Uppdatera ditt momsnummer eller GST-nummer

Du verkar titta på det här från en region där annonser inte är tillgängliga ännu. Se var annonser finns tillgängliga för Pinterest Business-konton.

Mer information

När du skapar ditt annonskonto kommer du att bli ombedd att bekräfta att din skattestatus är för ett "företag". Företagsstatus innebär att du vill se en ekonomisk vinst av annonseringen, t.ex. ökade intäkter, försäljningar eller antal registreringar. Dotterbolag, ensamförsäljare, egna företag, partner med mera räknas alla som företag. Annonser kan endast användas i kommersiellt syfte.

Momsregistrerings- eller GST-nummer

De flesta företag i EU är skyldiga att registrera sig för mervärdesskatt (moms). Efter registrering får du ett momsregistreringsnummer under vilket du kan samla in och betala in skatt till relevant skattemyndighet. Detta nummer är en alfanumerisk identifierare som är unik för den person/enhet som bedriver affärsverksamheten. Ett momsnummer används för att identifiera skattestatusen för en kund och även för att identifiera platsen för beskattningen.

Den information som Pinterest tillhandahåller i sitt Hjälpcenter bör inte betraktas som ett substitut för att få skatterådgivning. Pinterest kan inte ge rådgivning gällande moms. Om du har en fråga om momsregistrering eller liknande bör du kontakta din skatterådgivare eller motsvarande skattemyndighet.

Momsavgifter

Huruvida du debiteras mervärdesskatt (moms) på dina annonsköp på Pinterest beror på i vilket land du är bosatt.

Irländska avgifter

Om ditt företag är etablerat i Irland kommer vi att ta ut moms enligt den tillämpliga irländska kursen för dina annonsköp. Försäljningen kommer därför att anses äga rum i Irland ifråga om mervärdesskatten.

Om ditt företag är undantaget för moms genom 13b/56b markerar du rutan under "Skatteinformation" och anger ditt undantagsnummer. Du kommer inte att debiteras moms.

EU-avgifter (utanför Irland)

Om ditt företag är etablerat i en annan EU-medlemsstat (utanför Irland) kommer irländsk moms inte att tas ut för dina annonsköp. Försäljningen anses äga rum utanför Irland ifråga om mervärdesskatten. Du kommer dock vara skyldig att ange ditt momsregistreringsnummer och redovisa moms för tillhandahållandet av vår service enligt den kurs som gäller i din EU-medlemsstat (i enlighet med artikel 44 och 196 i rådets direktiv).

Avgifter utanför EU

Om ditt företag är etablerat utanför EU kommer moms inte att tas ut för dina annonsköp. Försäljningen anses äga rum utanför Irland ifråga om mervärdesskatten. Du kommer dock vara skyldig att ange ditt momsregistreringsnummer och redovisa moms för tillhandahållandet av vår service enligt den kurs som gäller i ditt land. Kontrollera med din lokala skattemyndighet.

Kanadensiska avgifter

På grund av de senaste ändringarna av skattelagar som träder i kraft den 1 juli 2021 kommer alla kunder i Kanada att debiteras skatt om de inte har lagt till ett GST-, HST- (Harmonized Sales Tax) eller QST-nummer (Quebec Sales Tax) i sina betalningsprofiler. 

Om du för närvarande använder månadsfakturering måste du kontakta vår kundtjänst för att uppdatera din skatteinformation. Om du använder automatiska eller manuella betalningar kan du uppdatera din skatteinformation i dina betalningsinställningar. 

Kontakta din lokala skattemyndighet för information om aktuell GST/HST- och QST-skattesats.

Kunder som har månadsfakturering måste kontakta vårt supportteam och ange sitt GST/HST- och QST-registreringsnummer (endast Quebec) så att vårt team kan uppdatera sin betalningsprofil i enlighet med detta.

Kunder som har automatisk eller manuell betalning kan uppdatera sin skatteinformation enligt instruktionerna nedan.

Uppdatera ditt momsregistrerings- eller GST-nummer

Du kan uppdatera ditt momsregistrerings- eller GST-nummer i dina företagsinställningar.

  1. Logga in på ditt företagskonto på Pinterest
  2. Klicka på Annonser längst upp på Pinterest
  3. Välj Fakturering
  4. Gå till Betalningsinställningar och ange ditt moms-, GST/HST- eller GST- och QST-nummer (endast Quebec) under avsnittet Skatteinformation 
  5. Markera rutan Jag bekräftar att min verksamhet är registrerad för GST/HST eller GST och QST
  6. Klicka på Spara.

Ett vanligt misstag är att ange ett skattenummer i stället för ett momsregistreringsnummer. Momsregistreringsnummer inom EU börjar med ett landsspecifikt ID, följt av maximalt 12 tecken (siffror eller bokstäver). Besök Europeiska kommissionens webbplats om du vill kontrollera ditt momsregistreringsnummer.

Australiska företag bör ange sitt ABN (Australian Business Number) som är ett unikt ID bestående av elva siffror.

Företag på Nya Zeeland bör ange sitt NZBN (New Zealand Business Number) som är ett unikt ID bestående av 13 siffror.

Kanadensiska företag ska ange sitt GST-, HST- eller QST-nummer.

 

Företag som inte behöver registrera sig för moms eller GST

Du kan fortfarande skapa ett annonskonto hos Pinterest utan moms om:

  • Du inte behöver registrera dig för moms.
  • Du har valt att inte registrera dig för moms.
  • Ditt företag är beläget utanför Schweiz. Om ditt företag är beläget i Schweiz kan du inte skapa ett annonskonto hos Pinterest utan ett moms-ID.

Om du vill skapa ett annonskonto utan moms eller GST lämnar du fältet för skattenumret tomt. Du måste ange en företagsadress och bekräfta att kontot är för affärsändamål.

För att ta reda på mer information om vem som är skyldig att registrera sig för mervärdesskatt eller vem som kan välja att registrera sig och förfaranden för registrering, kontakta din lokala skattemyndighet.

Momsfakturor

När ditt kreditkort debiterats skickar Pinterest en faktura till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Detta sker vanligtvis inom 48 timmar efter transaktionen. Våra fakturor är giltiga fakturor för skatteändamål.

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss