Arkiv för transparensrapporter

Här finns våra föregående kvartals transparensrapporter, med början i juli 2013. Om du är osäker på vad en term betyder ska du läsa vår sida med definitionerna. Mer information om hur vi svarar på begäranden om användarinformation finns i våra riktlinjer för begäranden om användarinformation.

Transparensrapport 2018

Informationsbegäranden från US Law Enforcement

Januari-mars 2018

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton har meddelats
Stämning 6 4 4 3
Domstolsbeslut 1 1 1 0
Husrannsakan 5 5 6 1
Slutsumma 12 10 11

4

April-juni 2018

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton har meddelats
Stämning 7 4 5 3
Domstolsbeslut 1 1 1 0
Husrannsakan 4 6 6 3
Slutsumma 12 11 12 6

Juli–september 2018

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton har meddelats
Stämning 10 8 12 6

Domstolsbeslut

2 2 2 1
Husrannsakan 8 8 12 2
Slutsumma 20 18 28 9

Oktober–december 2018

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton har meddelats
Stämning 7 7 8 1
Domstolsbeslut 1 1 1 0
Husrannsakan 5 5 5 1
Slutsumma 13 13 14 2

Informationsbegäranden ej från US Law Enforcement

Tidsperiod Antal begäranden Viss information tillhandahållen Konton Länder
Januari-mars 2018 0 0 0 ej tillämpligt
April-juni 2018 0 0 0 ej tillämpligt
Juli–september 2018 1 1 2 Storbritannien
Oktober–december 2018 0 0 0 ej tillämpligt

Nationella säkerhetsförfrågningar

Tidsperiod Antal begäranden
Januari-juni 2018 0-249
Juli–december 2018 0-249

Statliga begäranden om borttagning av innehåll

Överträdelse // Tidsperiod Brott mot community-riktlinjer Laglig borttagning Slutsumma Verkställde inte
Januari-mars 2018 Indien (1), Ryssland (21) Ryssland (4) 26 0
April-juni 2018 Indien (3), Sydkorea (31), Malaysia (1), Pakistan (1), Ryssland (9), Turkiet (5) Ryssland (3) 53 0
Juli–september 2018 Ryssland (3), Turkiet (5) Ryssland (5) 11 0
Oktober–december 2018 Frankrike (1), Ryssland (13), Turkiet (4) Ryssland (44), Turkiet (5) 67 0

 

 

Transparensrapport 2017

Informationsbegäranden från US Law Enforcement

Januari-mars 2017

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade*
Stämning 37 33 42 18
Domstolsbeslut 2 2 2 0

Husrannsakan

39 39 42 22
Slutsumma 78 74 86 40

April-juni 2017

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade*
Stämning 22 21 24 8
Domstolsbeslut 0 0 0 0

Husrannsakan

20 19 20 5
Slutsumma 42 40 44 13

Juli-september 2017

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade*
Stämning 13 12 12 4
Domstolsbeslut 1 1 1 0

Husrannsakan

9 9 11 1
Slutsumma 23 22 24 5

Oktober-december 2017

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade*
Stämning 5 3 3 1
Domstolsbeslut 0 0 0 0

Husrannsakan

7 7 7 0
Slutsumma 12 10 10 1

* Konton meddelade innebär att ägaren av kontot meddelades innan

Informationsbegäranden ej från US Law Enforcement

Tidsperiod Antal begäranden Viss information tillhandahållen Konton Länder
Januari-mars 2017 0 0 0 ej tillämpligt
April-juni 2017 0 0 0 ej tillämpligt
Juli-september 2017 0 0 0 ej tillämpligt
Oktober-december 2017 0 0 0 ej tillämpligt

Nationella säkerhetsförfrågningar

Tidsperiod Antal begäranden
Januari-juni 2017 0-249
Juli-december 2017 0-249

Statliga begäranden om borttagning av innehåll

Tidsperiod Antal begäranden Uppfyllda Länder
Januari-mars 2017 72 72 Ryssland, Sydkorea
April-juni 2017 52 52 Ryssland
Juli-september 2017 57 56 Ryssland, Sydkorea
Oktober-december 2017 23 23  

* När Pinterest uppfyller statliga begäranden om borttagning av innehåll begränsar vi endast innehållet från att visas i det land där begäran har sitt ursprung. Innehållet kommer fortfarande att finnas tillgängligt för andra användare.

Transparensrapport 2016

Informationsbegäranden från US Law Enforcement

Januari-mars 2016

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade
Stämning 5 5 5 1
Domstolsbeslut 1 1 1 0

Husrannsakan

0 0 0 0
Slutsumma 6 6 6 1

April-juni 2016

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade
Stämning 8 6 13 2
Domstolsbeslut 1 1 12 0

Husrannsakan

9 8 10 1
Slutsumma 18 15 35 3

Juli-september 2016

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade
Stämning 14 11 75 71
Domstolsbeslut 1 1 1 1

Husrannsakan

5 5 8 5
Slutsumma 20 17 84 77

Oktober-december 2016

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade
Stämning 10 10 12 4
Domstolsbeslut 1 1 2 0

Husrannsakan

15 14 18 2
Slutsumma 26 25 32 6

Informationsbegäranden ej från US Law Enforcement

Tidsperiod Antal begäranden Viss information tillhandahållen Konton Länder
Januari-mars 2016 0 0 0 ej tillämpligt
April-juni 2016 0 0 0 ej tillämpligt
Juli-september 2016 0 0 0 ej tillämpligt
Oktober-december 2016 0 0 0 ej tillämpligt

Nationella säkerhetsförfrågningar

Tidsperiod Antal begäranden
Januari-juni 2016 0-249
Juli-december 2016 0-249

Statliga begäranden om borttagning av innehåll

Tidsperiod Antal begäranden Uppfyllda Länder
Januari-mars 2016 1 0 USA
April-juni 2016 1 0 USA
Juli-september 2016 6 6 RYSSLAND
Oktober-december 2016 1 1 RYSSLAND

Transparensrapport 2015

Informationsbegäranden från US Law Enforcement

Januari-mars 2015

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton har meddelats
Stämning 7 7 10 4
Domstolsbeslut 0 0 0 0

Husrannsakan

2 2 3 0
Slutsumma 9 9 13 4

April-juni 2015

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade
Stämning 9 8 11 7
Domstolsbeslut 4 3 6 0

Husrannsakan

6 6 8 6
Slutsumma 19 17 25 13

Juli-september 2015

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade
Stämning 8 8 9 3
Domstolsbeslut 1 1 2 0

Husrannsakan

2 2 2 2
Slutsumma 11 11 13 5

Oktober-december 2015

Typ Begäranden Viss information tillhandahållen Konton Konton meddelade
Stämning 6 6 6 2
Domstolsbeslut 0 0 0 0

Husrannsakan

1 1 1 0
Slutsumma 7 7 7 2

Informationsbegäranden ej från US Law Enforcement

Tidsperiod Antal begäranden Viss information tillhandahållen Konton Länder
Oktober-december 2015 1 0 1 Tyskland
Juli-september 2015 0 0 0 ej tillämpligt
April-juni 2015 0 0 0 ej tillämpligt
Januari-mars 2015 0 0 0 0

Nationella säkerhetsförfrågningar

Tidsperiod Antal begäranden
Juli-december 2015 0-249
Januari-juni 2015 0-249

Statliga begäranden om borttagning av innehåll

Tidsperiod Antal begäranden Uppfyllda Länder
Oktober-december 2015 1 1 Ryssland
Juli-september 2015 3 3 Ryssland (3)
April-juni 2015 0 0 ej tillämpligt
Januari-mars 2015 0 0 ej tillämpligt

Transparensrapport 2014

Januari-mars 2014

Statliga begäranden om borttagning av innehåll: 0

Begäranden från USA:s brottsbekämpande myndigheter; Antal konton: 7

Tillstånd: 0 (0 %) Erhållna beslut om skyddsåtgärder: 0

Stämningar : 7 (100 %) Erhållna beslut om skyddsåtgärder : 4

 • Åtalsjury : 5 (72 % av stämningarna)

 • Förvaltningsmässigt : 2 (28 % av stämningarna)

Nationell säkerhet : 0

Övrigt: 0

Begärande part och efterlevnad

Federalt : 2 (2 stämningar); Efterlevnad av partiell eller full produktion : 100 %

Delstatligt/lokalt : Minnesota (2), Florida (1), Illinois (1), Kalifornien (1); Efterlevnad av partiell eller full produktion : 100 %

Civilrättsliga begäranden, USA : 0

Begäranden, resten av världen: Australien (1) Antal konton: 1 Efterlevnad av partiell eller full produktion: 0 %

April-juni 2014

Statliga begäranden om borttagning av innehåll: 0

Begäranden av USA:s brottsbekämpande myndigheter ; Antal konton : 19

Tillstånd : 3 (33 %); Erhållna beslut om skyddsåtgärder : 2

Stämningar : 6 (67 %) Erhållna beslut om skyddsåtgärder : 1

 • Förvaltningsmässigt : 4 (67 % av stämningarna)

 • Domstol : 3 (33 % av stämningarna)

Nationell säkerhet : 0

Övrigt: 0

Begärande part och efterlevnad

Federalt : 3 (2 tillstånd, 1 stämning) Efterlevnad av partiell eller full produktion : 33 %

Delstatligt/lokalt : Wisconsin (2), Missouri (1), Ohio (1), Georgia (1), Kalifornien (1); Efterlevnad av partiell eller full produktion : 83 %

Civilrättsliga begäranden, USA : 0

Begäranden från brottsbekämpande myndigheter, resten av världen : Kanada (1) Antal konton : 3 Efterlevnad av partiell eller full produktion : 0%

Juli-september 2014

Statliga begäranden om borttagning av innehåll: 0

Begäranden av USA:s brottsbekämpande myndigheter; Antal konton: 15

Tillstånd: 3 (43 %); Erhållna beslut om skyddsåtgärder: 3

Stämningar: 7 (57 %) Erhållna beslut om skyddsåtgärder: 4

 • Åtalsjury: 4 (57 % av stämningarna)

 • Förvaltningsmässigt: 0 (0 % av stämningarna)

 • Domstol: 3 (43 % av stämningarna)

Nationell säkerhet : 0

Övrigt: 0

Begärande part och efterlevnad

Federalt: 4 (1 tillstånd, 3 stämningar) Efterlevnad av partiell eller full produktion : 100 %

Delstatligt/lokalt: CA (1), PA (1), NJ (1), TX (1), AK (1), TN (1); Efterlevnad av partiell eller full produktion: 100 %

Civilrättsliga begäranden, USA: 3; Efterlevnad av partiell eller full produktion : 66 %

Begäranden, resten av världen: Inga; Antal konton: 0; Efterlevnad av partiell eller full produktion: 0 %

Oktober-december 2014

Statliga begäranden om borttagning av innehåll: 0

Begäranden av USA:s brottsbekämpande myndigheter ; Antal konton : 19

Tillstånd: 4 (30 %); Erhållna beslut om skyddsåtgärder: 3

Stämningar: 9 (60 %) Erhållna beslut om skyddsåtgärder: 6

 • Åtalsjury: 5 (55 % av stämningarna)

 • Förvaltningsmässigt: 1 (11 % av stämningarna)

 • Domstol: 3 (33 % av stämningarna)

Nationell säkerhet : 0

Övrigt: 0

Begärande part och efterlevnad

Federalt: 4 (0 tillstånd, 4 stämningar); Efterlevnad av partiell eller full produktion : 75 %

Delstatligt/lokalt: MI (1), IL (1), MN (1), AZ (1), ID (1), WI (1), VI (1), PA (1), ND (1); Efterlevnad av partiell eller full produktion: 77 %

Civilrättsliga begäranden, USA : 0

Begäranden, resten av världen: Inga; Antal konton: 0; Efterlevnad av partiell eller full produktion: 0 %

Transparensrapport 2013

Juli-september 2013

Statliga begäranden om borttagning av innehåll: 0

Begäranden från USA:s brottsbekämpande myndigheter; Antal konton: 7

Tillstånd: 4 (57 %); Erhållna beslut om skyddsåtgärder: 2

Stämningar: 3 (43 %); Erhållna beslut om skyddsåtgärder: 1

 • Åtalsjury : 1 (33 % av stämningarna)
 • Domstol : 2 (66 % av stämningarna)

Övrigt: 0

Nationell säkerhet : 0

Begärande part och efterlevnad:

Federalt: 1; Efterlevnad av partiell eller full produktion: 100 %

Delstatligt/Lokalt: Kalifornien (2), Florida (1), Utah (1); New York (1) och Wisconsin (1); Efterlevnad av partiell eller full produktion: 83 %

Civilrättsliga begäranden, USA : 0

Begäranden, resten av världen: 0

Oktober-december 2013

Statliga begäranden om borttagning av innehåll: 0

Begäranden från USA:s brottsbekämpande myndigheter; Antal konton: 5

Tillstånd: 3 (60 %); Erhållna beslut om skyddsåtgärder: 0

Stämningar: 2 (40 %); Erhållna beslut om skyddsåtgärder: 0

 • Åtalsjury : 1 (50 % av stämningarna)
 • Domstol : 1 (50 % av stämningarna)

Övrigt: 0

Nationell säkerhet : 0

Begärande part och efterlevnad:

Federalt: 0

Delstatligt/Lokalt: Kalifornien (2), Florida (1), Utah (1), Oregon (1); Efterlevnad av partiell eller full produktion: 100 %

Civilrättsliga begäranden, USA: 1 (100 %); Efterlevnad av partiell eller full produktion: 100 %

Begäranden, resten av världen: 0

Definitioner

Kontoinformation: grundläggande kontoinformation, till exempel den e-postadress som användaren har angett, namn, användarnamn, datum/tid då kontot skapades samt IP-adresser som används för åtkomst till Pinterest. Inkluderar inte innehåll som en användare publicerar på Pinterest.

Civilrättslig begäran: civilrättsliga processer med krav på kontoinformation (t.ex. stämning). Vi är enligt lag förbjudna att tillhandahålla innehåll efter civilrättslig begäran.

Innehåll: innehåll i kommunikation som användare har haft med eller på Pinterest. Det här inkluderar en användares pins och pin-beskrivningar, kommentarer, namn på anslagstavlor, gilla och vem en användare följer.

Federal: federal polis i USA (t.ex. FBI) eller andra federala instanser (t.ex. FTC).

Polis: federal, statlig och lokal polismyndighet (t.ex. polis, säkerhetspolis).

Juridisk process: alla order, stämningar eller annan begäran från en statlig myndighet.

Utanför USA: federal, delstatlig och lokal polismyndighet utanför USA

Begäran från nationell säkerhetsinstans: alla brev från säkerhetsinstanser och order som utfärdats enligt Foreign Intelligence Surveillance Act.

Övrigt: begäran från polismyndighet, som order om avlyssning, registrering av telefonsamtal, "trap and trace" och begäran om information i nödfall.

Sekretessorder: (i) ett domstolsbeslut som utfärdats enligt 18 U.S.C. § 2705(b); eller (ii) en tillämplig lag som förhindrar eller fördröjer information.

Statlig/lokal: USA:s delstater eller lokal polismyndighet (t.ex. statliga/regionala advokater, sheriffer, lokal polis) och juryinstanser (t.ex. åtalsjury och fredsdomare).

Behöver du fortfarande hjälp?
Kontakta oss