บล็อกหรือเลิกบล็อกบางคน

ดูคำแนะนำสำหรับ:

บล็อกโปรไฟล์ผู้ใช้ใน Pinterest เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวติดตามคุณ ส่งข้อความหาคุณ หรือโต้ตอบในพินของคุณ

หากคุณกับบุคคลดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์ที่เริ่มรุนแรงจนเข้าข่ายการกลั่นแกล้งหรือคุกคาม โปรดปฏิบัติตามคู่มือการรายงานปัญหาของเรา หากคุณยังมีความกังวลด้านความปลอดภัย โปรดติดต่อหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย

บล็อกผู้ใช้ Pinterest

 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะบล็อก
 2. คลิก  
 3. คลิก บล็อก
 4. คลิก ตกลง เพื่อยืนยัน

บล็อกบัญชีธุรกิจ

 1. ไปยังโปรไฟล์บัญชีธุรกิจ
 2. คลิก  
 3. เลือก บล็อก
 4. คลิก บล็อก เพื่อยืนยัน
 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะบล็อก
 2. แตะ  
 3. แตะ บล็อก
 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะบล็อก
 2. แตะ  
 3. แตะ บล็อก

เลิกบล็อกบัญชี

 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะเลิกบล็อก
 2. คลิก เลิกบล็อก
 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะเลิกบล็อก
 2. แตะ   หรือ เลิกบล็อก
 1. เปิดโปรไฟล์ของบุคคลที่คุณต้องการจะเลิกบล็อก
 2. แตะ   หรือ เลิกบล็อก

จะไม่มีการส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลนั้นว่าคุณได้ทำการบล็อกหรือเลิกบล็อก แต่บุคคลนั้นจะได้รับการแจ้งเตือนหากพยายามติดตามหรือโต้ตอบกับพินของคุณ

บุคคลที่คุณบล็อกจะยังคงปรากฏในผลการค้นหา ฟีด และบอร์ดกลุ่มต่างๆ อยู่ตามปกติ และพินที่คุณบันทึกจากบุคคลเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งคุณจะต้องเลือกลบพินทีละพินด้วยตัวเอง

ดูบทความอื่น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา