คุณสามารถดาวน์โหลดปุ่มเบราว์เซอร์เพื่อสร้างและบันทึกพินจากรูปภาพที่คุณพบทางออนไลน์ได้ คุณยังสามารถอัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เพื่อสร้างพินได้ด้วย

และหากคุณมีบัญชีธุรกิจ โปรดเรียนรู้วิธีสร้างพิน

บันทึกพินโดยใช้ปุ่ม Pinterest สำหรับเบราว์เซอร์
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • เปิดเว็บไซต์ของรูปภาพที่คุณต้องการสร้างพิน จากนั้นคลิก ไอคอน Pinterest สีแดง บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์

 • เลือกรูปภาพที่คุณต้องการสร้างพิน จากนั้นคลิกถัดไป

 • คลิก บันทึก ที่ด้านข้างของบอร์ดที่ต้องการบันทึก

 • การบันทึกพินโดยไม่ใช้ปุ่ม Pinterest สำหรับเบราว์เซอร์
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ

 • คลิก ไอคอนบวก ที่ด้านขวาล่างของหน้าฟีดหลัก

 • เลือก สร้างพิน

 • คลิกบันทึกจากเว็บไซต์ และป้อน URL เว็บไซต์ของรูปภาพที่คุณต้องการสร้างพิน

 • คลิก ไอคอนลูกศรขวา

 • เลือกรูปภาพแล้วคลิกเพิ่มในพิน

 • เพิ่มชื่อและคำอธิบาย

 • คลิกเลือกเหนือชื่อ จากนั้นคลิกบันทึกถัดจากบอร์ดที่คุณต้องการบันทึกพินหรือ คลิกสร้างบอร์ดเพื่อสร้างบอร์ดใหม่
 • การเพิ่มพินจากเว็บไซต์ด้วยแอป Pinterest
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • ปัดลงช้าๆ จนกระทั่งแถบค้นหาปรากฏขึ้น
 • แตะ ไอคอนบวก ถัดจาก ไอคอนตัวกรอง
 • เลือก พิน
 • แตะ ไอคอนลูกโลก และป้อน URL ของเว็บไซต์รูปภาพที่คุณต้องการสร้างพิน
 • แตะค้นหา
 • เลือกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งภาพหรือแตะเลือกทั้งหมด จากนั้นแตะถัดไป
 • เลือกบอร์ดเพื่อบันทึกพิน หรือแตะสร้างบอร์ดเพื่อสร้างบอร์ดใหม่
 • การเพิ่มพินจากเว็บไซต์ด้วยแอป Pinterest
 • เปิดแอป Pinterest บนอุปกรณ์และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Pinterest ของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างเพื่อเปิดโปรไฟล์
 • ปัดลงช้าๆ จนกระทั่งแถบค้นหาปรากฏขึ้น
 • แตะ ไอคอนบวก ถัดจาก ไอคอนตัวกรอง
 • เลือก พิน
 • แตะ ไอคอนลูกโลก และป้อน URL เว็บไซต์ของรูปภาพที่คุณต้องการสร้างพิน จากนั้นแตะ Go บนแป้นพิมพ์ของคุณ
 • แตะบันทึกที่มุมขวาบน
 • เลือกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งภาพหรือแตะเลือกทั้งหมด จากนั้นแตะถัดไป
 • เลือกบอร์ดเพื่อบันทึกพิน หรือแตะสร้างบอร์ดเพื่อสร้างบอร์ดใหม่
 • หากต้องการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงพินของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในพินเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่แสดงในพินของคุณ คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนลงในพินที่บันทึกโดยไม่ได้ใช้ปุ่มเบราว์เซอร์เท่านั้น

  End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?