บล็อกหรือเลิกบล็อกบางคน

ดูคำแนะนำสำหรับ:

บล็อกโปรไฟล์ผู้ใช้ใน Pinterest เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวติดตามคุณ ส่งข้อความหาคุณ หรือโต้ตอบในพินของคุณ

จะไม่มีการส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลนั้นว่าคุณได้ทำการบล็อกหรือเลิกบล็อก แต่พวกเขาจะได้รับเพียงการเตือน ถ้าพวกเขาพยายามติดตามคุณหรือสื่อสารโต้ตอบกับพินของคุณ

บุคคลที่คุณบล็อกจะยังคงปรากฏในผลการค้นหา ฟีด และบอร์ดกลุ่มต่างๆ และพินที่คุณบันทึกจากบุคคลเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งคุณจะต้องเลือกลบทีละพิน

หากคุณกับบุคคลดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์ที่เริ่มรุนแรงจนเข้าข่ายการกลั่นแกล้งหรือคุกคาม โปรดปฏิบัติตามคู่มือการรายงานปัญหาของเรา หากคุณยังมีความกังวลด้านความปลอดภัย โปรดติดต่อหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย

บล็อกผู้ใช้ Pinterest

 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะบล็อก
 2. คลิก ที่ด้านซ้าย
 3. คลิก บล็อก
 4. คลิก ตกลง เพื่อยืนยัน

บล็อกบัญชีธุรกิจ

 1. ไปยังโปรไฟล์บัญชีธุรกิจ
 2. คลิก  ที่อยู่ถัดจาก "ติดตาม"
 3. เลือก บล็อก
 4. คลิก บล็อก เพื่อยืนยัน
 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะบล็อก
 2. แตะ  ที่ด้านขวาของ "กำลังติดตาม"
 3. แตะ บล็อก
 4. แตะ บล็อก เพื่อยืนยัน

บล็อกบัญชีธุรกิจ

 1. ไปยังโปรไฟล์บัญชีธุรกิจ
 2. แตะ  ที่มุมซ้ายบน
 3. แตะบล็อก
 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะบล็อก
 2. แตะ  ที่ด้านขวาของ "กำลังติดตาม"
 3. แตะ บล็อก
 4. แตะบล็อกเพื่อยืนยัน

บล็อกบัญชีธุรกิจ

 1. ไปยังโปรไฟล์บัญชีธุรกิจ
 2. แตะ  ที่มุมขวาบน
 3. เลือก บล็อก
 4. แตะบล็อกเพื่อยืนยัน

เลิกบล็อกบัญชี

 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะเลิกบล็อก
 2. คลิกเลิกบล็อกที่ด้านขวา
 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะเลิกบล็อก
 2. แตะ เลิกบล็อก
 3. แตะเลิกบล็อกเพื่อยืนยัน
 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะเลิกบล็อก
 2. แตะ  ที่ด้านขวาของ "ติดตาม"
 3. แตะ เลิกบล็อค

ดูบทความอื่น

Skip ดูบทความอื่น Links
End of ดูบทความอื่น Links
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา