Tredjeparts- och dynamisk spårning

Du verkar titta på det här från en region där Pinterest-taggen inte är tillgänglig ännu. Se var taggen finns tillgänglig för Pinterest Business-konton.

Mer information

Du kan lägga till tredjepartsspårning till dina annonser för att spåra din Pinterest-aktivitet via andra plattformar. Du kan till exempel spåra klick med webbadresser från tredje part, som Google DoubleClick Campaign Manager (DCM) eller Kenshoo, för att verifiera kampanjleveranser samt samla in rapportdata.

Lägg till tredjepartsspårning till dina annonser

Vi stödjer visningsspårning och två typer av klickspårning: omdirigeringsspårning över domäner och parallell klickspårning.

Tredjepartsspårning över domäner (X-domain)

Det finns flera tredjepartsleverantörer av klickspårning: Google [Doubleclick], Adobe [DTM], Facebook, Flashtalking, o.s.v. Dessa webbadresser börjar med tredjepartsdomänen och omdirigerar till din domän och landningssida. Detta innebär att användarens webbläsare tillfälligt laddar tredjepartsdomänen innan den laddar din landningssida. Vanliga problem är brutna länkar och problem med procentkodning.

Dessa webbadresser placeras i fältet ”Destinationsadress för annons” i annonshanteraren eller i bulkredigerarens kolumn med samma namn.

Parallell klickspårning

Med parallell klickspårning pingar Pinterest en klickspårningsadress parallellt med destinationsadressen för en annons. Detta minskar tiden mellan det att en användare klickar på Pinterest och att annonsörens landningssida hämtas. Spårningsadresser vid parallella klick laddas inte av användarens webbläsare och omdirigeras inte till den slutliga landningssidan. De pingas bara för att spåra händelser.

Webbadresser vid parallell klickspårning placeras i kolumnen ”Webbadresser från tredjepartsspårning” i bulkredigeraren tillsammans med webbadresser för visningsspårning.

Visningsspårning

Med visningsspårning kan du verifiera visningen av dina annonser på Pinterest. Vi stöder dessa partner för visningsspårning:

 • Doubleclick (DCM)
 • Atlas
 • Sizmek
 • Flashtalking
 • Trueffect
   

Du kan lägga till länkar för visningsspårning i dina kampanjer via fältet Spårningsadresser i annonsverktyget. Välj ”Visningar” och klistra in webbadressen från tredje part i textrutan.
Om du vill lägga till visningsadresser via bulkredigeraren använder du kolumnen ”Spårningsadresser för annons från tredje part”.

Lägga till dynamiska spårningsparametrar

Du kan lägga till dynamiska spårningsparametrar direkt i dina webbadresser eller som tillägg till dina spårningsadresser från tredje part. Vi stöder även dynamiska spårningsparametrar som gör det möjligt för annonsörer att samla in ytterligare information från Pinterest med ett klick för kampanjer. Dessa utgörs av platshållartext inom klammerparenteser och kan läggas till i webbadresser.

Dynamiska parametrar som stöds för destinationsadresser för annonser:

 • {campaignid}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}

 • {adgroup_name}, {adgroupname}

 • {keyword}

 • {keyword_id}

 • {creative_id} – annons-id för pin

 • {adid} - kampanj-ID för pin

 • {device} - "t", "c" eller "m" för surfplatta, dator respektive mobil

Dynamiska parametrar som stöds för parallell klickspårning (serversidan) och visningsspårning:

 • {campaignid}, {campaign_id}

 • {campaign_name}, {campaignname}

 • {adgroupid}, {ad_group_id}

 • {adgroupname}, {ad_group_name}

 • {adid}, {ad_id}, {creativeid}, {creative_id}  – annons-id för pin

 • {itemid}, {iterm_id} – objekt-id för annons

 • {insertionid}, {insertion_id} – infognings-id för annons

 • {creative_name} – namn på annons

 • {device} - "t", "c" eller "m" för surfplatta, dator respektive mobil

 • {device_platform} – typ av mobil enhet, ”iOS”, ”Android” eller tom sträng

 • {publisher} – hårdkodad som ”Pinterest”

 • {timestamp}, {click_timestamp}, 

Exempel: en landningslänk som tillhandahålls av en detaljhandlare kan se ut så här: retailer.com/mens-clothing/?cid={campaignid}. Om Pinterests kampanj-ID är 1234 kommer vi att visa denna webbadress som: retailer.com/mens-clothing/?cid=1234.

Specifika dynamiska parametrar som stöds för sökordskampanjer:

 • {keyword} – det procentkodade sökordet (såsom running%20shoes) som matchade din annons

 • {keyword_id} – det sökords-ID som matchade din annons

Dynamiska parametrar som vi inte stöder kommer att ignoreras. Exempel: om detaljhandlaren tillhandahåller webbadressen retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}, kommer vi att ignorera spårningsparametern och bara använda webbadressen retailer.com/mens-clothing/?cid={CAMPAIGN-ID}.

Specifika dynamiska parametrar som stöds för shoppingkampanjer:

Notera att {keyword}-parametern inte stöds för spårningslänkar på annonser.

Specifika dynamiska parametrar som stöds för samlingsannonser:

 • {organisk_url} – hela webbadressen som anges vid skapandet av pin

För att lära dig mer om destinationsadresser och spårningsparametrar för samlingsannonser kan du läsa vår guide Spåra en samlingsannons.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss