Rapporter om konversionshändelser offline

När du har laddat upp konversionshändelserna kan du använda instrumentpanelen för rapporter i annonshanteraren eller skapa rapporter i Rapportcenter. 

Se offlinevärden i annonshanterarens instrumentpanel för rapporter

  1. Klicka på redigeringsikonen längst till höger i rapporttabellens översta rad. 
  2. Klicka på köp-konversioner
  3. Klicka på Offline
  4. Välj de mätvärden du vill använda för att mäta offlinekonversioner

Se offlinevärden i Rapportcenter

  1. Klicka på konversionstypen du är intresserad av i avsnittet Kolumner
  2. Välj "Offline" i listrutan
  3. Använd listrutan för att välja de mätvärden du vill använda för att mäta offlinekonversioner

Konversionsinställningar

En konversionsperiod är den tidsperiod då konversioner attribueras till . Konversionsperioderna för klick/händelse/visning för offlinehändelser kan bestå av valfria kombinationer a 1, 7, 30 och 60 dagar.

Konversionskällor avser tekniken som använts för att skicka konversionshändelserna till Pinterest. Läs mer om olika alternativ för konversionsuppladdning.

Du kan visa rapporterna över offlinekonversioner efter annonshändelsens datum eller konversionshändelsens datum.

Rapporttyp Vad som visas Exempel
Annonshändelsens datum Antal annonshändelser inom datumintervallet. Offlinekonversioner som attribuerats till dessa annonshändelser bakdateras utifrån konversionsperiod.

Datumintervall: 2020-01-01 – 2020-01-30

Konversionsperiod: 30-30-30

Alla annonshändelser som inträffat mellan 2020-01-01 och 2020-01-30 visas. Anta att dessa händelser attribueras till 100 konversioner mellan 2020-01-01 och 2020-02-29 inom konversionsperioden.

Dessa 100 konversioner visas i rapporten. 

Konversionshändelsens datum Antal konversioner inom datumintervallet. Annonshändelser som attribueras dessa konversioner är retroaktiva utifrån den valda konversionsperioden

Datumintervall: 2020-01-01 – 2020-01-30

Konversionsperiod: 30-30-30

Alla konversionshändelser som inträffat mellan 2020-01-01 och 2020-01-30 visas. Anta att dessa konversioner attribueras till 100 annonshändelser mellan 2019-12-02 och 2020-02-29 inom konversionsperioden.

Dessa 100 annonshändelser visas i rapporten.

 

 

 

 

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss