การให้สิทธิ์ Android

แอป Pinterest สำหรับ Android ต้องได้รับการอนุญาต เมื่อติดตั้งแอป เราจะขอให้คุณอนุญาตสิทธิ์แอปก่อนที่แอปจะดำเนินการใดๆ ซึ่งสิทธิ์เหล่านี้ช่วยให้คุณใช้แอป Pinterest ได้ง่ายขึ้น

เมื่อได้รับสิทธิ์ แอป Pinterest จะสามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

  • กล้อง เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพและอัปโหลดเป็นพิน หรือค้นหาไอเดียที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทุกสิ่งที่คุณใช้กล้องส่องด้วย Pinterest Lens
  • รายชื่อติดต่อ เพื่อแนะนำชื่อหรืออีเมลของคนที่คุณอาจต้องการส่งพินหรือข้อความให้
  • ไมโครโฟน เพื่อให้คุณสามารถใช้ไมโครโฟนเพื่อบันทึกเสียงเมื่อใช้กล้องเพื่อสร้างพินใหม่
  • พื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถสร้างพินจากรูปภาพของคุณเอง บันทึกรูปภาพจาก Pinterest ลงในอุปกรณ์ และอนุญาตให้เราเก็บข้อมูลที่แคชไว้
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา