บอทในเครือข่ายของคุณ

บอทคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าเก็บรวบรวม คัดลอกข้อมูลหรือโจมตี Pinterest โดยอัตโนมัติ

หากคุณเห็นข้อความ "เราตรวจพบบอท!" ในขณะที่คุณกำลังใช้ Pinterest แสดงว่าเราตรวจพบบอทอัตโนมัติในเครือข่ายของคุณและได้บล็อกบัญชีของคุณไว้

เราบล็อกบอทเนื่องจากบอททำให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ใช้งาน Pinterest ได้ช้าลง และอาจสร้างความเสียหายได้อีกด้วย คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา

หากคุณไม่ได้เป็นผู้ใช้งานบอทเอง คุณอาจกำลังใช้เครือข่ายร่วมกับผู้ที่ใช้บอทอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่ใช้ VPN ขององค์กร บริการพร็อกซีและเว็บแอปพลิเคชันที่มีการใช้โฮสต์ เช่น Amazon EC2 และ Google App Engine

หากเราตรวจพบบอท เราจะไม่เลิกบล็อกให้คุณจนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เรียบร้อย โปรดลองเข้าสู่ระบบ Pinterest โดยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายอื่น