Ställ in och redigera ditt bud

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Bud är hur du använder din budget för att betala de belopp som olika åtgärder på dina Pinterest-annonser är värda för dig. Du kan välja anpassade bud eller automatiska bud.

Anpassade bud

Anpassade bud ställs in av dig manuellt. Du anger det maximala beloppet för hur mycket åtgärden är värd för dig när som helst och uppdaterar beloppet manuellt under hela dagen, när och så ofta du vill.

Automatiska bud

Observera att för närvarande är automatisk budgivning endast tillgängligt för övervägande-, konversions- och katalogförsäljningskampanjer och det är standardinställningen för annonsörer som kör kampanjer med dessa mål.

Automatiska bud hanteras av Pinterest istället för av dig själv. Bud uppdateras automatiskt av Pinterest flera gånger per dag. Pinterest vill ge dig flest pin-klick till lägsta möjliga kostnad per resultat samtidigt som du använder hela din budget.

Den automatiska budgivningsstrategin kan innebära att kostnaderna varierar, vanligtvis i början av en kampanj, eftersom Pinterests algoritm söker efter möjliga resultat. Om till exempel auktionskonkurrensen minskar kan kostnaderna sjunka. Om auktionskonkurrensen ökar kan kostnaderna istället stiga. Tänk på att det fortfarande krävs budgetar för annonsgruppsnivå.

Redigera ditt bud 

Du kan redigera budtypen för en befintlig annonsgrupp när som helst.
 

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss