ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ประกอบไปด้วยสิทธิ์ต่างๆ ที่มอบให้เฉพาะผู้สร้างผลงานต้นแบบด้วยตนเองเท่านั้น (อาทิ หนังสือ ดนตรี หรืองานศิลปะ) สิทธิ์ในผลงานเหล่านั้นมักรวมไปถึงสิทธิ์ในการทำสำเนา นำไปแสดงหรือใช้ในที่สาธารณะ แจกจ่าย และดัดแปลง รวมทั้งสิทธิ์อื่นๆ ที่จะได้รับแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยปกติลิขสิทธิ์จะไม่คุ้มครองข้อเท็จจริงและแนวคิด แต่จะคุ้มครองคำหรือรูปภาพต้นฉบับซึ่งเป็นการแสดงออกทางความคิด

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐฯ หรือที่ เว็บไซต์องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก

ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นสมบัติของใครก็ตามที่เป็นผู้สร้างผลงานโดยใช้ความคิดของตนเอง แต่ในบางกรณี เจ้าของผลงานอาจเป็นผู้อื่นก็ได้หากมีพนักงานหรือผู้รับจ้างเป็นผู้สร้างผลงานให้ ซึ่งเจ้าของผลงานต้นฉบับสามารถโอนความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

ทั้งนี้การเป็นเจ้าของหรือครอบครองผลงานในเชิงรูปธรรมไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานนั้นเสมอไป ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อคอลเลกชันภาพถ่ายโบราณมาหนึ่งชุด ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รูปภาพเหล่านั้นเสมอไป (ถึงแม้ว่าคุณอาจเป็นได้ก็ตาม)

การละเมิดลิขสิทธิ์

หากคุณคิดว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณเกิดขึ้นและต้องการให้นำเนื้อหาดังกล่าวออก โปรด ไปที่หน้าลิขสิทธิ์ของเรา เพื่อส่งคำร้องให้ลบเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ให้กับเรา คุณสามารถส่งคำขอถึงเราได้โดยใช้ แบบฟอร์มในเว็บไซต์ หรือส่งคำขอด้วยวิธีอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในบทบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัลโดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้

เมื่อส่งคำขอแล้ว โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่ให้เป็นความจริงและถูกต้อง เพราะการเจตนาส่งคำร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นเท็จ อาจส่งผลให้ต้องโทษรับผิดชอบต่อความเสียหายภายใต้หมวด 512(f) ของรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัลหรือกฎหมายที่ใกล้เคียงกันในประเทศอื่นๆ

คำร้องให้นำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ออก

เฉพาะเจ้าของลิขสิทธิ์ (หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของ) เท่านั้นที่สามารถส่งคำร้องให้นำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ออก อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะส่งคำร้องให้นำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ออก ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเนื้อหานั้นๆ อยู่จริง

คำร้องให้นำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ออก โดยเนื้อหานั้นเป็นรูปภาพของคุณ

หากคุณเป็นผู้ที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพที่คนอื่นถ่าย ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รูปภาพดังกล่าวเสมอไป เฉพาะเจ้าของลิขสิทธิ์ (หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของ) เท่านั้นที่สามารถส่งคำร้องให้นำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ออกได้ หากพบรูปภาพที่มีคุณปรากฏอยู่ในภาพและคุณต้องการให้นำรูปนั้นออก คุณอาจพิจารณาเพื่อส่งคำร้องเรียนสิทธิส่วนบุคคลโดยการแจ้งให้เราทราบ

นโยบายเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประเภทต่างกัน เครื่องหมายการค้ามีไว้เพื่อสงวนสิทธิ์ของชื่อแบรนด์และสัญลักษณ์ไม่ให้ถูกนำไปใช้ด้วยวิธีที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านเครื่องหมายการค้าของเราและรายงานเนื้อหาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของคุณได้ที่หน้าเครื่องหมายการค้า

การคัดค้าน

หากคุณคิดว่าพินของคุณถูกลบด้วยความผิดพลาด คุณสามารถเลือกที่จะส่งการคัดค้านได้โดยทำตามขั้นตอนในหน้าลิขสิทธิ์ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดค้านและขั้นตอนโดยละเอียด โปรดดูที่หน้าลิขสิทธิ์ของเรา

การใช้รูปภาพต่างๆ ใน Pinterest

Pinterest ไม่ใช่ผู้ถือครองลิขสิทธิ์ของรูปภาพใดๆ ที่ผู้ใช้โพสต์ลงในเว็บไซต์ เว้นแต่ในกรณีพิเศษบางกรณี หากจำเป็น โปรดขอสิทธิ์ในการใช้รูปภาพของเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปนั้นก่อนการนำไปใช้

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา