Ange ditt bud

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Bud är hur du använder din budget för att betala för vad olika åtgärder på dina annonser är värda för dig. Du kan välja anpassade eller automatiska bud.

Anpassade bud

Anpassade bud ställs in av dig manuellt. Du anger det maximala beloppet för hur mycket åtgärden är värd för dig när som helst och uppdaterar beloppet manuellt under hela dagen, när och så ofta du vill.

Klicka på Anpassade under Optimering & leverans i annonshanteraren.

Lägsta bud för varje budgivningsmodell

Varje kampanjtyp har olika lägsta bud. Olika länder har olika lägsta nivåer inom varje kampanjtyp. Det lägsta budet kommer att bero på vilka länder du väljer att rikta in din kampanj mot. Det lägsta budet för varje land omvandlas sedan till motsvarande bud i USD baserat på aktuell valutakurs. Det lägsta budet kommer att vara det högsta av de olika lägsta nivåerna för de olika länderna.

Om du väljer flera format kommer din budgräns att följa budgränsen i det högsta formatet.

Om du till exempel har en CPC-kampanj som riktar in sig på USA, Storbritannien och Kanada är det lägsta budet 0,10 USD, 0,07 pund och 0,10 CAD respektive. Vi omvandlar dessa lägsta bud till USD och anger sedan minimivärdet som det högsta priset, vilket då skulle vara 0,10 USD.

Kom ihåg att du endast betalar det minsta belopp som krävs vid en viss tidpunkt oavsett vad du angett ditt bud som. Om du anger budet $3 och det lägsta belopp som krävs för att vinna auktionen är $0,50, kommer endast $0,50 att användas.

Sökordsnivåbud

När du använder sökord har du möjlighet att tillämpa ett sökordsnivåbud. Sökordsnivåbud kan hjälpa dig att optimera din kampanj utifrån enskilda sökordsresultat. Om du använder sökordsinriktning men inte anger ett sökordsnivåbud kommer vi att använda ditt annonsgruppsnivåbud som standard.

Automatiska bud

Automatisk budgivning är endast tillgänglig för trafikkampanjer och den används som standard för annonsörer som kör trafikkampanjer.

Automatiska bud hanteras av Pinterest istället för av dig själv. Bud uppdateras automatiskt av Pinterest flera gånger per dag. Pinterest vill ge dig flest klick till lägsta möjliga kostnad per klick (CPC) samtidigt som du använder hela din budget.

Den automatiska budgivningsstrategin kan innebära att kostnaderna varierar, vanligtvis i början av en kampanj, eftersom Pinterests algoritm söker efter möjliga resultat. Om till exempel auktionskonkurrensen minskar kan kostnaderna sjunka. Om auktionskonkurrensen ökar kan kostnaderna istället stiga. 

Tänk på att det fortfarande krävs budgetar för annonsgruppsnivå.

Klicka på Automatisk under Optimering & leverans i annonshanteraren.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss