แก้ไขหรือลบความคิดเห็น

ดูคำแนะนำสำหรับ:

วิธีแก้ไขหรือลบความคิดเห็นที่คุณโพสต์
 

  1. คลิก ความคิดเห็น ของพินนั้น
  2. คลิกที่อยู่ถัดจากความคิดเห็นที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
  3. หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ให้คลิก แก้ไข จากนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยให้กด Enter เพื่อบันทึก
  4. หากต้องการลบความคิดเห็น ให้คลิก ลบ
  1. แตะที่ ความคิดเห็น ของพินนั้น
  2. กดความคิดเห็นที่ต้องการจะลบค้างไว้
  3. แตะ ลบ
  1. แตะที่ ความคิดเห็น ของพินนั้น
  2. แตะที่อยู่ถัดจากความคิดเห็นที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
  3. หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ให้คลิก แก้ไข จากนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยให้แตะ เสร็จ
  4. หากต้องการลบความคิดเห็นของคุณ ให้แตะ ลบ แล้วยืนยันด้วยการแตะ ลบ อีกครั้ง

ดูบทความอื่น

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ใช่ไหม
ติดต่อเรา