การเปลี่ยนอีเมลของคุณ

คุณสามารถใช้อีเมลของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบใน Pinterest และใช้สำหรับการรับอีเมลสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและบัญชีของคุณ อัปเดตอีเมลที่ใช้ให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของบัญชีและการเข้าถึง Pinterest ของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะลืมรหัสผ่านก็ตาม

อ่านบทความนี้หากที่อยู่อีเมลของคุณเก่าหรือไม่สามารถเข้าถึงได้

เราจะส่งอีเมลยืนยันไปยังอีเมลเดิม โปรดยืนยันการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้อีเมลเดิมก่อนที่จะทำการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลใหม่

หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยัน โปรดแจ้งให้เราทราบ

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา