หากคุณไม่ใช้บอร์ดแล้วแต่เผื่อจะเข้ามาดูในภายหลัง คุณสามารถจัดเก็บบอร์ดนั้นไว้ได้ แต่ถ้าแน่ใจแล้วว่าจะไม่กลับมาดูอีก คุณก็สามารถลบบอร์ดได้  เมื่อคุณเก็บบอร์ด บอร์ดนั้นจะอยู่ที่ด้านล่างของโปรไฟล์ใต้บอร์ดอื่นๆ ของคุณ บอร์ดที่เก็บไว้จะไม่ปรากฏในโปรไฟล์สาธารณะและคุณจะไม่สามารถบันทึกพินลงในบอร์ดดังกล่าวได้ คุณสามารถยกเลิกการจัดเก็บบอร์ดได้ตลอดเวลา

แต่ถ้าแน่ใจแล้วว่าจะไม่กลับมาดูอีก คุณสามารถลบบอร์ดได้ เราไม่สามารถกู้คืนพินหรือบอร์ดที่ถูกลบได้ ดังนั้นควรลบด้วยความระมัดระวัง เมื่อคุณลบบอร์ด พินทั้งหมดบนบอร์ดจะถูกลบออกเช่นกัน 

เรียนรู้วิธีแก้ไขบอร์ด

จัดเก็บบอร์ด
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • คลิกบอร์ดที่คุณต้องการเก็บถาวรเพื่อเปิด จากนั้นคลิก ไอคอนจุดไข่ปลา ถัดจากชื่อบอร์ด
 • เลือกเก็บ
 • คลิก จัดเก็บ อีกครั้งเพื่อยืนยัน
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดที่คุณต้องการเก็บเพื่อเปิดบอร์ด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 • เลือกเก็บบอร์ด
 • แตะ จัดเก็บบอร์ด เพื่อยืนยัน
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดที่คุณต้องการเก็บเพื่อเปิดบอร์ด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ไอคอนจุดไข่ปลาที่ ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
 • เลือกเก็บบอร์ด
 • แตะ จัดเก็บบอร์ด เพื่อยืนยัน
 • ลบบอร์ด
 • เข้าสู่ระบบบัญชี Pinterest ของคุณ
 • คลิกรูปโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • คลิกบอร์ดที่คุณต้องการลบเพื่อเปิดบอร์ด
 • คลิก ไอคอนจุดไข่ปลา ถัดจากชื่อบอร์ด จากนั้นเลือกแก้ไขบอร์ด
 • คลิกลบที่มุมล่างซ้าย จากนั้นคลิกลบถาวรเพื่อยืนยัน
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดที่คุณต้องการลบเพื่อเปิดบอร์ด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบนของหน้าจอ จากนั้นเลือกแก้ไขบอร์ด
 • เลื่อนลงแล้วแตะลบ จากนั้นแตะลบอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 • เปิดแอป Pinterest ในอุปกรณ์ของคุณ
 • ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
 • แตะรูปภาพโปรไฟล์ที่ด้านขวาล่างของหน้าจอเพื่อเปิดโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะบอร์ดที่คุณต้องการลบเพื่อเปิดบอร์ด
 • แตะ ไอคอนจุดไข่ปลา ที่มุมขวาบนของหน้าจอ จากนั้นเลือกแก้ไขบอร์ด
 • เลื่อนลงและแตะลบบอร์ด จากนั้นแตะลบถาวรเพื่อยืนยัน
 • End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?