Instrumentpanelen

Rapporteringssidan består av tre huvudfunktioner: diagram, filter och en rapporttabell.

Visa instrumentpanelen

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest på din dator
 2. Klicka på Annonser i det övre vänstra hörnet
 3. Klicka på Rapportera

Diagrammet på rapporteringssidan ger en visuell representation av dina annonsers resultat. Diagrammet uppdateras när du väljer nya filter eller ändrar kolumnerna i rapporttabellen.

Använda filter

Med filtren ovanför grafen kan du ändra informationen som visas i diagrammet och rapporttabellen.

Du kan filtrera efter:

 • Datumintervall: Välj ett fördefinierat datumintervall eller anpassa ett specifikt datumintervall (inom de senaste 25 månaderna)
 • Mål: Välj vilka kampanjmål du vill visa 
 • Status: Välj vilken status som ska visas (på kampanj-, annonsgrupps- eller annonsnivå)
 • Konverteringsinställningar: Välj hur konverteringsdata ska visas

Rapportering för flera mål

Du kan jämföra och exportera data över flera kampanjmål. Klicka på filtret Mål och välj alla mål du vill visa. Klicka på Kostnad i det övre högra hörnet av diagrammet för att välja vilken statistik – Kostnad, Visningar, Klick eller Konversioner totalt – du vill se i diagrammet. Håll muspekaren över en rad i diagrammet för att se data per kampanjmål.

För att jämföra data för Resultat och Kostnad per resultat, väljer du en förinställd vy i rapporttabellen. Resultatet kommer att bestämmas av kampanjmålet.

Tabellfilter

Du kan också skapa ett nytt filter genom att klicka på Tabellfilter. Klicka på bredvid "Nytt filter" och välj enhet, kolumn och jämförelse. Du kan till exempel skapa ett filter som visar kampanjer med fler än fem visningar. Alla kampanjer som inte uppfyller kriterierna tas bort från diagrammet och rapporttabellen.

Rapporttabell

Visa eller exportera data i rapporttabellen. 

Välja en förinställd vy

I rullgardinsmenyn längst upp till höger i rapporttabellen kan du välja en rapportvy med förinställda värden.

Du kan välja mellan följande förinställningar:

 • Översikt: statistik som visar bland annat visningar och klick
 • Leverans: leveransstatistik inklusive en uppdelning av betalda och intjänade data
 • Prestanda: konverteringsstatistik för händelser som mäts via Pinterest-taggen

Anpassa din tabell

Redigera rapporttabellen utan att lämna rapportvyn genom att anpassa kolumnerna med snabbredigeringsverktyget. Om en kolumn är nedtonad kan den inte tas bort.

 1. Klicka längst till höger på rapporttabellens översta rad
 2. Klicka bredvid en kategori för att granska, markera och avmarkera kolumner för tabellen
 3. Klicka på för att stänga en kategori
 4. När du har markerat eller avmarkerat kolumner klickar du på Spara för senare
 5. Lägg till ett namn för tabellen eller åsidosätt befintlig anpassad tabell genom att välja den från rullgardinsmenyn "Välj befintlig tabell"
  • Markera rutan bredvid "Gör tabellen till standardtabell" om du vill att tabellen ska visas varje gång du öppnar rapporteringssidan
 6. Klicka på Spara.

Om du vill växla rapporttabellens vy till en anpassad tabell som du har skapat väljer du tabellnamnet i rullgardinslistan längst upp till höger i rapporttabellen. 

När du har skapat och sparat en anpassad rapporttabell kan du öppna sidan "Tabellinställningar" med fler anpassningsalternativ. Läs mer om anpassade rapporttabeller.

Visa data för kampanjer, annonsgrupper eller annonser

Du kan välja specifika kampanjer, annonsgrupper eller annonser för att begränsa vilka data du ser.

 1. På instrumentpanelen bläddrar du ner till rapporttabellen

 2. Klicka på flikarna högst upp i tabellen om du vill visa data för kampanjer, annonsgrupper eller annonser
 3. Klicka i rutan bredvid den kampanj, annonsgrupp eller annonspin som du vill visa
  • Om du väljer en kampanj visas bara annonsgrupper och annonser i den kampanjen när du växlar mellan flikar
 4. Ange namnet på en kampanj eller annonsgrupp i sökfältet för att filtrera data
Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss