Chrome-tillägget Pinterest Tag Helper

Du verkar titta på det här från en region där Pinterest-taggen inte är tillgänglig ännu. Se var taggen finns tillgänglig för Pinterest Business-konton.

Mer information

Pinterest Tag Helper är ett Google Chrome-tillägg som hjälper dig att verifiera om din tagg är korrekt konfigurerad och framgångsrikt skickar tillbaka data.

Du kan använda detta tillägg för att verifiera att du skickar rätt händelsedata och förbättrat matchningsvärde från alla sidor på din webbplats.

Så här använder du tillägget

Om du inte redan har gjort det laddar du ner Pinterest Tag Helper från Chrome Web Store .

Verifiera händelsedata

Du har lagt till händelsetaggar och du vill verifiera att händelsetaggarna korrekt returnerar förväntade händelsedata genom att testa några sidor på din webbplats.

 1. Gå till din webbplats på Google Chrome.
 2. Ikonen för Pinterest Tag Helper anger antalet händelser genom att bli röd och visa antalet i grått. 
 3. Klicka på ikonen för att få upp mer information i en meddelanderuta.
 4. Varje händelse har en pil som du kan använda för att se mer information, inklusive data som är tilldelade händelsen. Till exempel ska en köptagg skicka tillbaka köpets värde och kvantitet. Om du spenderade $100 på två varor kan meddelandefältet se ut så här: Chrome-tillägget Pinterest Tag Helper

Om du inte ser de händelsedata som du har implementerat kontrollerar du att händelsens namn och värde följer våra specifikationer. Säkerställ att datavärdena matchar vad du förväntar dig för den aktuella sidan.

Verifiering av förbättrad matchning

Du har lagt till förbättrad matchning och vill verifiera att din Pinterest-tagg skickar tillbaka hashade e-postadresser genom att testa några sidor på din webbplats

 1. Gå till din webbplats på Google Chrome.
 2. När ikonen för Pinterest Tag Helper blir röd klickar du på den för att få upp mer information i en meddelanderuta. 
 3. En pil visas bredvid händelsens namn när det finns data om förbättrad matchning eller händelser.
 4. Om det finns för förbättrad matchning visas ett av två resultat:

  • Om em-parametern är tom eller det står “undefined”, “n/a”, “null”" eller ett felaktigt hashat värde, kommer en varning att visas. Detta är inte alltid ett problem. Din webbplats kanske inte kan skicka e-postadresser till taggen på vissa sidor, till exempel om användaren inte är inloggad. Chrome-tillägget Pinterest Tag Helper som använder förbättrad matchning visar att em-parametern är tom.
  • Om strängen för parametervärdet är en e-postadress eller en SHA-256-hashad e-postadress kommer en dialogruta att visas för att testa en e-postadress mot värdet.          Chrome-tillägget Pinterest Tag Helper som använder förbättrad matchning visar att värdesträngen för em-parametern är en e-postadress eller en hashad e-postadress
 5. Om dialogrutan visas kan du testa det hashade värdet av förbättrad matchning genom att logga in på din webbplats. I dialogrutan anger du samma e-postadress som du är inloggad med på webbplatsen. Tillägget kommer att hasha din adress och jämföra den med det värde som skickats av partnern. (Vi vill ha en matchning.)
  Chrome-tillägget Pinterest Tag Helper som använder förbättrad matchning testar det hashade värdet

Felmeddelanden om tillägg

Feltyp Varning Vad det betyder Föreslagen åtgärd
Fel vid händelsedata Det förbättrade matchningsvärdet från din Pinterest-tagg är "", "undefined", "n/a" eller "null". Det ska vara en SHA-256-, SHA-1- eller MD5-hash.
 • Du har implementerat parametern för förbättrad matchning men vi får inte tillbaka data för den. I vissa fall beror det på att personen på webbplatsen för närvarande inte är inloggad.
 • Det är också möjligt att e-postadressen är felaktigt konfigurerad eller att ett statiskt värde implementerades istället för en dynamisk variabel. 
Gå till din webbplats och logga in för att säkerställa att den förbättrade matchningen fungerar korrekt med hjälp av Chrome-tillägget Pinterest Tag Helper. Om du inte har en inloggningsfunktion kan du gå till en plats där dina användare anger en e-postadress, till exempel registrering för nyhetsbrev eller kassa. Aktivera händelsen du har konfigurerat och använd instruktionerna ovan för att testa det hashade e-postadressvärdet som skickas tillbaka.
Fel vid förväntade händelsedata Samma produkt-ID skickas vid många händelser Produkter på olika sidor (webbadresser) kan ha samma produkt-ID. Detta är dock oftast inte fallet och istället är det samma produkt-ID som felaktigt skickas tillbaka för olika produkter Säkerställ att värdet som är tilldelat ditt produkt-ID är en dynamisk variabel och med rätt syntax genom att kontrollera detta med din utvecklare
Fel vid förväntade händelsedata Ett sidbesök inträffade utan produkt-ID Att skicka tillbaka data för produkt-ID med sidbesökstaggen är ett krav för dynamisk återriktning. Att skicka tillbaka data för produkt-ID med dina konversioner är nödvändigt för att få åtkomst till denna funktion, men det är inte obligatoriskt.
Fel vid förväntade händelsedata Lagd i varukorg-händelse inträffade utan produkt-ID Att skicka tillbaka data för produkt-ID med addtocart-taggen är ett krav för dynamisk återriktning. Att skicka tillbaka data för produkt-ID med dina konversioner är nödvändigt för att få åtkomst till denna funktion, men det är inte obligatoriskt.
Fel vid förväntade händelsedata Ett köp inträffade utan produkt-ID Att skicka tillbaka data för produkt-ID med köptaggen är ett krav för dynamisk återriktning. Att skicka tillbaka data för produkt-ID med dina konversioner är nödvändigt för att få åtkomst till denna funktion, men det är inte obligatoriskt.
Fel vid förväntade händelsedata  Ett sidbesök inträffade utan en produktkategori Produktkategori är användbart vid skapande av målgrupp eftersom du kan skapa målgrupper för liknande produkter.
Fel vid förväntade händelsedata Lagd varukorg-händelse skedde utan en produktkategori Produktkategori är användbart vid skapande av målgrupp eftersom du kan skapa målgrupper för liknande produkter. 
Fel vid förväntade händelsedata Ett köp inträffade utan produktkategori Produktkategori är användbart vid skapande av målgrupp eftersom du kan skapa målgrupper för liknande produkter. 
Fel vid förväntade händelsedata Ett köp inträffade utan köpvärde Att skicka tillbaka värdedata (intäkter) på dina köpkonversioner är ett grundläggande steg för att förstå avkastningen på dina annonsinvesteringar. Om vi upptäcker ett tomt eller okänt värde kan data som skickas tillbaka till Pinterest inte användas för att mäta dina annonsprestanda och rapporteras i annonshanteraren. Detta inträffar vanligtvis när den dynamiska variabeln som används för att fylla i värdet är felaktigt skriven eller felaktigt konfigurerad. Granska variablerna för händelsedata i dina händelsetaggar genom att kontrollera med din utvecklare att dessa är korrekt konfigurerade 
Fel vid förväntade händelsedata Ett köp inträffade med 0 i köpvärde Att skicka tillbaka värdedata (intäkter) på dina köpkonversioner är ett grundläggande steg för att förstå avkastningen på dina annonsinvesteringar. Om vi upptäcker ett tomt eller okänt värde kan data som skickas tillbaka till Pinterest inte användas för att mäta dina annonsprestanda och rapporteras i annonshanteraren. Detta inträffar vanligtvis när den dynamiska variabeln som används för att fylla i värdet är felaktigt skriven eller felaktigt konfigurerad. Granska variablerna för händelsedata i dina händelsetaggar genom att kontrollera med din utvecklare att dessa är korrekt konfigurerade 
Fel vid förväntade händelsedata En köp inträffade med okänt värde Att skicka tillbaka värdedata (intäkter) på dina köpkonversioner är ett grundläggande steg för att förstå avkastningen på dina annonsinvesteringar. Om vi upptäcker ett tomt eller okänt värde kan data som skickas tillbaka till Pinterest inte användas för att mäta dina annonsprestanda och rapporteras i annonshanteraren. Detta inträffar vanligtvis när den dynamiska variabeln som används för att fylla i värdet är felaktigt skriven eller felaktigt konfigurerad. Granska variablerna för händelsedata i dina händelsetaggar genom att kontrollera med din utvecklare att dessa är korrekt konfigurerade 
Fel vid förväntade händelsedata Köp har värdet > 150 000 (P0) Det finns väldigt få fall där någon kommer att spendera 150 000 USD på ett onlineköp. Vi kommer att varna dig om vi ser ett värde som är större än 150 000 USD vid ett köp. Problemet i dessa fall är vanligtvis att köpvärdet inte fyller ut decimalerna ordentligt eller att de helt utelämnas Kontrollera inställningarna för de skript- eller datalager som du har konfigurerat för köpvärde och se till att det matchar din kunds faktiska varukorg.

 
Fel vid statiska händelsedata Den angivna e-postadressen är samma för alla händelser De olika konversionerna som görs på din webbplats sker med olika användare. Om vi upptäcker samma hashade e-postadress som skickats tillbaka med hjälp av förbättrad matchning för alla dina konversioner är det troligt att en statisk e-postadress har matats in för den dynamiska e-postvariablen eller att en dynamisk variabel är felaktig. Kontrollera att värdet för "em" i Pinterest-taggen är en dynamisk variabel. Den bör inte vara din e-postadress, företagets e-postadress eller något statiskt värde. Den hashade e-postadressen vi får bör ändras för alla användare som landar på din webbplats.
Fel vid statiska händelsedata Samma order-ID skickas vid många händelser Vi antar att ett unikt order-ID tilldelas varje konversionshändelse, men om vi upptäcker att samma order-ID tilldelats flera gånger innebär detta att vi antingen får samma data flera gånger eller att ditt datalager inte visas korrekt.
 • När en köphändelsetagg skickats flera gånger för samma konversionshändelse bör du kontrollera att taggen inte skickas igen när användaren laddar om köpets bekräftelsesida eller besöker den igen för att kontrollera information. Om du programmerar din egen webbplats kan javascript-funktioner hjälpa till.
 • Kontrollera att du inte har angett ett statiskt värde för din order-ID-variabel. Det rätta värdet bör vara en dynamisk variabel som ändras för varje unik händelse.
Fel vid statiska händelsedata Köpvärdet har oigenkännlig valutakod Vi stöder flera valutakoder men om du skickar in en som vi inte stöder kan vi inte lagra värdet av dina konversioner.

Kontrollera vår lista med valutakoder som stöds och se till att din händelsetagg använder rätt kod:

AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BAM, BGN, BHD, BMD, BND, BOB, BRL, BSD,CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CZK, DKK, DOP, EGP, EUR, FJD, GBP, GEL, GIP, HKD, HNL, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JMD, JPY, KGS, KRW, KWD, KZT, MAD, MDL, MOP, MXN, MYR, NOK, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, UAH, USD, UYU, VND, ZAR

Kända problem

(Observerade oväntade data baserad på webbplatsens semantik)

 • Webbplatser med asynkrona vyändringar (visar ändringar utan sidhämtningar) rapporterar alla taggar som kvarstår genom navigeringen. När du navigerar på en sådan webbplats ackumuleras antalet tagghändelser som registrerats av Tag Helper.
 • Vi verifierar händelsedata som skickats via vår Pinterest-tagg. Om vissa händelsedata från Tag Helper ser konstiga ut bör du manuellt kontrollera var Pinterest-taggen används.
Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss