บล็อกหรือเลิกบล็อกบางคน

บล็อกโปรไฟล์ผู้ใช้ใน Pinterest เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวติดตามคุณ ส่งข้อความหาคุณ หรือโต้ตอบในพินของคุณ

จะไม่มีการส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลนั้นว่าคุณได้ทำการบล็อกหรือเลิกบล็อก แต่พวกเขาจะได้รับเพียงการเตือน ถ้าพวกเขาพยายามติดตามคุณหรือสื่อสารโต้ตอบกับพินของคุณ

บุคคลที่คุณบล็อกจะยังคงปรากฏในผลการค้นหา ฟีด และบอร์ดกลุ่มต่างๆ และพินที่คุณบันทึกจากบุคคลเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งคุณจะต้องเลือกลบทีละพิน

หากคุณกับบุคคลดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์ที่เริ่มรุนแรงจนเข้าข่ายการกลั่นแกล้งหรือคุกคาม โปรดปฏิบัติตามคู่มือการรายงานปัญหาของเรา หากคุณยังมีความกังวลด้านความปลอดภัย โปรดติดต่อหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย

บล็อกผู้ใช้ Pinterest

เลิกบล็อกบัญชี

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา