ditt innehåll. Om till exempel de flesta av dina visningar är från mobila enheter kan du optimera din webbplats för dessa. Om ett objekt driver trafik till din webbplats kan du se till att det finns tillgängligt, visa det i fler pins samt spara det på fler anslagstavlor.

Videoanalys

Bästa pins och anslagstavlor

När du filtrerar data kommer dina bästa pins och anslagstavlor för det filtret att visas. Bästa pins och anslagstavlor är de pins och anslagstavlor, antingen organiska eller betalda, som användare har sett eller engagerat sig med flest gånger. 

Till att börja med kommer dina bästa pins och anslagstavlor att sorteras efter flest visningar. Klicka på "Bästa pins" eller "Bästa anslagstavlor" för att uppdatera filtret till händelser, sparningar, närbilder eller länkklick. 

Statistik

Statistik Definition
Visningar Antalet gånger som dina pins har visats på skärmen
Händelser Totalt antal händelser för dina pins. Detta inkluderar sparningar, närbilder, länkklick samt bläddringar av karusellkort
Pin-klick Totalt antal gånger någon tittade på en närbild av din pin
Sparningar Totalt antal gånger någon sparade din pin på en anslagstavla
Utgående klick Totalt antal gånger som någon har klickat på din pin och kommit fram till en destinationsadress på eller utanför Pinterest
Videovisningar En 2 sekunders kontinuerlig uppspelning av din video-pin med 50 % av videon synlig
Genomsnittlig uppspelningstid Genomsnittlig tid som din video-pin spelades upp. Detta inkluderar när din video spelades upp igen under samma dag
Sparningar Antal gånger någon sparade din pin på en anslagstavla
Spelades upp till 95 % Antal gånger din video-pin visats till minst 95 % av dess längd. Inkluderar de som hoppat framåt till denna punkt
Total uppspelningstid (minuter) Total uppspelningstid för dina video-pins i minuter
Uppspelningar på 10 sekunder Antal gånger dina video-pins spelats upp i minst tio sekunder 

 

Filter

Du kan använda filter för att få mer inblick i ditt resultat:

  • Datum: Visa data från den 1 januari 2019 och framåt.
  • Organiskt innehåll: Pins som skapats eller sparats av dig på din profil. Pins som skapats eller sparats av andra som länkar till din bekräftade webbplats eller ditt bekräftade konto.
  • Betalt innehåll: Pins som annonseras av dig, inklusive intjänad aktivitet. Detta innebär att pins som sparats från en tidigare kampanj kan fortsätta att tjäna in visningar och händelser när någon sparar dina pins på sina anslagstavlor på Pinterest.
  • Källa: Vad användare på Pinterest sparar från din bekräftade webbplats.

Filtrera dina data

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss