คุณสามารถเพิ่มบันทึกส่วนตัวลงในแต่ละพินบนบอร์ดของคุณได้ โดยจะมีเพียงคุณและผู้ร่วมมือในบอร์ดเท่านั้นที่มองเห็น

คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกลงในบอร์ดของคุณได้อีกด้วย

สร้างบันทึกในพินของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • คลิกที่บอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นคลิกพินเพื่อเปิดพิน
 • คลิกเพิ่มบันทึกทางด้านขวาของพิน
 • พิมพ์บันทึก จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
 • ดูพินที่มีบันทึก
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • คลิกบอร์ดหนึ่งเพื่อเปิดบอร์ด
 • คลิก ไอคอนตัวกรอง ที่ด้านบนขวาเหนือพินของคุณแล้วเลือกพินที่มีบันทึก
 • แก้ไขบันทึกในพินของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • คลิกที่บอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นคลิกพินเพื่อเปิดพิน
 • คลิกแก้ไขทางด้านขวาของบันทึกในพิน
 • แก้ไขบันทึก จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
 • ลบบันทึกในพินของคุณ
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • คลิกที่บอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นคลิกพินเพื่อเปิดพิน
 • คลิกแก้ไขทางด้านขวาของบันทึกในพิน
 • คลิก ไอคอนถังขยะ ที่มุมล่างซ้าย จากนั้นคลิกลบ
 • สร้างบันทึกในพินของคุณ
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะที่บอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นแตะพินเพื่อเปิดพินนั้น
 • เลื่อนลงและแตะเพิ่มบันทึกถึงตัวเองใต้พิน
 • พิมพ์บันทึก จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 • ดูพินที่มีบันทึก
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะที่บอร์ดเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนตัวกรอง ที่ด้านบนขวาเหนือพินของคุณแล้วเลือกพินที่มีบันทึก
 • แก้ไขบันทึกในพินของคุณ
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะที่บอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นแตะพินเพื่อเปิดพิน
 • เลื่อนลงไปที่บันทึกถึงตัวเองด้านล่างพิน แล้วแตะแก้ไขใต้บันทึก
 • แก้ไขบันทึก จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 • ลบบันทึกในพินของคุณ
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะที่บอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นแตะพินเพื่อเปิดพิน
 • เลื่อนลงไปที่บันทึกถึงตัวเองด้านล่างพิน แล้วแตะแก้ไขใต้บันทึก
 • แตะ ไอคอนถังขยะ ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ
 • แตะลบบอร์ดเพื่อยืนยัน
 • สร้างบันทึกในพินของคุณ
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะที่บอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นแตะพินเพื่อเปิดพินนั้น
 • เลื่อนลงและแตะเพิ่มบันทึกถึงตัวเองใต้พิน
 • พิมพ์บันทึก จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 • ดูพินที่มีบันทึก
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะที่บอร์ดเพื่อเปิด
 • แตะ ไอคอนตัวกรอง ที่ด้านบนขวาเหนือพินของคุณแล้วเลือกพินที่มีบันทึก
 • แก้ไขบันทึกในพินของคุณ
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะที่บอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นแตะพินเพื่อเปิดพิน
 • เลื่อนลงไปที่บันทึกถึงตัวเองด้านล่างพิน แล้วแตะแก้ไขใต้บันทึก
 • แก้ไขบันทึก จากนั้นแตะเสร็จสิ้น
 • ลบบันทึกในพินของคุณ
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะที่บอร์ดเพื่อเปิด จากนั้นแตะพินเพื่อเปิดพิน
 • เลื่อนลงไปที่บันทึกถึงตัวเองด้านล่างพิน แล้วแตะแก้ไขใต้บันทึก
 • แตะ ไอคอนถังขยะ ที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ
 • แตะลบบอร์ดเพื่อยืนยัน
 • End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?