Produktpins

Du verkar titta på det här från en region där kataloger inte är tillgängliga ännu. Se var kataloger finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Rich Pins med produkter visar aktuellt pris, tillgänglighet och produktbeskrivning för pins från din webbplats. Vi lägger till Rich Pins för produkter från webbplatser där det går att köpa de aktuella produkterna. Det vill säga, det måste vara möjligt att köpa produkten direkt från din webbplats innan du lägger upp den som en Rich Pin.

Alla produkt-pins på Pinterest kan distribueras organiskt med Rich Pins, men endast produkt-pins som skapades med kataloger kan annonseras som shoppingannonser. Kom igång med kataloger för att ladda upp en datakälla med dina produkter och skapa produktgrupper för att gruppera liknande pins.

Lägg till produktpins på din webbplats

 1. Lägg till kod för Open Graph eller Schema.org mellan taggarna <head> </head> i HTML-koden för varje sida där du vill aktivera Rich Pins med produkter.
 2. Använd vår Rich Pins-validering för att säkerställa att vi kan se dina Rich Pin-data.
 3. Om det ser bra ut klickar du på Verkställ. Se till att du använder rätt kodformat när du verkställer.

Open Graph- eller Schema.org- koder

Här är de fält som krävs för Rich Pins för varje typ av kod. Redigera texten med versaler eller gröna siffror så att de återspeglar dina produkter.

Open Graph-koder:

<meta property="og:title" content="De Young bokmärke i koppar" />
<meta property="og:type" content="produkt" />
<meta property="product:price:amount" content="15,00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Schema.org-koder:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Produkt">
<meta itemprop="name" content="De Young bokmärke i koppar" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Erbjudande">
<span itemprop="price">,00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/Lager" />
</div>

Du behöver inte lägga till någon kod om din webbplats finns på Etsy, Teachers Pay Teachers eller eBay. Nya pins från dessa platser kommer att ha produktinformation inom 24 timmar.

För att lägga till Rich Pins med produkter från Shopify, gå till valideringssidan för Rich Pins. Klistra sedan in produktlänken och lägg till ".oembed" i slutet av länken så ser du all Rich Pin-information för produkten. Ansök om Rich Pins på den här sidan (välj Shopify när du ansöker).

Lägg till Rich Pins till din Shopify Store

 1. Gå till en specifik produkts webbadress på din Shopify-sida (en sida som har en "Köp"- eller "Lägg i varukorg"-knapp)
 2. Kopiera och klistra in produktens webbadress i vår Rich Pin-validator och skriv in ".oembed" i slutet av din produktadress
 3. Klicka på Validera
 4. Efter förhandsgranskningen klickar du på Verkställ (du behöver bara lägga till en enda produkt från din webbplats)

Dina produktpins kommer att bli Rich Pins inom 24 timmar.

Läs mer på vår webbplats för utvecklare.

Add product Pins to your website

Add product Pins to your website so they can automatically sync information from your website to your Pins. If something changes on your website, the product Pins will update to reflect that change. 

 1. Add Open Graph or Schema.org markups between the <head> </head> section of your HTML code for each page you want to enable product Pins on.
 2. Use our rich Pin validator to make sure we can see the rich Pin data.
 3. If everything looks good, click Apply now. Make sure to pick the right markup type when applying.

Open Graph and Schema.org markups

Here are the required rich Pin fields for each type of markup. Edit the capitalized or numeric green text to reflect your products.

Open Graph markups:

<meta property="og:title" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Schema.org markups:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">.00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

You do not need to add any markup if your website is hosted by Etsy, Teachers Pay Teachers, or eBay. New Pins from these sites will have product information on them within 24 hours.

To add product Pins from Shopify, open our rich Pin validator, paste in your product link and add ".oembed" to the end of your link—you'll see all the rich Pin information for your product. Apply for rich Pins from this page (make sure you select Shopify when applying).

Add product Pins to your Shopify store

 1. Open a specific product URL on your Shopify site. This is a page that has a Buy or Add to bag button.
 2. Copy and paste this product URL into the rich Pin validator and type .oembed at the end of your product URL. You’ll see all the rich Pin information for your product.
 3. Click Validate.
 4. After the preview appears, click Apply. You only need to apply with a single product URL from your website.

Your product Pins will become rich Pins within 24 hours.

Learn more on our developer site.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss