Shopping på Pinterest

1 - Visa dina produkter på Pinterest

2 - Mata in din datakälla

3 - Skapa produktgrupper

4 - Annonsera dina produkter

5 - Mät och förbättra dina shoppingannonser