Granska rapporterna

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

På rapportpanelen får du en sammanfattning av hur dina annonskampanjer presterar baserat på mål, budget, klick med mera.

Visa instrumentpanelen

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest på datorn
 2. Klicka på Annonser överst på skärmen och välj sedan Rapporter

På rapportsidan ser du ett diagram där du kan använda filter för att få en visuell representation av dina annonsprestanda och en rapporteringstabell där du kan visa och exportera dina data.

Anpassa instrumentpanelen för rapporter

Du kan anpassa data som visas i diagrammet och rapporteringstabellen genom att välja eller skapa filter. 


Använd filtren ovanför diagrammet för att ändra datumintervall, mål, status och konverteringsinställningar. Om du vill se data för specifika kampanjer, annonsgrupper, annonser eller sökord växlar du mellan flikarna som finns mellan diagrammet och tabellen. Klicka sedan i kryssrutan bredvid det du vill visa. Obs! Om du väljer en kampanj visas bara annonsgrupper och annonser i den kampanjen när du växlar mellan flikar. 

Välja diagramfilter

Använd befintliga diagramfilter för att redigera rapportvyn.

 • Datumintervall: Välj ett fördefinierat datumintervall eller anpassa ett specifikt datumintervall inom de senaste 25 månaderna. Obs! Om du startade en kampanj under det senaste dygnet men inga resultat visas i diagrammet, ändrar du det fördefinierade datumet från "De senaste sju dagarna" till "Idag" eller "Per timme". I standarddatumet "De senaste sju dagarna" ingår inte dagens datum.
 • Mål: Välj ett eller flera kampanjmål som ska visas. För rapportering med flera mål väljer du de olika mål som du vill visa och klickar sedan på "Budget" högst upp till höger i diagrammet för att välja vilket mätvärde som ska visas. Håll muspekaren över en stapel i diagrammet för att se data per kampanjmål.
 • Status: Välj en kampanjstatus eller flera för att visa dem. Du kan anpassa vyn för att se status på olika nivåer –kampanj, annonsgrupp eller annons.
 • Konverteringsinställningar: Välj ett konverteringsfönster, ett datum och en källa. Obs! Ett längre attributionsfönster mäter bättre hur du påverkar människors beslutsprocess på Pinterest. Vi rekommenderar 30 dagar för klick, 30 dagar för engagemang och 1 dag för visningar (30/30/1).

Skapa ett diagramfilter

Välj tabellfilter

Använd befintliga tabellfilter för att redigera rapportvyn.

 • Översikt: Inkludera statistik som visar bland annat visningar och klick.
 • Leverans: Inkludera leveransstatistik som betalda och intjänade.
 • Prestanda: Inkludera konversionsstatistik för händelser som mäts via Pinterest-taggen.
 • Video: Inkludera vyer och mätvärden för slutförande för videopins.

Skapa ett tabellfilter

Exportera data från instrumentpanelen för rapporter

Förutom att skapa en anpassad datavy i rapporttabellen kan du även exportera data. 

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest på datorn
 2. Klicka på Annonser överst på skärmen och välj sedan Rapporter
 3. Klicka på Exportera ovanför rapporttabellen och välj sedan de data du vill exportera 
 4. Den valda rapporttypen laddas ner som en CSV
Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss