บล็อกโปรไฟล์ผู้ใช้ใน Pinterest เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวติดตามคุณ ส่งข้อความหาคุณ หรือโต้ตอบในพินของคุณ

จะไม่มีการส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลนั้นว่าคุณได้ทำการบล็อกหรือเลิกบล็อก แต่พวกเขาจะได้รับเพียงการเตือน ถ้าพวกเขาพยายามติดตามคุณหรือสื่อสารโต้ตอบกับพินของคุณ

บุคคลที่คุณบล็อกจะยังคงปรากฏในผลการค้นหา ฟีด และบอร์ดกลุ่มต่างๆ และพินที่คุณบันทึกจากบุคคลเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งคุณจะต้องเลือกลบทีละพิน

หากคุณกับบุคคลดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์ที่เริ่มรุนแรงจนเข้าข่ายการกลั่นแกล้งหรือคุกคาม โปรดปฏิบัติตามคู่มือการรายงานปัญหาของเรา หากคุณยังมีความกังวลด้านความปลอดภัย โปรดติดต่อหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย

บล็อกผู้ใช้ Pinterest
 • เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะบล็อก
 • คลิก ที่ด้านซ้าย
 • คลิก บล็อก
 • คลิก ตกลง เพื่อยืนยัน
 • บล็อกบัญชีธุรกิจ
 • ไปยังโปรไฟล์บัญชีธุรกิจ
 • คลิก  ที่อยู่ถัดจาก "ติดตาม"
 • เลือก บล็อก
 • คลิก บล็อก เพื่อยืนยัน
 • เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะบล็อก
 • แตะ   ที่ด้านขวาของ "กำลังติดตาม"
 • แตะ บล็อก
 • แตะ บล็อก เพื่อยืนยัน
 • บล็อกบัญชีธุรกิจ
 • ไปยังโปรไฟล์บัญชีธุรกิจ
 • แตะ   ที่มุมซ้ายบน
 • แตะบล็อก
 • เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะบล็อก
 • แตะ   ที่ด้านขวาของ "กำลังติดตาม"
 • แตะ บล็อก
 • แตะบล็อกเพื่อยืนยัน
 • บล็อกบัญชีธุรกิจ
 • ไปยังโปรไฟล์บัญชีธุรกิจ
 • แตะ  ที่มุมขวาบน
 • เลือก บล็อก
 • แตะบล็อกเพื่อยืนยัน
 • เลิกบล็อกบัญชี
 • เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะเลิกบล็อก
 • คลิกเลิกบล็อกที่ด้านขวา
 • เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะเลิกบล็อก
 • แตะ เลิกบล็อก
 • แตะเลิกบล็อกเพื่อยืนยัน
 • เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะเลิกบล็อก
 • แตะ   ที่ด้านขวาของ "ติดตาม"
 • แตะ เลิกบล็อค
 • End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?