แก้ไขบอร์ดเพื่อเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย หมวดหมู่ หรือหน้าปก
 • จากหน้าโพรไฟล์ ค้นหาบอร์ดแล้วคลิก ถัดจากชื่อบอร์ด หรือเปิดบอร์ดขึ้นมาแล้วคลิก ที่ด้านบนของหน้า
 • แก้ไขชื่อบอร์ด คำอธิบาย หมวดหมู่ หรือหน้าปก
 • คลิก บันทึก
 • เปิดบอร์ดจากโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะ ที่ด้านบนของหน้า
 • ทำการแก้ไขชื่อบอร์ด คำอธิบาย หรือหัวข้อ
 • แตะ เสร็จสิ้น ที่มุมขวาบน
 • เปิดบอร์ดจากโปรไฟล์ของคุณ
 • แตะ ที่ด้านบนของหน้า
 • แก้ไขหน้าปกของบอร์ด ชื่อ คำอธิบาย หรือหัวข้อ
 • แตะ เสร็จสิ้น ที่มุมขวาบน
 • If you want to archive or delete a board, learn how to archive and delete boards.

  End of Other articles Links
  ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม ติดต่อเรา
  User feedback
  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

  collection_fields

  เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะปรับปรุงเนื้อหาในบทความนี้ให้ดีขึ้นได้?