Dela och hantera åtkomst till dina annonskonton

Med Företagsåtkomst kan annonsörer och byråer enkelt hantera de anställda och partner som arbetar med deras Pinterest-konto. Annonsörer och byråer kan använda Företagsåtkomst för att:

  • Lägga till anställda och partner i sina annonskonton
  • Se vem som har tillgång till deras konto och vilka behörigheter de har
  • Begära åtkomst till ett annonskonto
  • Skapa annonsgrupper

I Företagsåtkomst används ett behörighetssystem med två nivåer, så att du kan styra och se vilken åtkomst var och en av dina anställda och partner har. På den första nivån lägger du till anställda eller partner till ditt företagskonto och tilldelar dem roller. På den andra nivån tilldelar du behörigheter för att ge anställda och partner specifika åtkomstnivåer till dina annonskonton.

Innan du börjar använda Företagsåtkomst

För att kunna använda Företagsåtkomst måste du först skaffa ett företagskonto. Du ansvarar för att lägga till anställda och partner i Företagsåtkomst. När du har gjort det kan du tillåta andra att hantera behörigheter i ditt konto.

För att en anställd eller partner ska kunna få tillgång måste de också ha ett Pinterest-företagskonto.

Granska vilken åtkomstnivå de olika behörighetsinställningarna ger dina anställda och partner:

  Admin Analytiker Målgrupper Ekonomi Kampanj Kataloger
Skapa och redigera kampanjer, annonsgrupper och annonser        
Visa fakturerings- och företagsinställningar      
Redigera fakturerings- och företagsinställningar        
Visa rapporter      
Visa konverteringstaggar    
Skapa och redigera konversionstaggar        
Visa målgrupper    
Skapa och redigera målgrupper        
Visa analyser        
Skapa och redigera datakällor och produktgrupper        
Ladda upp konversionsfiler i Annonshanteraren    

Hantera anställda

Anställda är enskilda personer som arbetar direkt för ditt företag. Du kan tilldela dem roller som antingen anställda eller chefer. Anställda kan bara se och komma åt annonskonton som du tilldelar dem. De kan inte se information om andra anställda, externa partner eller andra annonskonton. Chefer har full kontroll över roller och kan lägga till anställda och externa partner samt ge åtkomst till annonskonton.

Lägg till anställda i Företagsåtkomst för att ge dem åtkomst till dina annonskonton, tilldela behörigheter för annonskonton, visa och redigera behörigheter, hantera roller och ta bort anställda. För att du ska kunna lägga till en anställd måste den anställda ha ett Pinterest-företagskonto.

Hantera partner

Partner är externa byråer som du regelbundet arbetar med och vill ge behörighet att skapa, hantera och underhålla kampanjer, annonsgrupper och annonser för din räkning. För att du ska kunna lägga till en partner måste partnern ha ett Pinterest-företagskonto.

Lägg till partner i Företagsåtkomst för att ge dem åtkomst till annonskonton, tilldela behörigheter för annonskonton, visa och redigera behörigheter och ta bort anställda. För att du ska kunna lägga till en partner behöver du deras företags-ID, som finns nedanför deras företagsnamn på deras Företagsåtkomst-sida. Beroende på vilka behörigheter du ger din partner kan partnern sedan ge olika nivåer av åtkomst till sina egna anställda.

Om du är en partner som vill ha åtkomst till ett konto kan du begära att läggas till som partner och sedan begära åtkomst till annonskonton.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss