Ställ in, skapa och redigera annonser med bulkredigeraren

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

Bulkredigeraren är ett verktyg som hjälper dig att skapa och hantera tusentals Pinterest-kampanjer samtidigt. För att komma igång laddar du ner CSV-filen, matar in data för dina kampanjer och laddar upp kalkylarket till bulkredigeraren för att göra alla ändringar på en gång.

Formatera ditt bulkredigeringsark

Det är viktigt att du ställer in ditt bulkredigeringsark korrekt, annars kan uppladdningen misslyckas. När du arbetar ser du till att ditt bulkredigeringsark följer parametrarna nedan.

Obs! CSV-filen kan endast laddas ner på engelska och överförda värden måste vara på engelska. Vi kan tyvärr inte acceptera andra språk för tillfället.

 • Redigera inte rad 1 och 2. Rad 1 och 2 i varje ark är referensrader som innehåller en beskrivning av kolumnerna, giltiga parametrar samt speciell formatering som krävs för varje post.
 • Spara din .CSV-fil som en CSV UTF-8-fil för att säkerställa att alla värden i mallen är korrekt formaterade.
 • Ange en åtgärd i kolumn A för varje rad. Om en åtgärd inte anges kommer raden att ignoreras när bulkredigeringsarket laddas upp.
 • Ange kampanjdatum inom hakparenteser som [ÅÅ-MM-DD] att förhindra att datum omformateras.
 • Om du vill ta bort värdena för budgetgränser och slutdatum för annonsgrupper kan du ersätta de befintliga värdena med CLEAR.

Skapa annonser med Bulk Editor

När du har formaterat din mall kan du använda den för att skapa annonser och kampanjer.

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest.
 2. Klicka på Annonser längst upp på skärmen och klicka sedan på Bulkredigerare.
 3. Klicka på Ladda ner exempelblad för att ladda ner mallen till din dator. Du kan använda anpassade mallar för att inkludera fält som är nödvändiga för den specifika åtgärd du vidtar.
 4. För att skapa en ny enhet (kampanj, annonsgrupp eller annons) i kalkylarket lägger du till en ny rad och anger "CREATE" som önskad åtgärd i kolumn A. Lämna objekt-ID:n tomma eftersom dessa genereras automatiskt när du kör din kampanj.
 5. När du är klar med ditt kalkylark klickar du på Ladda upp mall från navigeringsfältet till vänster för att ladda upp ditt bulkredigeringsark.
 6. Om du skapar annonser kan du ladda upp bild/video för ditt annonsmaterial under avsnittet Ladda upp media.
 7. Klicka på Ladda upp längst ner till höger på skärmen.

Redigera befintliga annonser med bulkredigeraren

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest.
 2. Klicka på Annonser längst upp på skärmen och sedan på Rapportering.
 3. Längst upp i rapporttabellen Kampanjer klickar du på Exportera och sedan Kalkylark för att redigera eller duplicera för att ladda ner filen till din dator.
 4. Redigera ditt kalkylark.
  • För att göra ändringar i dina befintliga enheter ser du till att inkludera Redigera som åtgärd i kolumn A. Vi kommer att ignorera alla rader utan åtgärd i kolumn A.
  • Om du vill skapa en ny enhet (kampanj, annonsgrupp eller annons) lägger du till en ny rad i arket och väljer "Skapa" som önskad åtgärd i kolumn A. Var noga med att referera till överordnat ID i bulkmallen som du redigerar och lämna de andra fälten för överordnat objektet tomt.
 5. När du har fyllt i kalkylarket går du till ditt konto på Pinterest Business
 6. Klicka på Annonser längst upp på skärmen och klicka sedan på Bulkredigerare.
 7. Klicka på Ladda upp mall i navigeringen till vänster.
  • Om du redigerar annonser kan du ladda upp bild/video för ditt annonsmaterial under avsnittet Ladda upp media
 8. Klicka på Ladda upp längst ner till höger på skärmen.

Granskningsprocess för bulkredigeringsark

När du har skickat in ditt bulkredigeringsark kan du kontrollera dess status för att se om det har laddats upp.

 1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
 2. Klicka på Annonser längst upp på skärmen och klicka sedan på Bulkredigerare
 3. Klicka Förändringshistorik i navigeringsfältet till vänster.

Om statusen för uppladdningen ändrats till Genomförd har arket laddats upp utan fel. 

Om status ändras till ERRORS eller FAILED klickar du på Visa detaljer för att se vilka ändringar som behöver göras och klickar sedan på Ladda ner resultat för att göra ändringarna. Gör dina ändringar och ladda upp ditt ark igen. Vi kommer att ignorera alla rader utan en åtgärd i kolumn A.

Läs mer om felmeddelanden för bulkredigeraren.

Obs! Uppladdade filer sparas i 30 dagar och nedladdade filer sparas i 1 dag.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss