Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton. Mer information

Kampanjer är den högsta nivån i kampanjstrukturen och under dem ligger annonsgrupper och annonser. För att annonsera på Pinterest måste du först skapa en kampanj. När du har skapat en kampanj kan du redigera eller duplicera den.

Obs! Om du kör en kampanj med övervägandemål kan du även ange budget på kampanjnivå.

Starta en kampanj

Skapa en kampanj för att visa annonser på Pinterest. 
 

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Skapa annons
 3. Välj ett mål under Välj ett kampanjmål
 4. Ange din Kampanjinformation
 5. Klicka på Fortsätt för att skapa din kampanj och gå vidare till att skapa dina annonsgrupper
Redigera en kampanj

Göra justeringar i en kampanj som du redan har skapat.

 

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser överst på skärmen och välj sedan Rapporter
 3. Markera rutan bredvid den kampanj du vill redigera i rapporttabellen och klicka på Redigera ovanför rapporttabellen
 4. Uppdatera din kampanjinformation
 5. Klicka på Spara ändringar
Skapa dubblett av kampanj

Duplicera en kampanj för att kopiera och redigera information från en kampanj som du redan har skapat. Karuseller och arkiverade kampanjer kan inte dupliceras.

 

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser överst på skärmen och välj sedan Rapporter
 3. Markera rutan bredvid den kampanj du vill duplicera i rapporttabellen och klicka på Skapa dubblett ovanför rapporttabellen
 4. Välj hur många dubbletter du vill göra och klicka sedan på Skapa dubblett
 5. Uppdatera din kampanjinformation
 6. Klicka på Granska kopior
 7. Klicka på Skapa kampanjer
Har du problem?

Om någon nödvändig information saknas i din kampanj markeras fel i rött i navigeringsfältet till vänster. Klicka på de markerade ämnena för att hoppa till den avdelningen och åtgärda eventuella befintliga fel. Den information du anger sparas när du går från steg till steg. Om du stänger fönstret innan du klickar på "Fortsätt", "Spara ändringar" eller "Skapa kampanjer" går ditt arbete förlorat.
 

Nästa steg

När du har skapat, redigerat eller duplicerat en kampanj kan du lära dig hur du skapar och redigerar en annonsgrupp.

End of Other articles Links
Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss
User feedback
Var artikeln till hjälp?

collection_fields

Hur kan vi göra artikeln bättre?