บอร์ดลับ

เฉพาะคุณ (และบุคคลที่คุณเชิญ) เท่านั้นที่จะเห็นบอร์ดลับได้ พินลับและบอร์ดลับจะไม่ปรากฏในหน้าฟีดหลัก ในการค้นหา หรือในที่อื่นใดใน Pinterest

หากต้องการสร้างบอร์ดที่เป็นความลับขึ้นมาใหม่ ให้สร้างบอร์ดแล้วเปิดการใช้งานโหมด "ความลับ" ในขณะที่ตั้งชื่อบอร์ด

เปลี่ยนบอร์ดปัจจุบันให้เป็นบอร์ดลับ

เมื่อคุณบันทึกพินไว้ในบอร์ดลับ ผู้ที่คุณบันทึกพินนั้นมาจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนและจำนวนการนับพินก็จะไม่เพิ่มขึ้นด้วย

หากคุณบันทึกพินมาจากบอร์ดลับ เราจะไม่แสดงชื่อบุคคลที่คุณได้ทำการบันทึกพินมาบนพินใหม่ของคุณ

หากต้องการแชร์บอร์ดลับ คุณสามารถเชิญเพื่อนมาร่วมมือหรือทำให้บอร์ดเป็นสาธารณะได้ ในการทำให้บอร์ดเป็นสาธารณะ ให้ไปที่การตั้งค่าบอร์ดเพื่อปิดโหมด "ความลับ"

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา