จัดระเบียบบอร์ดของคุณโดยเพิ่มการเตือนความจำ รายการตรวจสอบ และปักพินเป็นบันทึก ซึ่งมีเพียงคุณและผู้ทำงานร่วมกันในบอร์ดเท่านั้นที่จะเห็น

ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มบันทึกในบอร์ดบน Android และ iOS ได้เท่านั้น

สร้างบันทึก
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดหนึ่งของคุณเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนเครื่องหมายบวก ที่ด้านล่างของหน้าจอแล้วเลือกบันทึก
 • ป้อนชื่อบันทึกของคุณ
 • แตะ ไอคอนกล่องข้อความ เพื่อเพิ่มข้อความ แตะ ไอคอนวงกลมเครื่องหมายถูก เพื่อเพิ่มรายการตรวจสอบ หรือแตะ ไอคอนบวกพิน เพื่อเพิ่มพิน
 • แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนของจอเพื่อจัดเก็บบันทึกของคุณ
 • แก้ไขบันทึก
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดหนึ่งของคุณเพื่อเปิด
 • แตะบันทึกที่ด้านบนสุดของบอร์ดแล้วแตะบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
 • แตะข้อความหรือรายการตรวจสอบที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบและเพิ่มข้อความหรือลบออกโดยใช้ปุ่มกด
 • หากต้องการลบพินที่คุณเคยเพิ่มลงในบันทึก ให้แตะ ไอคอนบวกพิน ยกเลิกการเลือกพินที่ต้องการลบ แล้วแตะเสร็จสิ้น
 • แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนของจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • ลบบันทึก
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดหนึ่งของคุณเพื่อเปิด
 • แตะบันทึกที่ด้านบนสุดของบอร์ด จากนั้นแตะบันทึกที่คุณต้องการแก้ไข
 • แตะ ไอคอนถังขยะ จากนั้นเลือกลบบันทึก
 • สร้างบันทึก
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดหนึ่งของคุณเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนบวก ที่ด้านซ้ายบนเหนือพินของคุณและเลือกบันทึก
 • ป้อนชื่อบันทึกของคุณ
 • พิมพ์เพื่อเพิ่มข้อความ แตะ ไอคอนวงกลมเครื่องหมายถูก เพื่อเพิ่มรายการตรวจสอบแล้วแตะ ไอคอนบวกพิน เพื่อเพิ่มพิน
 • แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนของจอเพื่อจัดเก็บบันทึกของคุณ
 • แก้ไขบันทึก
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดหนึ่งของคุณเพื่อเปิด
 • แตะบันทึกที่ด้านบนของบอร์ดเพื่อเปิด
 • แตะข้อความหรือรายการตรวจสอบที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบและเพิ่มข้อความหรือลบออกโดยใช้ปุ่มกด
 • หากต้องการลบพินที่คุณเพิ่มไว้ในบันทึก ให้แตะ ไอคอนบวกพิน ยกเลิกการเลือกพินที่คุณต้องการลบออก แล้วแตะเสร็จสิ้น
 • แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนของจอเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 • ลบบันทึก
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดหนึ่งของคุณเพื่อเปิด
 • แตะบันทึกที่ด้านบนของบอร์ดเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนถังขยะ ที่มุมล่างขวา จากนั้นเลือกลบบันทึก
 • End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?