Moms

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Learn more

När du skapar ditt konto kommer du att bli ombedd att bekräfta att din skattestatus är för ett "företag". Företagsstatus innebär att du vill se en ekonomisk vinst av annonseringen, t.ex. ökade intäkter, försäljningar eller antal registreringar. Dotterbolag, ensamförsäljare, egna företag, partners och andra räknas alla som företag. Annonser kan endast användas för yrkesmässigt bruk.

Momsregistreringsnummer

De flesta företag i EU är skyldiga att registrera sig för mervärdesskatt (moms). Efter registrering får de ett momsregistreringsnummer under vilket de kan samla in och remittera skatt till relevant skattemyndighet. Detta nummer är en alfanumerisk identifierare som är unik för den person/enhet som bedriver affärsverksamhet. Ett momsnummer används för att identifiera skattestatusen för en kund och även för att identifiera platsen för beskattningen.

Den information som Pinterest tillhandahåller i sitt Hjälpcenter bör inte betraktas som ett substitut för att få skatterådgivning. Pinterest kan inte ge rådgivning gällande moms. Om du har en fråga om momsregistrering eller liknande bör du kontakta din skatterådgivare eller motsvarande skattemyndighet.

Mervärdesskatt

Huruvida du debiteras mervärdesskatt (moms) på dina annonsköp på Pinterest beror på i vilket land du är bosatt.

Om ditt företag är etablerat i Irland kommer vi att ta ut moms enligt den tillämpliga irländska kursen för dina annonsköp. Försäljningen kommer därför att anses äga rum i Irland ifråga om mervärdesskatten.

Om du är undantagen för moms genom 13b/56b markerar du rutan under "Skatteinformation" och anger ditt undantagsnummer. Du kommer inte att debiteras moms.

Om ditt företag är etablerat i en annan EU-medlemsstat (utanför Irland) kommer irländsk moms inte att tas ut för dina annonsköp. Försäljningen anses äga rum utanför Irland ifråga om mervärdesskatten. Du kommer dock vara skyldig att ange ditt momsregistreringsnummer och redovisa moms för tillhandahållandet av vår service enligt den kurs som gäller i din EU-medlemsstat (i enlighet med artikel 44 och 196 i rådets direktiv).

Om ditt företag är etablerat utanför EU kommer moms inte att tas ut för dina annonsköp. Försäljningen anses äga rum utanför Irland ifråga om mervärdesskatten. Du kommer dock vara skyldig att ange ditt momsregistreringsnummer och redovisa moms för tillhandahållandet av vår service enligt den kurs som gäller i ditt land. Kontrollera med din lokala skattemyndighet.

Företag som inte behöver registrera sig för moms

Du kan fortfarande starta ett konto med Pinterest även om du inte är skyldig att registrera dig för moms och du har valt att inte göra det. Markera detta i rutan under "Skatteinformation" och lämna avsnittet för momsregistreringsnummer tomt. Du kommer att behöva ange en företagsadress och bekräfta att kontot är för affärsändamål.

För att ta reda på mer information om vem som är skyldig att registrera sig för mervärdesskatt eller vem som kan välja att registrera sig och förfaranden för registrering, kontakta din lokala skattemyndighet.

Uppdatera ditt momsregistreringsnummer

Du kan uppdatera ditt momsregistreringsnummer under dina företagsinställningar.

  1. Från alla delar av Pinterest, klicka på Annonser bredvid sökfältet
  2. Välj Fakturering
  3. Gå till Betalningsinställningar. och ange ditt moms-ID under avsnittet ”Momsinformation” 

Ett vanligt misstag är att ange ett skattenummer i stället för ett momsregistreringsnummer. Momsregistreringsnummer inom EU börjar med ett landsspecifikt ID, följt av maximalt 12 tecken (siffror eller bokstäver). Besök Europeiska kommissionens webbplats om du vill kontrollera ditt momsregistreringsnummer.

Australiska företag bör ange sitt ABN (Australian Business Number) som är ett unikt ID bestående av elva siffror.

Företag på Nya Zeeland bör ange sitt NZBN (New Zealand Business Number) som är ett unikt ID bestående av 13 siffror.

Momsfakturor

När ditt kreditkort debiterats skickar Pinterest en faktura till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Detta sker vanligtvis inom 48 timmar efter transaktionen. Våra fakturor är giltiga momsfakturor för skatteändamål.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss