การให้สิทธิ์ Android

แอป Pinterest สำหรับ Android ต้องได้รับสิทธิ์จากคุณ เมื่อติดตั้งแอป เราจะขอให้คุณอนุญาตสิทธิ์แอปก่อนที่แอปจะดำเนินการใดๆ ซึ่งสิทธิ์เหล่านี้ช่วยให้คุณใช้แอป Pinterest ได้ง่ายขึ้น

แอป Pinterest จะมีสิทธิ์เข้าถึงสิ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่คุณอนุญาต

  • กล้อง เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพมาสร้างเป็นพิน หรือค้นพบไอเดียที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่คุณส่องกล้องไปโดยใช้ Pinterest Lens
  • รายชื่อติดต่อ เพื่อแนะนำชื่อหรืออีเมลของคนที่คุณอาจต้องการส่งพินหรือข้อความให้
  • ไมโครโฟน เพื่อให้คุณสามารถใช้ไมโครโฟนบันทึกเสียงเมื่อใช้กล้องเพื่อสร้างพินใหม่
  • พื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อให้คุณสามารถสร้างพินจากรูปภาพของคุณเอง บันทึกรูปภาพจาก Pinterest ลงในอุปกรณ์ และอนุญาตให้เราเก็บข้อมูลที่แคชไว้
  • ตำแหน่ง เพื่อให้ Pinterest แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา