เมื่อสร้างพิน คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนภาพลงในพินเพื่ออธิบายสิ่งที่แสดงอยู่ในพิน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเข้าถึงพินของคุณได้มากขึ้นโดยช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าในพินมีอะไรอยู่บ้าง ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนภาพได้เฉพาะในพินรูปภาพเท่านั้น แต่หากคุณมีบัญชีธุรกิจ คุณจะสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนภาพลงในพินวิดีโอได้ด้วย

ระบบจะอ่านข้อความแสดงแทนภาพให้กับผู้ที่เข้าถึง Pinterest บนเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเท่านั้น อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเปิดโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับ Pinterest

เพิ่มข้อความแสดงแทนรูปภาพในพิน

เพิ่มข้อความแสดงแทนภาพเมื่อเผยแพร่พินรูปภาพหรือพินวิดีโอ

เพิ่มข้อความแสดงแทนภาพลงในพินรูปภาพ
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest 
 • คลิก ไอคอนเครื่องหมายบวก ที่มุมขวาล่างของหน้าฟีดหลักหากคุณมีบัญชีส่วนบุคคล
 • คลิกสร้างพิน
 • เพิ่มรูปภาพโดยคลิก ไอคอนวงกลมที่มีลูกศรชี้ขึ้น จากนั้นเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ หรือลากและวางรูปภาพลงในตัวอัปโหลด
 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับพินของคุณ
 • ชื่อ: ใส่ชื่อให้พินของคุณ
 • คำอธิบาย: บอกผู้ชมว่าพินของคุณเกี่ยวกับอะไร
 • ข้อความแสดงแทนรูปภาพ: อธิบายสิ่งที่แสดงในพิน (สูงสุด 500 อักขระ)
 • ลิงก์ปลายทาง: เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์ (หากต้องการ)
 • เลือกว่าจะเผยแพร่พินของคุณทันทีหรือตั้งเวลาให้เผยแพร่ภายหลัง
 • เลือกบอร์ดที่มีอยู่เพื่อบันทึกพินของคุณจากเมนูดรอปดาวน์ หรือเลือกสร้างบอร์ดเพื่อสร้างบอร์ดใหม่
 • คลิกเผยแพร่
 • เพิ่มข้อความแสดงแทนรูปภาพลงในพินวิดีโอ
 • เข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest ของคุณ
 • คลิกสร้างที่ด้านซ้ายบนของหน้า จากนั้นคลิกสร้างพิน
 • คลิก ไอคอนวงกลมลูกศรชี้ขึ้น เพื่ออัปโหลดวิดีโอ หรือลากและวางวิดีโอลงในตัวอัปโหลด
 • เลื่อนตัวเลือกไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกรูปภาพในวิดีโอที่จะใช้เป็นภาพหน้าปก
 • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับพินของคุณ
 • ชื่อ: ใส่ชื่อให้พินของคุณ
 • คำอธิบาย: บอกผู้ชมว่าพินของคุณเกี่ยวกับอะไร
 • ข้อความแสดงแทนรูปภาพ: อธิบายสิ่งที่แสดงในพิน (สูงสุด 500 อักขระ)
 • แท็ก: เพิ่มแท็กหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้สูงสุด 10 แท็ก
 • ลิงก์ปลายทาง: เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์ (หากต้องการ)
 • เผยแพร่พินทันทีหรือตั้งเวลาไว้เผยแพร่ภายหลัง
 • เลือกบอร์ดจากเมนูดรอปดาวน์ หรือเลือกสร้างบอร์ดเพื่อสร้างบอร์ดสาธารณะใหม่
 • คลิกเผยแพร่
 • เพิ่มข้อความแสดงแทนภาพลงในพินรูปภาพ
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาล่าง
 • แตะ ไอคอนบวก และเลือกพิน
 • เลือกรูปภาพจากแกลเลอรีในอุปกรณ์ที่ต้องการสร้างพิน
 • แตะถัดไป
 • เพิ่มชื่อ คำอธิบาย และเว็บไซต์ปลายทาง
 • เผยแพร่พินทันทีหรือตั้งเวลาไว้เผยแพร่ภายหลัง
 • ภายใต้ข้อความแสดงแทนรูปภาพ ให้ป้อนข้อความเพื่ออธิบายสิ่งที่แสดงในพิน (สูงสุด 500 อักขระ)
 • เลือกบอร์ดสำหรับพินของคุณ จากนั้นระบบจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
 • เพิ่มข้อความแสดงแทนรูปภาพลงในพินวิดีโอ
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์และเข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest
 • แตะ ไอคอนบวก ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • แตะพิน
 • เลือกวิดีโอจากอุปกรณ์ที่จะใช้สร้างพิน แล้วแตะถัดไป
 • เลื่อนตัวเลือกซ้ายหรือขวาไปยังรูปภาพในวิดีโอที่คุณต้องการใช้เป็นภาพหน้าปก จากนั้นแตะถัดไป
 • เพิ่มชื่อ คำอธิบาย และเว็บไซต์ปลายทางของพิน
 • ภายใต้ข้อความแสดงแทนรูปภาพ ให้ป้อนข้อความเพื่ออธิบายสิ่งที่แสดงในพิน (สูงสุด 500 อักขระ) จากนั้นแตะถัดไป
 • ค้นหาและเพิ่มหัวข้อแท็กที่เกี่ยวข้องสูงสุด 10 รายการลงในพินวิดีโอเพื่อช่วยในการเข้าถึงผู้ใช้ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 • เลือกบอร์ดสาธารณะสำหรับพินวิดีโอของคุณ หรือแตะที่สร้างบอร์ดเพื่อสร้างบอร์ดสาธารณะใหม่
 • พินวิดีโอของคุณจะบันทึกโดยอัตโนมัติ

  เพิ่มข้อความแสดงแทนภาพลงในพินภาพนิ่ง
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาล่าง
 • แตะ ไอคอนบวก และเลือกพิน
 • เลือกรูปภาพจากแกลเลอรีในอุปกรณ์ที่ต้องการสร้างพิน
 • แตะถัดไป
 • เพิ่มชื่อ คำอธิบาย และเว็บไซต์ปลายทาง
 • เผยแพร่พินทันทีหรือตั้งเวลาไว้เผยแพร่ภายหลัง
 • ภายใต้ข้อความแสดงแทนรูปภาพ ให้ป้อนข้อความเพื่ออธิบายสิ่งที่แสดงในพิน (สูงสุด 500 อักขระ)
 • เลือกบอร์ดสำหรับพินของคุณ จากนั้นระบบจะบันทึกโดยอัตโนมัติ
 • เพิ่มข้อความแสดงแทนรูปภาพลงในพินวิดีโอ
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์และเข้าสู่ระบบบัญชีธุรกิจ Pinterest
 • แตะ ไอคอนบวก ที่ด้านล่างของหน้าจอ
 • แตะพิน
 • เลือกวิดีโอจากอุปกรณ์ที่จะใช้สร้างพิน แล้วแตะถัดไป
 • เลื่อนตัวเลือกซ้ายหรือขวาไปยังรูปภาพในวิดีโอที่คุณต้องการใช้เป็นภาพหน้าปก จากนั้นแตะถัดไป
 • เพิ่มชื่อ คำอธิบาย และเว็บไซต์ปลายทางของพิน
 • ภายใต้ข้อความแสดงแทนรูปภาพ ให้ป้อนข้อความเพื่ออธิบายสิ่งที่แสดงในพิน (สูงสุด 500 อักขระ) จากนั้นแตะถัดไป
 • ค้นหาและเพิ่มหัวข้อแท็กที่เกี่ยวข้องสูงสุด 10 รายการลงในพินวิดีโอเพื่อช่วยในการเข้าถึงผู้ใช้ จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 • เลือกบอร์ดสาธารณะสำหรับพินวิดีโอของคุณ หรือแตะที่สร้างบอร์ดเพื่อสร้างบอร์ดสาธารณะใหม่
 • พินวิดีโอของคุณจะบันทึกโดยอัตโนมัติ

  แก้ไขข้อความแสดงแทนภาพของพิน

  คุณสามารถแก้ไขข้อความแสดงแทนภาพของพินรูปภาพหรือวิดีโอหลังจากที่เผยแพร่แล้วได้

 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ
 • คลิกที่บอร์ด
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • คลิก ไอคอนแก้ไข ถัดจากพิน
 • ภายใต้ข้อความแสดงแทนรูปภาพ ให้แก้ไขข้อความเพื่ออธิบายสิ่งที่แสดงในพิน (สูงสุด 500 อักขระ)
 • คลิกบันทึกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ
 • แตะที่บอร์ด
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา
 • แตะแก้ไขพิน
 • ภายใต้ข้อความแสดงแทนรูปภาพ ให้ป้อนข้อความเพื่ออธิบายสิ่งที่แสดงในพิน (สูงสุด 500 อักขระ)
 • แตะเสร็จเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ
 • แตะที่บอร์ด
 • แตะพินเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา
 • แตะแก้ไขพิน
 • ภายใต้ข้อความแสดงแทนรูปภาพ ให้ป้อนข้อความเพื่ออธิบายสิ่งที่แสดงในพิน (สูงสุด 500 อักขระ)
 • แตะเสร็จเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 • End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?