สร้างบอร์ด

บอร์ดคือที่สำหรับการบันทึกพินของคุณ คุณสามารถสร้างบอร์ดใหม่จากหน้าโปรไฟล์ของคุณ หรือในขณะที่บันทึกพินก็ได้

เรียนรู้วิธีสร้างบอร์ดในบัญชีธุรกิจของคุณ

การสร้างบอร์ดจากหน้าโปรไฟล์

การสร้างบอร์ดในขณะที่บันทึกพิน

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา