แสดงความคิดเห็นบนพิน

หากมีข้อคิดเห็นดีๆ ที่อยากจะบอกเกี่ยวกับพิน เชิญแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย
 

 1. คลิกพิน
 2. คลิก ความคิดเห็น ที่ด้านล่าง "ภาพถ่ายและความคิดเห็น"
 3. เพิ่มความคิดเห็นลงในช่อง "เพิ่มความคิดเห็น" แล้วกด Enter เพื่อบันทึก
 1. แตะที่พิน
 2. แตะที่ ความคิดเห็น หรือที่ช่อง "เพิ่มความคิดเห็น"
 3. ป้อนความคิดเห็นของคุณแล้วแตะ เพิ่ม
 1. แตะที่พิน
 2. แตะที่ ความคิดเห็น ที่อยู่ด้านล่าง "ภาพถ่ายและความคิดเห็น"
 3. แตะ เพิ่มความคิดเห็น
 4. ป้อนความคิดเห็นของคุณลงในช่อง "เพิ่มความคิดเห็น" แล้วแตะ เพิ่ม

Edit a comment

You can edit a comment that you post.

 1. Next to the Pin, click on Comments
 2. Click the ellipsis icon below the comment you want to edit
 3. Click Edit
 4. Update your comment, then click Edit to save changes
 1. From the Pin, scroll down and tap Comments
 2. Tap the comment you want to edit
 3. Tap the ellipsis icon
 4. Tap Edit
 5. Update your comment, then tap Done to save changes
 1. From the Pin, scroll down to Share your feedback
 2. Tap the comment you want to edit
 3. Tap the ellipsis icon
 4. Tap Edit
 5. Update your comment, then tap Done to save changes

Delete a comment

You can delete a comment that you post.

 1. Under the Pin, click on Comments
 2. Click the ellipsis icon below the comment you want to delete
 3. Click Delete, then click Delete to confirm
 1. From the Pin, scroll down and tap Comments
 2. Tap the comment you want to delete
 3. Tap the ellipsis icon
 4. Tap Delete
 1. From the Pin, scroll down to Comments
 2. Tap the comment you want to delete
 3. Tap the ellipsis icon
 4. Tap Delete, then tap Delete to confirm

ดูบทความอื่น

Skip ดูบทความอื่น Links
End of ดูบทความอื่น Links
ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา