Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton. Mer information

Bud är hur du använder din budget för att betala de belopp som olika åtgärder på dina Pinterest-annonser är värda för dig. Du kan välja anpassade bud eller automatiska bud.

Anpassade bud

Anpassade bud ställs in av dig manuellt. Du anger det maximala beloppet för hur mycket åtgärden är värd för dig när som helst och uppdaterar beloppet manuellt under hela dagen, när och så ofta du vill.

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp i skärmen och välj därefter Skapa annons
 3. Välj ett mål under Välj ett kampanjmål
 4. Ange din Kampanjinformation
 5. Klicka på Fortsätt för att skapa din kampanj och gå vidare till att skapa dina annonsgrupper
 6. Ange Information om annonsgrupp, Inriktning och Budget och schema
 7. Under Optimering och leverans klickar du på Anpassad
 8. Ange Maxbud för CPC och välj Pacing
 9. Välj dina annonser
 10. Klicka på Starta
 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser överst på skärmen och klicka sedan på Bulkredigerare
 3. Klicka på Ladda ned exempelblad för att ladda ned ett kalkylbladsexempel
 4. I kolumnen Budstrategi anger du CUSTOM (Anpassad)
 5. Skriv in ditt högsta bud i kolumnen Högsta bud
 6. När du är klar klickar du på Ladda upp mall för att ladda upp bladet till bulkredigeraren.
 7. Klicka på Ladda upp

Lägsta bud för varje budgivningsmodell

Varje kampanj har sin egen lägsta budgräns, eller ett lägsta bud specifikt för en kampanjen eller ett land. Det finns olika lägsta budgränser för olika länder inom varje kampanjtyp. Det lägsta budet beror på vilka länder du väljer att rikta din kampanj mot. Den lägsta budgränsen för varje land räknas därefter om till motsvarande belopp i USD utifrån den aktuella växelkursen. Det lägsta budet motsvarar den högsta av de olika ländernas lägsta budgräns.

Om du väljer flera format kommer din budgräns att följa budgränsen i det högsta formatet.

Om du till exempel har en CPC-kampanj som riktar in sig på USA, Storbritannien och Kanada, är det lägsta budet 0,10 USD, 0,07 pund och 0,10 CSD respektive. Vi omvandlar dessa lägsta bud till USD och anger sedan minimivärdet som det högsta priset, vilket då skulle vara 0,10 USD.

Kom ihåg att du endast betalar det minsta belopp som krävs vid en viss tidpunkt oavsett vad du angett ditt bud som. Om du anger budet 3 $ och det lägsta belopp som krävs för att vinna auktionen är 0,50 $, kommer endast 0,50 $ att användas.
 

Automatiska bud

Observera att för närvarande är automatisk budgivning endast tillgängligt för övervägande-, konversions- och katalogförsäljningskampanjer och det är standardinställningen för annonsörer som kör kampanjer med dessa mål.

Automatiska bud hanteras av Pinterest istället för av dig själv. Bud uppdateras automatiskt av Pinterest flera gånger per dag. Pinterest vill ge dig flest pin-klick till lägsta möjliga kostnad per resultat samtidigt som du använder hela din budget.

Den automatiska budgivningsstrategin kan innebära att kostnaderna varierar, vanligtvis i början av en kampanj, eftersom Pinterests algoritm söker efter möjliga resultat. Om till exempel auktionskonkurrensen minskar kan kostnaderna sjunka. Om auktionskonkurrensen ökar kan kostnaderna istället stiga. Tänk på att det fortfarande krävs budgetar för annonsgruppsnivå.

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp i skärmen och välj därefter Skapa annons
 3. Under Välj ett kampanjmål väljer du Övervägande, Konversion eller Katalogförsäljning
 4. Ange din Kampanjinformation
 5. Klicka på Fortsätt för att skapa din kampanj och gå vidare till att skapa dina annonsgrupper
 6. Ange Information om annonsgrupp, Inriktning och Budget och schema
 7. Under Optimering och leverans klickar du på Automatisk (rekommenderas)
 8. Välj dina annonser
 9. Klicka på Starta
 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser överst på skärmen och klicka sedan på Bulkredigerare
 3. Klicka på Ladda ned exempelblad för att ladda ned ett kalkylbladsexempel
 4. I kolumnen Budstrategi anger du AUTOMATIC (Automatisk)
 5. Fältet i kolumnen Högsta bud låter du vara tomt
 6. Under kolumnen Mål anger du antingen CONSIDERATION, CONVERSION eller CATALOG_SALES
 7. När du är klar klickar du på Ladda upp mall för att ladda upp bladet till bulkredigeraren.
 8. Klicka på Ladda upp
Redigera ditt bud 

Du kan redigera budtypen för en befintlig annonsgrupp när som helst.
 

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser överst på skärmen och välj sedan Rapporter
 3. Gå igenom tabellen och hitta annonsgruppen du vill redigera och markera den till vänster på skärmen
 4. Klicka på Redigera ovanför tabellen
 5. Granska ditt mål under Välj ett kampanjmål
 6. Under Kampanjinformation kan du gå igenom kampanjens information och klicka på Fortsätt
 7. Gå ner till Optimering och leverans och välj Automatisk (rekommenderas) eller Anpassad
 8. Granska din information
 9. Klicka på Spara ändringar
Ask a question in the Pinterest Business Community Join the conversation
End of Other articles Links
Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss
User feedback
Var artikeln till hjälp?

collection_fields

Hur kan vi göra artikeln bättre?