Spåra en samlingsannons

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Du kan lägga till spårning på dina samlingsannonser för att analysera deras effektivitet. Spårningsparametrar stöds för både hjältebilder och sekundärt innehåll i en samlingsannons. Du kan ställa in dessa under annonshanteraren eller bulkredigeraren.

Om du inte har skapat en samlingsannons ännu rekommenderar vi att du börjar med att läsa vår guide Samlingsannonser på Pinterest.

Destinationsadress och spårningsparametrar för samlingsannonser

Hjältebild

Destinationsadress

Destinationsadressen kommer att användas på hjältebilden och uppbläddringsadressen.

Destinationsadressen måste matcha din bekräftade domän.

Spårningsparametrar

Samlingsannonser stöder samma dynamiska parametrar som standardannonser.

Du hittar den kompletta listan över dynamiska parametrar som stöds under "Dynamiska parametrar som stöds för destinationsadresser för annonser".

 

Sekundärt innehåll

Destinationsadress

När en destinationsadress inte anges kommer den som angavs vid skapandet av en samlings-pin att användas.

Om du vill lägga till spårning i en destinationsadress kan du antingen lägga till ett URL-prefix (till exempel http://www.pinterest.com/) eller ange {organisk_url} som kommer att hänvisa till destinationsadressen som angetts under skapandet av din pin. Dynamiska parametrar kan läggas till efter detta. Till exempel {organic_url}?campaignid={campaignid}

Notera att endast spårningsparametrar inte är giltiga inmatningar. Du måste ange antingen en hel webbadress eller {organic_url} för att ange destinationsadressen för det sekundära innehållet.

Spårningsparametrar

Samlingsannonser stöder samma dynamiska parametrar som standardannonser.

Du hittar den kompletta listan över dynamiska parametrar som stöds under "Dynamiska parametrar som stöds för destinationsadresser för annonser".

Notera att spårningsparametrarna kommer att tillämpas på allt sekundärt innehåll i din samlingsannons.

 

Ange destinationsadress och spårningsparametrar
 

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss