บอร์ดลับ

ดูคำแนะนำสำหรับ:

เฉพาะคุณ (และบุคคลที่คุณเชิญ) เท่านั้นที่จะเห็นบอร์ดลับได้ พินลับและบอร์ดลับจะไม่ปรากฏในหน้าฟีดหลัก ในการค้นหา หรือในที่อื่นใดใน Pinterest

หากต้องการสร้างบอร์ดที่เป็นความลับขึ้นมาใหม่ ให้สร้างบอร์ดแล้วเปิดการใช้งานโหมด "ความลับ" ในขณะที่ตั้งชื่อบอร์ด

เปลี่ยนบอร์ดปัจจุบันให้เป็นบอร์ดลับ

 1. จากโปรไฟล์ ให้คลิกที่ บอร์ด
 2. คลิก   ที่บอร์ดที่ต้องการทำให้เป็นบอร์ดลับ
 3. สลับสวิตช์ที่ด้านข้าง "ความลับ"
 4. คลิก บันทึก
 1. ไปที่โปรไฟล์ของคุณ แล้วแตะ บอร์ด
 2. แตะบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไข
 3. แตะ  
 4. สลับสวิตช์ที่ด้านข้าง "เก็บเป็นบอร์ดลับ"
 5. แตะ เสร็จสิ้น
 1. ไปที่โปรไฟล์ของคุณ แล้วแตะ บอร์ด
 2. แตะบอร์ดที่คุณต้องการแก้ไข
 3. แตะ  
 4. สลับสวิตช์ที่ด้านข้าง "เก็บเป็นบอร์ดลับ"
 5. แตะ เสร็จสิ้น

บุคคลที่คุณได้บันทึกพินมานั้นจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ เมื่อคุณบันทึกพินไปยังบอร์ดลับ และจำนวนการนับพินก็จะไม่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
 
หากคุณบันทึกพินมาจากบอร์ดลับ เราจะไม่แสดงชื่อบุคคลที่คุณได้ทำการบันทึกพินมาบนพินใหม่ของคุณ

หากต้องการแบ่งปันบอร์ดลับ คุณสามารถเชิญเพื่อนมาร่วมมือ หรือทำให้บอร์ดเป็นสาธารณะได้  วิธีทำให้บอร์ดเป็นสาธารณะ ให้ไปที่การตั้งค่าบอร์ดและสลับสวิตช์ปิดโหมด "ความลับ"

ดูบทความอื่น
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา