Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton. Mer information

Du kan lägga till spårning på dina samlingsannonser för att analysera deras effektivitet. Spårningsparametrar stöds för både hjältebilder och sekundärt innehåll av manuellt skapade samlingsannonser och automatiskt skapade anpassade samlingsannonser. Du kan ställa in dessa under annonshanteraren eller bulkredigeraren

Om du inte har skapat en samlingsannons ännu rekommenderar vi att du börjar med att läsa vår guide Skapa en samlingsannons.

Tillgänglig destinationsadress och spårningsparametrar

Se destinationsadresser och spårningsparametrar för manuellt och automatiskt skapade anpassade samlingsannonser.

Dessa spårningsparametrar gäller för anpassade samlingsannonser som skapas manuellt med Pin-byggare, utan att använda katalogförsäljningsmålet.

Hjältebild

Destinationsadress

Destinationsadressen kommer att användas på hjältebilden och uppbläddringsadressen.


Destinationsadressen måste matcha din bekräftade domän.

Spårningsparametrar

Manuellt skapade anpassade samlingsannonser stöder samma dynamiska parametrar som standardannonser.

Du hittar den kompletta listan över dynamiska parametrar som stöds under "Dynamiska parametrar som stöds för destinationsadresser för annonser".

 

Sekundärt innehåll

Destinationsadress

När en destinationsadress inte anges kommer den som angavs vid skapandet av en samlings-pin att användas.


Om du vill lägga till spårning i en destinationsadress kan du antingen lägga till ett URL-prefix (till exempel http://www.pinterest.com/) eller ange {organisk_url} som kommer att hänvisa till destinationsadressen som angetts under skapandet av din pin. Dynamiska parametrar kan läggas till efter detta. Till exempel {organic_url}?campaignid={campaignid}

Notera att endast spårningsparametrar inte är giltiga inmatningar. Du måste ange antingen en hel webbadress eller {organic_url} för att ange destinationsadressen för det sekundära innehållet.

Spårningsparametrar

Manuellt skapade anpassade samlingsannonser stöder samma dynamiska parametrar som standardannonser.

Du hittar den kompletta listan över dynamiska parametrar som stöds under "Dynamiska parametrar som stöds för destinationsadresser för annonser".

Notera att spårningsparametrarna kommer att tillämpas på allt sekundärt innehåll i din samlingsannons.

Dessa spårningsparametrar gäller för anpassade samlingsannonser som skapats med en katalog och katalogförsäljningsmålet.

Hjältebild

Destinationsadress

Destinationsadressen kommer att användas på hjältebilden och uppbläddringsadressen.

Destinationsadressen måste matcha din bekräftade domän.

Spårningsparametrar

Hjältebilden på automatiskt skapade anpassade samlingsannonser stöder samma dynamiska parametrar som standardannonser.

Du hittar den kompletta listan över dynamiska parametrar som stöds under "Dynamiska parametrar som stöds för destinationsadresser för annonser".

 

Sekundärt innehåll

Destinationsadress

När en destinationsadress inte anges kommer den som angavs vid skapandet av en samlingsannons att användas.

Spårningsparametrar

Det sekundära innehållet för automatiskt skapade anpassade samlingsannonser stöder samma dynamiska parametrar som shoppingannonser.

Du hittar den kompletta listan över dynamiska parametrar som stöds under "Dynamiska parametrar som stöds för shoppingannonser".

Notera att spårningsparametrarna kommer att tillämpas på allt sekundärt innehåll i din samlingsannons.

Ange destinationsadress och spårningsparametrar  
 1. Från din dator loggar du in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Skapa annons
 3. Klicka på Annonser i menyn till vänster
 4. Välj de samlingsannonser som du vill lägga till spårning för
 5. Klicka på fliken Valda
 6. Under Lägg till sekundär destinationsadress (valfritt) anger du din sekundära destinationsadress
 7. Bekräfta dina annonsuppgifter ovan
 8. När du är klar klickar du på Starta 

Notera: Den sekundära destinationsadressen är unik för samlingar. Detta alternativ visas inte för andra annonsformat.

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser högst upp på skärmen och klicka sedan på Bulkredigerare
 3. Klicka på Ladda ned exempelblad för att ladda ned ett kalkylbladsexempel
 4. Lägg till en ny kolumn med rubriken Samlingens sekundära destinationsadress
 5. Under rubriken anger du destinationsadressen för ditt sekundära innehåll
 6. När du har slutfört stegen ovan och sparat din mall klickar du på Ladda upp mall
 7. Klicka på Ladda upp

Notera: Destinationsadressen för hjältebilden kommer att förbli under kolumnrubriken "Annons-URL", samma som används för standardannonser.

End of Other articles Links
Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss
User feedback
Var artikeln till hjälp?

collection_fields

Hur kan vi göra artikeln bättre?