ข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุในการใช้ Pinterest

คุณจำเป็นต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี จึงจะสามารถใช้ Pinterest ได้ เราพยายามอย่างมากในการอธิบายว่า Pinterest ทำงานอย่างไรให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่แนวคิดบางอย่างในนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการให้บริการของเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอธิบายให้ผู้เยาว์เข้าใจ เราต้องการให้ทุกคนที่ใช้งาน Pinterest เข้าใจว่ากำลังยินยอมต่ออะไรบ้าง ฉะนั้นเราจึงไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีสร้างบัญชี Pinterest

ในบางประเทศ เช่น รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป อายุที่ให้ความยินยอมได้จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ 13-16 ปี หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศเหล่านี้ คุณจะใช้ Pinterest ได้ก็ต่อเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะสามารถให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณเท่านั้น

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจำกัดอายุ โปรดติดต่อเรา

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา